1960
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Véget ér a kommunista és munkáspártok világkonferenciája. A tanácskozásról kiadott közlemény szerint az értekezlet megvitatta a nemzetközi élet és a kommunista világmozgalom időszerű kérdéseit, s egyhangúlag elfogadta a kommunista és munkáspártok nyilatkozatát és a világ népeihez intézett felhívást. december 6. — A tanácskozáson Enver Hoxha albán pártvezető a párt ügyeibe való beavatkozás miatt élesen támadja az SZKP-t, majd az albán küldöttség elhagyja a konferenciát. A KKP kemény viták után aláírja a záróokmányt.

Sir Leslie Munro, az ENSZ Közgyűlés magyar ügyekkel megbízott különképviselője a Közgyűlés XV. ülésszaka elé terjeszti jelentését. Kifejti az 1956-os események történetét, hivatkozik a korábbi levélváltásokra. Kifogásolja, hogy az 1960-ban életbe léptetett részleges amnesztia nem vonatkozott a 4 évnél hosszabb börtönbüntetésre. Hangsúlyozza, hogy a magyar törvények szerint államellenes bűncselekmény miatt fiatalkorúakat is ki lehet végezni. Észrevételezi, hogy a magyar nép továbbra is idegen uralom alatt áll, nem gyakorolhatja azt a jogát, hogy maga válassza kormányát. december 6.

Az oldal tetejére december 2.

A kongói puccsisták elfogják a házi őrizetükből korábban megszökött Patrice Lumumbát. — A törvényes miniszterelnököt Joseph Mobutu tábornok kiszolgáltatja Moise Csombénak, a katangai lázadók vezérének. 1961. január 17.

Az oldal tetejére december 4.

Hazaérkezik Moszkvából a Kádár János vezette párt- és kormányküldöttség.

Az oldal tetejére december 6.

A Nsz közli a moszkvai nyilatkozat teljes szövegét.

Péter János, a külügyminiszter első helyettese, az ENSZ Közgyűlés XV. ülésszakán résztvevő magyar delegáció vezetője az ENSZ főtitkárához intézett levelében leszögezi: a Munro-jelentés azt mutatja, hogy az ENSZ Titkársága továbbra is együttműködik „a Magyar Népköztársaság ellenségeivel”, s megállapítja a főtitkár ezzel kapcsolatos felelősségét.

Az oldal tetejére december 14.

Az ENSZ Közgyűlése határozat fogad el gyarmati rendszer megszüntetéséről. — A világszervezet tagja lesz 16 függetlenné vált afrikai ország, valamint Ciprus. Ezzel eltolódnak a világszervezeten belüli erőviszonyok.

18 európai ország, valamint az USA és Kanada, az OEEC utódaként, párizsi székhellyel megalapítja a világ 24 legfejlettebb országát tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet (Organization for Economic Development and Cooperation, OECD). 1961. szeptember 30.

Az oldal tetejére december 15.

Az USA kormánya tiltakozik az EGK „protekcionista orientációjúnak” nevezett, tervezett közös agrárpolitikája ellen. december 20.

Az oldal tetejére december 16.

Bp-en összeül a KISZ I. kongresszusa. december 18.

Az oldal tetejére december 17.

Kubai kormányküldöttség érkezik Bp-re; vezetője Ernesto Guevara. december 18.

Az oldal tetejére december 18.

Befejeződik a KISZ I. kongresszusa. 1964. december 11. 19 tagú Intéző Bizottságot választanak. A KB titkárai: Balogh István, Káldi Katalin, Pataki László, Perjési László, Pullai Árpád, Várnai Ferenc. A KB első titkára Komócsin Zoltán.

Bp-en aláírják a magyar–kubai diplomáciai kapcsolatok felvételéről szóló jegyzőkönyvet.

Az oldal tetejére december 20.

Az egészségügyi miniszter rendeletben teszi kötelezővé az évenkénti tüdőszűrést.

Az EGK Miniszteri Tanácsa dönt a közös mezőgazdasági politika néhány alapkérdéséről: a közös vámhatárról, a belső vámhatárok fokozatos lebontásáról; megállapodnak, hogy a közös agrárpolitikára vonatkozó döntéseket egyhangúlag kell meghozni.

Hanoiban bejelentik, hogy megalakult a (kommunista befolyás alatt álló) (dél-vietnami) Nemzeti Felszabadítási Front (DNFF). 1961. június 9.

Az oldal tetejére december 23.

Romániában a Nagy Nemzetgyűlésben Nicolae Ceauşescu előterjeszti a pártvezetés által négy nappal korábban elfogadott törvénytervezetet az ország „területi és közigazgatási beosztásának megjavításáról”. december 24.

Az oldal tetejére december 24.

Romániában a Magyar Autonóm Tartomány területéből leválasztják a korábbi Háromszék és Csík megye egy részét, ugyanakkor odacsatolják Dicsőszentmárton, Marosludas és Sármás környékét; a terület új neve Maros-Magyar Autonóm Tartomány. Az új közigazgatási egység lakosainak száma 802 ezer; a magyarság aránya a korábbi 77,3%-ról 62%-ra csökken. 1968. február 16.

Az oldal tetejére december 25.

A Nsz-ban megjelenik Kádár János cikke a moszkvai értekezletről: „Tovább előre a kipróbált úton”.