1959
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.

Közzéteszik a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséről szóló kormányhatározatot.

A Külügyminisztérium bejelenti: a magyar kormány kénytelen megtenni a „szükséges intézkedéseket” a bp-i amerikai követség tevékenységénak korlátozására. február 19.

Essenben megalakul a Szabad Magyar Szakszervezetek Szövetsége.
Az oldal tetejére február 3.

Kivégzik Garamszegi Alfrédot.

Az oldal tetejére február 5.

Szlovákiában a Megbízottak Testülete elfogadja 37. sz. határozatát „a magyarsággal kapcsolatos korábbi határozatok teljesítésében mutatkozó hiányosságok kiküszöböléséről”. A határozat kimondja, hogy biztosítani kell a helyi nemzeti bizottságoknak szóló irányelvek magyar nyelvű kiadását, a törvények és egyéb jogszabályok magyar fordításban való megjelentetését, a hivatalos érintkezésben a magyar nyelv használatának lehetőségét; lehetővé kell tenni, hogy a magyarok írásbeli és szóbeli beadványait magyar nyelven intézzék el, s a nemzeti bizottságok magyar tagjai az üléseken anyanyelvükön is felszólalhassanak. Elrendelik a magyarlakta községek nevének felülvizsgálását, a „hibás és helytelen” megnevezések eltávolítását, a filmek magyar felirattal való vetítését.

Befejeződik az SZKP XXI. kongresszusa. 1961. október 17. A kínai „nagy ugrás” politikájára válaszul, a folyó ötéves tervet (1956–1960) félbeszakítva, nagyszabású hétéves terv (1959–1965) beindításáról döntenek. A terv előirányzatai szerint 1970-re el kell érni az USA egy főre eső termelési értékét.

Az oldal tetejére február 10.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon halálra ítéli Bárány János szerszámkészítőt, Ivicz György, Nagy József és Szabó Lajos munkásokat, akik a fegyveres harc befejeztével a Honvéd Kórházból szervezték a további ellenállást. február 18. A bíróság az első fokon halálra ítélt Mécs Imre egyetemi hallgató és Forgács Ferenc mérnök ítéletét életfogytiglani börtönre változtatja. Hegedűs László orvos-ápolót életfogytiglani, társaikat 5–16 évi börtönre ítéli.

Az oldal tetejére február 13.

Kivégzik az LB Vágó Tibor vezette tanácsa által az előző napon halálra ítélt Babér István MÁV-kocsirendezőt, a mezőkövesdi és a bp-i fegyveres harcok résztvevőjét.

Az oldal tetejére február 15.

Alexander Cheetham brit és Jerachmiél Jaron izraeli követ átadja megbízólevelét Dobi Istvánnak, az ET elnökének.

Az oldal tetejére február 16.

Kubában megalakul Fidel Castro kormánya. 1961. április 16.

Az oldal tetejére február 18.

Kivégzik Nagy Józsefet, Szabó Lajost, Bárány Jánost és Ivicz Györgyöt.

Kádár János háromnapos látogatásra Prágába utazik. A közös közlemény szerint az MSZMP és a CSKP „harcolni fog a burzsoá nacionalizmus minden megnyilvánulása, valamint a jelenlegi revizionisták bomlasztó törekvései ellen”.

Az oldal tetejére február 19.

Letartóztatják Széll Jenőt. április 1.

A magyar kormány korlátozza az USA bp-i követsége munkatársainak mozgását. július 6.

A kolozsvári katonai törvényszék ítéletet hirdet a „bolyais” tanárok és diákok perében. A „közrend elleni szervezkedés vádjával” Varró János tanársegédet 16, Lakó Elemér tanársegédet 15 év kényszemunkára ítélik; Péterffy Irént 10, Vastag Lajost 8(?), Páll Lajost 6, Iamandi Emilt és Szilágyi Árpádot 5 évi börtönbüntetésre ítélik.*

Az oldal tetejére február 22.

A kolozsvári Bolyai Egyetemet egyesítik a román Babeş Egyetemmel. április 2.

Az oldal tetejére február 24.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon ítéletet hirdet a Vajdahunyad utcai felkelők perében. Havrilla Béláné Sticker Katalin gépmunkást, Kóté Sörös József bádogost és Tóth Józsefet halálra (február 26.), az első fokon szintén halálra ítélt Wittner Mária háztartási alkalmazottat életfogytiglani börtönre (1970. március 25.), Neumann Tivadar gépkocsivezetőt szintén életfogytiglani börtönre ítélik.

Az oldal tetejére február 26.

Kivégzik Havrila (Havrilla) Béláné Sticker Katalint, Kóté Sörös Józsefet és Tóth Józsefet.

Az oldal tetejére február 27.

A bp-i Hungária Vegyiművekben felavatják az ország első szintetikus műanyaggyártó üzemét. — Nyergesújfaluban (Komárom m.) megkezdi működését a műszálüzem.

Az oldal tetejére február 28.

A Társadalmi Szemle e havi száma közzéteszi az MSZMP kulturális és elméleti munka-közösségének téziseit „A felszabadulás utáni irodalom néhány kérdéséről”. A dokumentum a Révai-féle irodalompolitika érvrendszerével ítéli el az 1956 előtti értelmiségi ellenzéket és az Írószövetséget, támadja Lukács Györgyöt, Déry Tibort, Illyés Gyulát és a népi írókat.