1961
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.
Kádár János látogatást tesz a Csepel Vas- és Fémművekben. Beszédében méltatja az SZKP XXII. kongresszusának jelentőségét.

Mo és Románia között a magánutazások esetében is megszűnik a vízumkényszer.

Az oldal tetejére december 4.

Sir Leslie Munro, az ENSZ magyar ügyekkel megbízott különképviselője beterjeszti jelentését a Közgyűlésnek a magyar kérdésben született ENSZ-határozatok végrehajtásáról. A jelentés foglalkozik az 1956. október–novemberi események történetével, a magyar kormánynak az ENSZ határozatait semmibe vevő magatartásával és a forradalomban résztvevők ellen hozott megtorló intézkedésekkel. december 12.

Az oldal tetejére december 7.

Mód Péter állandó magyar ENSZ-képviselő mo-i látogatásra hívja U Thantot, az ENSZ ügyvezető főtitkárát. U Thant a meghívást elfogadja, s felhatalmazza Mód Pétert, hogy a meghívás és annak elfogadásának hírét közölje a sajtóval. december 21.

Az oldal tetejére december 8.

Ülést tart a HNF OT. Felhívást fogadnak el a nemzetközi helyzetről és a mozgalom feladatairól. — Az ülésen felszólal Kádár János, aki beszédében kijelenti: „Aki nincs ellenünk, az velünk van.”

Az oldal tetejére december 9.

Tanganyika a brit Nemzetközösség keretében elnyeri függetlenségét. Miniszterelnökké Julius Nyererét választják. 1962. június 9.

Az oldal tetejére december 10.

A kormány leszállítja a kávé, a tea, a cukorka, a déligyümölcs, a fűszerfélék és néhány iparcikk árát; emelkedik a dohány és a sör ára.

A Szu megszakítja diplomáciai kapcsolatait a szovjet–kínai ideológiai konfliktusban Kína mellé álló Albániával. december 21. 1962. január 13.

Az oldal tetejére december 12.

Mód Péter, Mo állandó ENSZ-képviselője levelet intéz az ENSZ főtitkárához. Megállapítja, hogy Munro jelentése, amely Mo-gal szemben az USA kormánya által támasztott követeléseket tartalmazza, „hidegháborús célokat szolgál; a benne foglalt kérdések kizárólagosan magyar belügynek tekintendők, így teljesen kívül esnek az Egyesült Nemzetek hatáskörén”. december 20.

Bp-en egyezményt írnak alá a magyar–indiai kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséről és az 1962. évre tervezett áruforgalomról.

Az oldal tetejére december 20.

Az ENSZ Közgyűlésének XVI. ülésszaka ismét napirendre tűzi a magyar kérdést, és sajnálkozását fejezi ki a miatt, hogy a Szu és a „jelenlegi magyar rendszer” továbbra is semmibe veszi a Közgyűlés magyar kérdésben hozott határozatait. Az erről szóló határozati javaslatot 49 szavazattal, 17 ellenében és 32 tartózkodással fogadják el.

Az oldal tetejére december 21.

A Külügyminisztérium közleménye szerint Mo visszahívta tiranai nagykövetét, mert az albán kormány megkülönböztető magatartást tanúsít a magyar nagykövetség iránt. Az albán nagykövet mo-i tartózkodását propagandatevékenysége miatt nem tartja kívánatosnak; az albán kereskedelmi tanácsost kiutasítják az ország területéről.

U Thant ENSZ-főtitkár hivatalosan bejelenti, hogy a magyar kormány mo-i látogatásra hívta, s a meghívást elfogadta. 1962. április 3.

Bemutatják Fejér Tamás Jó utat, autóbusz! c. filmjét.

Az oldal tetejére december 22.

Kihirdetik az 1961: V. tc.-et a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről.

Az oldal tetejére december 23.

Jeruzsálemben aláírják az 1962. évre szóló magyar–izraeli árucsere-forgalmi megállapodást.

Az oldal tetejére december 24.

Kihirdetik az 1961: VI. tc.-et a mezőgazdasági rendeltetésű (termő)földek védelméről, és az 1961: VII. tc.-et az erdőkről és a vadgazdálkodásról.

Az oldal tetejére december 25.

XXIII. János pápa Humanae salutis kezdetű apostoli konstitúciójával lezártnak nyilvánítja az I., s egyúttal összehívja a II. Vatikáni Zsinatot. 1962. október 11.

Az oldal tetejére december 29.

Felavatják a rudabányai (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) vasércdúsítót.

Az oldal tetejére december 30.

Közzéteszik a kormány 1027/1961. sz. határozatát Pályaválasztási Tanács szervezéséről.