1959
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

Herman Kahan, az oslói zsidó hitközség kulturális elöljárója nyilatkozatot ad az Új Ember c. lapnak: „Saját szememmel győződtem meg arról, hogy Mo-on teljes vallásszabadság uralkodik.”

Az oldal tetejére július 6.

A kormány jegyzéket intéz az USA kormányához. Bejelenti, hogy „az ország ellen irányuló ellenséges tevékenység elhárítása érdekében” korlátozza a bp-i amerikai követség beosztottainak mozgását.

Lezárul a Saar-vidék visszacsatolásának folyamata; a tartomány végleg visszakerül az NSZK-hoz.

Az oldal tetejére július 8.

Dél-Vietnamban a kormány mellett működő katonai tanácsadó csoport elszenvedi első ember- veszteségét: két amerikai katonát megölnek a Vietkong emberei. 1960. december 20.

Az oldal tetejére július 9.

A Nemzetközi PEN vezetői (David Carver főtitkár, André Chamson, Alberto Moravia, Erich Kästner) táviratban kérik Kádár Jánost, hogy adjon kegyelmet az elítélt íróknak.

Az oldal tetejére július 14.

Meghal Kállay Kálmán debreceni teológiai professzor.

Az oldal tetejére július 19.

Az MFMPK határozata a pedagógiai főiskolák nappali tagozatán bevezeti a 4 éves képzést.

Az oldal tetejére július 21.

Kivégzik az LB Katonai Kollégiuma által öt nappal korábban halálra ítélt Angyal Józsefné Friedl Valéria fordítót, aki az előző év márciusától magyar témájú jelentéseket küldött Ausztriába.

Az oldal tetejére július 23.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével jogerős ítéletet hoz az „újpesti perben”. A tanács az első fokon született 10 halálos ítélet közül hetet megerősít: érvényben marad Kósa Pál (augusztus 5.) Gábor László (szeptember 23.), Gémes József, Koszterna Gyula, Somlyói Nagy Sándor és Rajki Márton halálos ítélete. július 30. Péterfi Miklós, Liechtenstein Sándor és Roik János halálos ítéletét életfogytiglanra enyhítik, Sohonyai János ítéletét ugyanilyen mértékre súlyosbítják.*

Az oldal tetejére július 25.

Az 1959: 29. tvr. kiterjeszti a tankötelezettséget, amely így hatéves kortól 9 éven keresztül tart.

Az EGK Bizottsága elfogadja Görögország társult tagság iránti kérelmét. 1961. július 9.

Az oldal tetejére július 26.

Bécsben megkezdődik a VII. Világifjúsági Találkozó. A magyar küldöttséget Komócsin Zoltán vezeti.

Az oldal tetejére július 27.

Magyar–szovjet tárgyalások kezdődnek Moszkvában a gazdasági együttműködés fejlesztéséről. augusztus 7.

Az oldal tetejére július 28.
Az oldal tetejére július 30.

Kivégzik Csehi Károlyt, Gémes Józsefet, Koszterna Gyulát, Rajki Mártont és Somlyói Nagy Sándort.

Az Ogy elfogadja az 1959: VI. tc.-et a Polgári Törvénykönyvről.

Bemutatják Apáthi Imre Játék a szerelemmel c. filmjét.

Az oldal tetejére július 31.

Az illegalitásban működő Baszk Nacionalista Párttal rokonszenvező fiatal nacionalisták megalapítják a Baszkföld és Szabadság (Euskadi ta Askatasuna, ETA) nevű szervezetet.* Céljuk a független Baszkföld megteremtése, amelyet eszköze szerintük csak a fegyveres harc lehet. 1973. december 30.