1959
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.
Hatályba lép a művelődésügyi miniszter utasítása az úttörő csapatvezetők és a KISZ tanácsadó tanárok óraszámkedvezményéről.

A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán Sas Andor vezetésével megalakul a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék. A Pedagógiai Főiskola magyar tanszéke megszűnik.

Az oldal tetejére szeptember 3.

Az LB Katonai Kollégiuma Sömjén György elnökletével másodfokon is halálra ítéli Ács Lajos segédmunkást, aki 1956. október 30-án csatlakozott a Szabad Nép székházában működő felkelőcsoporthoz, és Szelepcsényi Istvánt, a Maros utcai fegyveres csoport tagját. szeptember 8.

Az oldal tetejére szeptember 8.

Kivégzik Szelepcsényi Istvánt és Ács Lajost.

Az oldal tetejére szeptember 9.

Átadják a bp-i Népstadion villanyvilágítását. A Közép-európai Kupa döntőjének második mérkőzésén Bp. Honvéd–MTK 2:2.

Az oldal tetejére szeptember 10.

A Krasznodarban élő Rákosi Mátyás levelet ír az MSZMP KB-nak, és kéri, engedélyezzék hazatérését. szeptember 29. október 10.

Az oldal tetejére szeptember 11.

A Bp-en átutazó Enver Hoxha, az AMP KB első titkára megbeszéléseket folytat Kádár Jánossal.

Meghal Bölöni György író, újságíró.
Az oldal tetejére szeptember 12.

Sík Endre külügyminiszter vezetésével magyar küldöttség utazik az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszakára. november 16. december 10.

Az oldal tetejére szeptember 13.

Az előző napon felbocsátott Luna–2 szovjet rakéta becsapódik a Hold felszínén. október 6. Ez az első ember készítette eszköz, amely eléri a Holdat. A Szu deklarálja, hogy a Holdon nincsenek területi igényei.

Az oldal tetejére szeptember 15.

A kolozsvári katonai törvényszék ítéletet hirdet az 1956. októberi mo-i forradalom melletti kiállásuk miatt perbe fogott csíkszeredai középiskolai tanárok ügyében. Puskás Attilát 20, Palczer Károlyt 15, Bereczk Lajost, Lőrinczi Jánost és Kovács Gyulát 8, László Gizellát 4 évnyi kényszermunkára ítélik. Rajtuk kívül még öt diákot ítélnek el 3–8 évi börtönbüntetésre.*

Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára, miniszterelnök Washingtonba érkezik; személyében először lép az USA földjére a szovjet vezetés első embere. Dwight Eisenhower elnökkel egyetértenek abban, hogy a világpolitika legfontosabb kérdése a leszerelés. Az amerikai elnök elfogadja Hruscsov javaslatát, hogy tartsanak nagyhatalmi csúcskonferenciát. szeptember 28. — Hruscsov részt vesz az ENSZ Közgyűlés ülésén. szeptember 18.

Az oldal tetejére szeptember 16.

Bemutatják Ranódy László Akiket a pacsirta elkísér c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 19.

Bp-en forgalomba állítják az első Ikarus–620-as autóbuszokat.

Az oldal tetejére szeptember 22.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével a pestlőrinci felkelők ügyében másodfokon halálra ítéli Tutsch József traktorost, a Köztársaság téri népítélet résztvevőjét. szeptember 24.

Az oldal tetejére szeptember 23.

Kivégzik Gábor Lászlót.

Megkezdődik a Barátság kőolajvezeték építése. december 19.

Az oldal tetejére szeptember 24.

Kivégzik Tutsch Józsefet.

A Bp-i Katonai Bíróság első fokon ítéletet hirdet a XX. kerületi nemzetőrök ügyében; Kálmán Béla hadnagyot, Kovács Kálmánt, Antal Györgyöt és Kovács Tibort halálra (1960. január 8.), Szabó Lászlót és Kiss Józsefet 15 évi, Pintér Jenőt 12 évi, Szabó Imrét, Bieber Lászlót, Toma Imrét és Lakatos Jánost 10 évi szabadságvesztésre ítélik.

Az oldal tetejére szeptember 25.

A Társadalmi Szemle augusztus–szeptemberi száma közli a MSZMP téziseit „A burzsoá nacionalizmusról és a szocialista hazafiságról”. A dokumentum elítéli az 1848-as függetlenségi nacionalizmust mint 1956 egyik ideológiai gyökerét.

Újjáalakul a Magyar Írók Szövetsége (Írószövetség). 1962. május 18. Az alakuló közgyűlést Illés Béla nyitja meg, majd Darvas József beszámol az újjáalakulást előkészítő munkáról és az új szövetség elgondolásairól. Elnökké Darvas Józsefet, főtitkárrá Dobozy Imrét választják. — Az eseményen jelen van Benke Valéria művelődésügyi miniszter és Kállai Gyula, az MSZMP KB titkára.

Dobi István, az ET elnöke vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség látogat Kínába, a népköztársaság kikiáltásának 10. évfordulóján rendezendő ünnepségekre.
Az oldal tetejére szeptember 29.

Az MSZMP PB háromtagú bizottságot küld ki a Rákosi-ügy vizsgálatára. november 10.

Az oldal tetejére szeptember 30.

Szabadlábra kerül Kerkai Jenő jezsuita szerzetes, a KALOT alapítója, aki összesen 10 évet töltött az ÁVH fogságában és börtönben. 1970. november 8.