1959
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.

Lőrincz Gyula, a Csemadok elnöke az egyesület megalakulásának 10. évfordulója alkalmából A Hét c. hetilap vezércikkében leszögezi: a Csemadok legfontosabb feladata, hogy proletár nemzetköziségre, szocialista hazafiságra és a csehszlovák haza szeretetére nevelje az ország magyarságát. március 5.

Az oldal tetejére március 3.

Német Nyelvű Gimnázium (később: Frankel Leó Német Nyelvű Gimnázium) néven önálló intézménnyé válik a bajai III. Béla Gimnázium német nyelvű tagozata.

Az oldal tetejére március 5.

Bemutatják Gertler Viktor Felfelé a lejtőn c. filmjét.

Megalakulásának 10. évfordulója alkalmából ünnepi ülést tart Pozsonyban a Csemadok KB. — Az Új Szó c. lapnak a Csemadok tízéves tevékenységét értékelő vezércikke szerint az egyesület működésének első éveiben azért teljesítette nehezen feladatát, mert a „burzsoá nacionalizmussal megmételyezett kispolgári elemek” a magyarság érdekvédelmi szervezetének tekintették.

Az oldal tetejére március 6.

Háy Gyulánét, a Neue Zeitung főszerkesztőjét prémiummegvonásban és írásbeli figyelmeztetésben részesítik, mivel a „Mária Gardos erinnert sich an Klara Zetkin, Karl Liebknecht und Béla Kun” c. cikkben az 1956-os „ellenforradalmat” „októberi forradalomnak” minősíti.

Az oldal tetejére március 9.

A bp-i Központi Papnevelő Intézetből a papi békemozgalommal szembeni ellenséges viselkedésük miatt kizárnak 14 növendéket. március 19.

A New York-i nemzetközi játékvásáron bemutatják a Barbie-babát.*

Az oldal tetejére március 10.

Tibet fővárosában, a Kína által ellenőrzött Lhászában több százezer ember tüntet a dalai láma mellett, majd a városban felkelés robban ki a megszállók ellen. március 17.

Az oldal tetejére március 15.

A Főv. Bíróság Népbírósági Tanácsa ítéletet hirdet az újpesti forradalmi bizottság tagjai és a kerületi nemzetőrök ügyében. Kósa Pál asztalost, Gábor László osztályvezetőt, Koszterna Gyulát, Csehi Károly szobafestőt, Somlyói Nagy Sándor bőripari munkást, Rajki Márton ügyvédet, Gémes (Gránitz) József szakmunkást, Péterfi Miklóst, Liechtenstein Sándort és Roik Jánost halálra, Kollán Lajost és és Rácz Endrét életfogytiglani, Vanyek Antalt 20 évi, Sohonyai Jánost és Molnár Endrét 16, Sinka Lajost, Szikora Rudolfot és Gerényi Gyulát 15, Tóth Gábort 13, Kollár Mihályt és Valkó Lászlót 12, Kollár Józsefet és Hornyák Tibort 10 évi szabadságvesztésre ítélik. július 23.

Az oldal tetejére március 16.

A KISZ KB határozata alapján az Úttörőszövetség Országos Vezetősége helyett megalakul a 63 tagú Országos Tanács. A Tanács elnöke Trencsényi-Waldapfel Imre, titkára Kovács Ottó.

Az oldal tetejére március 17.

A XIV. dalai láma Lhászából az indiai Dharamszalába menekül.* — Tibet vallási vezetője azóta is emigrációban él. 1989. október 5.

Az oldal tetejére március 19.

Az LB Népbírósági Tanácsa Vágó Tibor elnökletével másodfokon tárgyalja Blaski József és társai ügyét. A bíróság a másodrendű vádlott Mansfeld Péter ítéletét halálbüntetésre súlyosbítja. március 21.

Kihirdetik az 1959: 7. tvr.-t a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről és a termelőszövetkezeti csoportokról. A tvr. szabályozza a szövetkezetek, csoportok alakításának feltételeit és működési módját, a tagok jogait és kötelességeit; rendelkezik a háztáji földekről, a közös vagyonról, a gazdasági tevékenységről, a jövedelemelosztásról és a szövetkezetek, csoportok szerveiről.

Az MM Egyházügyi Hivatalának utasítási értelmében a Központi Papnevelő Intézetből elbocsátanak 59 (más források szerint 84) hallgatót és 3 elöljárót, akik szolidaritást vállaltak a korábban kizártakkal; az intézményben 17 hallgató marad. 1961. június 29.

Bemutatják Makk Károly A harminckilences dandár c. filmjét.

Az oldal tetejére március 20.

Az Ogy törvényben örökíti meg a Tanácsköztársaság emlékét (1959: II. tc.).

Az MNB forgalomba az első „Kádár-címeres” bankjegyet, a 100 Ft-ost. 1966. június 15.

A MÁV forgalomba helyezi az utolsó újonnan gyártott, 7578. gyári számú, 375.1032 pályaszámú gőzmozdonyt.* — Ezzel Mo-on befejeződik a gőzmozdonyok gyártása.

Az oldal tetejére március 21.

Tizennyolcadik születésnapja után 11 nappal kivégzik Mansfeld Pétert.

Az 1957-ben jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Nickelsburg László ellen új eljárást indítanak. 1961. július 15.

Az oldal tetejére március 22.

Bp-en forgalomba állítják az első farmotoros autóbuszokat.

Az oldal tetejére március 25.

Kivégzik Erdélyi Gyulát.

Csillebércen az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében üzembe helyezik az első magyar, 2 MW teljesítményű, vízhűtésű, vízmoderátoros kísérleti atomreaktort, amelyet szovjet közreműködéssel készítettek.

Az oldal tetejére március 26.

Kassán a kerületi bíróság befejezi az 1944 novembere és 1945 januárja között végrehajtott, 500-600 halálos áldozatot követelő kassai nyilas vérengzések elkövetői perének tárgyalását. Darabos Lászlót és Kőrössy Gyulát halálra, Ruszinyák Zoltánt 25 évi, Mursa Károlyt 22 évi, Kalász Gyulát 20 évi szabadságvesztésre ítélik.

Az oldal tetejére március 27.

A 15/1959. sz. kormányrendelet a három- vagy több gyermekes családok családi pótlékát gyermekenként 120 Ft-ra emeli, miközben a kétgyermekesek havi pótléka az 1951. december 1-jén megállapított 75 Ft marad, így a nagycsaládosokéhoz viszonyított értéke jelentősen csökken. augusztus 15.

Az oldal tetejére március 28.

Kivégzik Czermann Lajost és Tumbász Ákost.

Az oldal tetejére március 29.

A Nemzeti Színház bemutatja Darvas József Komor ég c. drámáját.