1960
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Az 1960: 10. tvr. Mo felszabadulásának 15. évfordulója alkalmából részleges politikai közkegyelmet hirdet. Hatálya alá esnek mindazok, akiket 1957. május 1-jénél nem későbbi cselekmény miatt 6 évet meg nem haladó börtönbüntetésre ítéltek; hátralévő büntetésüket 3 év próbaidőre felfüggesztik. Kegyelmet kapnak az 1952. december 31. előtt háborús vagy népellenes bűncselekményért életfogytiglanra ítéltek, ha már 10 évet letöltöttek. Egyéni kegyelemmel szabadul Déry Tibor, Donáth Ferenc, Jánosi Ferenc, Kovács István vezérőrnagy, Váradi Gyula vezérőrnagy, Vásárhelyi Miklós, illetőleg Farkas Mihály, Farkas Vladimír, Péter Gábor (utóbbi valójában már 1959-ben szabadlábra került, akkor azonban nem jelent meg erről hivatalos közlemény). Megszüntetik a közbiztonsági őrizetet.

A Műcsarnokban megnyílik a VIII. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Az oldal tetejére április 2.

Megérkezik Ferihegyre a Malév első Il–18-as, négy turbólégcsavaros utaszállító repülőgépe. május 25.

Az oldal tetejére április 5.

A Nemzetközi PEN Klub vezetősége, a Kádár-kormány amnesztiarendeletének hatására, visszavonja a mo-i PEN Klub felfüggesztésére vonatkozó újabb javaslatot.*

Az oldal tetejére április 7.

A szűkre szabott amnesztia elleni tiltakozásul éhségsztrájk robban ki a Váci Országos Börtönben, ahol az ún. nagyidős elítélteket őrzik; másnapra az elítéltek 80%-a csatlakozik az akcióhoz. Az éhségsztrájkolókat elkülönítik, és közlik, hogy az amnesztiarendelet végrehajtása befejeződött; a legelszántabbak (pl. Hegedűs László, Hrabovszky László) közel egy hétig folytatják a tiltakozást. Az akció letörését a helyszínen irányítja Földes László, a belügyminiszter első helyettese. április 20.

Az MTA ünnepi ülést rendez Széchenyi István halálának 100. évfordulója alkalmából.
Az oldal tetejére április 8.

Genfben sajtókonferenciát tart Sir Leslie Munro, az ENSZ Közgyűlés magyar ügyekkel megbízott különképviselője. Nyilatkozatában meglepetését és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Mo-ot a kozmikus tér békés felhasználására alakított ENSZ-bizottság tagjává választották. Panaszolja leveleinek visszaküldését, valamint azt, hogy az Andrej Gromiko szovjet külügyminiszterhez küldött levelének kézhezvételét sem ismerték el. A magyar államférfiak cáfolatai ellenére fenntartja a fiatalkorúak mo-i kivégzésére vonatkozóan megjelent értesüléseket; elégtelennek nevezi az 1960. március 31-én kihirdetett részleges amnesztiát. április 14.

Az oldal tetejére április 9.

A csehszlovák Nemzetgyűlés elfogadja a 36/1960. sz. törvényt az ország új közigazgatási beosztásáról; a korábbi 20 kerületet 10 kerületté, 270 járását 108 járássá vonják össze. Ezen belül Szlovákiában a korábbi 6 kerületből 3 kerület (a Pozsony székhelyű Nyugat-szlovákiai kerület, a Besztercebánya székhelyű Közép-szlovákiai kerület és a Kassa székhelyű Kelet-szlovákiai kerület), a 90 járásból 33 járás jön létre. Az összevonások során a magyar lakosságú járásokat általában a tőlük északra fekvő szlovák járásokkal egyesítik. A megszűnő dél-szlovákiai magyarlakta járási székhelyek: Somorja, Nagymegyer, Szenc, Vágsellye, Ógyalla, Párkány, Zseliz, Nagysurány, Verebély, Aranyosmarót, Ipolyság, Kékkő, Fülek, Tornalja, Nagyrőce, Szepsi, Királyhelmec és Nagykapos.

Az oldal tetejére április 12.

Kihirdetik az 1960: 11. tvr.-t a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról. május 1.

Az oldal tetejére április 14.

Az ENSZ mellett működő New York-i állandó magyar képviselet jegyzékben tiltakozik a főtitkárnál Sir Leslie Munro genfi sajtókonferenciája miatt, és felszólítja a főtitkárt, hogy a jövőben aka-dályozza meg hasonló nyilatkozatok közzétételét.

Ahmed Szukarno, az Indonéz Köztársaság elnöke négynapos látogatásra Mo-ra érkezik.

Az oldal tetejére április 20.

Éjjel a váci börtönből a Gyorskocsi utcai vizsgálati osztályra szállítják az éhségsztrájk „főkolomposainak” tekintett elítélteket (köztük Hrabovszky Lászlót, Lukách Tamást, Nagy Eleket), egy másik csoportot (köztük Bibó Istvánt, Göncz Árpádot, Kertész Dezsőt, Mészáros Gábort) Márianosztrára visznek. A legnépesebb harmadik csoportot (köztük Mérei Ferencet, Marián Istvánt, Széll Jenőt, Rácz Sándort, Hegedűs Lászlót) Sátoraljaújhelyre szállítják át, és fegyelmi fenyítésként egyéves összkedvezmény-megvonással sújtják őket. A sztrájkban részt vevő, de a váci börtönben maradó elítélteket három- vagy hathónapos összkedvezmény-megvonással büntetik.

Az oldal tetejére április 21.

Bemutatják Kis József Égrenyíló ablak c. filmjét.

A KKP a Lenin-évfordulón nyilvánosságra hozza ultraforradalmi téziseit. A kínai párt álláspontja szerint a jelen korszak nem a békés egymás mellett élés, hanem az imperializmussal vívott háborúk és a forradalmak kora. június 13.

Az oldal tetejére április 27.

Dél-Koreában megbuktatják Li Szin Man diktatórikus rendszerét.*

Az oldal tetejére április 28.

Bemutatják Máriássy Félix Hosszú az út hazáig c. filmjét.