1959
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 3.

Kolozsvárott öngyilkosságot követ el Csendes Zoltán, a Bolyai Tudományegyetemen a statisztika professzora, aki részt vett az önálló magyar egyetem felszámolásáról határozó tárgyalásokon.

Az oldal tetejére május 6.

Kivégzik Kolonics Jánost.

Az oldal tetejére május 7.

Az Mt elfogadja a a szőlő- és gyümölcstermesztésről és a bortermelésről szóló tvr. tervezetét. május 26. — A testület határozatot hoz „kiváló tanár”, „kiváló tanító” és „kiváló óvónő” kitüntető címek adományozásáról.

Az oldal tetejére május 9.

Megkezdődik a Magyar Vöröskereszt I. kongresszusa. 1964. április 18.

Az oldal tetejére május 13.

A Budapesti Országos Börtön Kisfogházában megszüntetik 46 kiemelten kezelt politikus, író, főtiszt (a „476-osok”) elkülönített őrzését. — A csoport legtöbb tagját Vácra szállítják, néhány „osztályidegen” származású elítéltet Márianosztrára visznek.

Peng Tö-huaj marsall, honvédelmi miniszter vezetésével kínai katonai küldöttség látogat Mo-ra.

Az oldal tetejére május 14.

Kivégzik Ozsváth Károlyt.

Bemutatják Fehér Imre Kard és kocka c. filmjét.

Az oldal tetejére május 15.

Kivégzik Zöld Ádámot.

Az oldal tetejére május 22.

Kivégzik Czakó Andrást.

Az oldal tetejére május 24.

Berettyóújfaluban (Hajdú-Bihar m.) felavatják az Arany János Gyermekvárost, az ország akkor legnagyobb ilyen jellegű intézményét.

Az oldal tetejére május 26.

Kihirdetik az 1959: 23. tvr.-t a szőlő-, gyümölcs- és borgazdálkodásról.

Az oldal tetejére május 30.

Kihirdetik az 1959: 24. tvr.-t a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról. „A termelőszövetkezetek gazdasági megszilárdításának, okszerű nagyüzemi gazdálkodásának, a mezőgazdasági termelőerők folyamatos fejlesztésének, a gyorsuló ütemben fejlődő technika és tudomány széleskörű alkalmazásának, a terméshozamok állandó növelésének és a termelési költségek csökkentésének feltétele, hogy megfelelő táblák alakuljanak ki. […] …a termelőszövetkezetek tervszerű fejlesztése sem eredményezheti a termelőszövetkezet valamennyi földjéből nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas tábla kialakulását. Ebben az esetben a termelőszövetkezetek és az egyénileg gazdálkodók kölcsönös érdekeinek figyelembevételével lehetőleg önkéntes földcsere útján kell kialakítani a gazdálkodásra alkalmas táblát. A hatósági közreműködéssel végrehajtott földrendezésre csak akkor kerülhet sor, ha a nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területet önkéntes földcsere útján nem lehet kialakítani.”

Megnyílik az ünnepi könyvhét; megjelenik 81 könyv, 47 magyar szerző munkája.

Az oldal tetejére május 31.

Az április 3-án kihirdetett részleges amnesztia alapján e napig 1610 politikai elítélt szabadul. — Kiszabadul a börtönből Meskó Zoltán, az első mo-i nemzetiszocialista szervezet, az 1932-ben alapított Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkás Párt v. vezetője. június 10.