1959
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Washingtonban (USA) 12 ország képvislői aláírják az Antarktisz-szerződést. 1961. június 23.

Az oldal tetejére december 5.

Befejeződik az MSZMP VII. kongresszusa. 1962. november 20. Határozatot hoznak a szocializmus alapjainak lerakásáról, amelynek döntő mozzanata a mezőgazdaság kollektivizálása. Az államhatalom fejlesztésének iránya a demokratizmus kiszélesítése. — A kongresszus 71 tagú KB-t választ. A PB tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György, Münnich Ferenc, Nemes Dezső, Rónai Sándor, Somogyi Miklós; póttag Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, Szirmai István. A KB Titkárságának tagjai: Fehér Lajos, Fock Jenő, Kádár János, Kiss Károly, Marosán György, Szirmai István. A KB első titkára Kádár János.

Az Úttörőszövetség Országos Elnöksége határozatot hoz az úttörők közhasznú munkavégzéséről, és előírta az összegyűjtendő hulladék mennyiségét.
Az oldal tetejére december 8.

Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka megkezdi a magyar kérdés vitáját. Az általános vitában a korábbiaknál kevesebb, mindössze hét felszólaló érinti a mo-i helyzetet. — Az ENSZ Mandátumvizsgáló Bizottsága ismét elhalasztja a döntést a magyar képviselők megbízólevelének elfogadásáról. december 9.

Az oldal tetejére december 9.

Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka elfogadja a 24 hatalmi határozati javaslatot, amely sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem sikerült az ENSZ-megbízottaknak együttműködni a magyar kormány képviselőivel; egyben megbízza Leslie Munrót, hogy tegyen további erőfeszítéseket a magyar kérdés tanulmányozására, a magyar kormánnyal való együttműködésre. 1960. január 19.

Az oldal tetejére december 10.

Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka ismét függőben hagyja a magyar kormány képviselőinek mandátumát. A szavazati arány: 80 mellette, 1 ellene, 1 tartózkodás. A magyar delegáció a javaslat ellen szavaz, a román delegáció tartózkodik, továbbá 18 delegáció a magyar és kínai kérdés miatt fenntartással fogadja el a határozatot.

Bemutatják Fehér Imre Gyalog a mennyországba c. filmjét.

Az oldal tetejére december 15.

Mexikóban megjelenik Az igazság a Nagy Imre-ügyben c. könyv spanyol nyelvű kiadása.

Az oldal tetejére december 18.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével Fáncsik György és társai (Kisfaludy utcai–Corvin közi felkelők) perében másodfokon négy halálos ítéletet hirdet; az első fokon ítélkező Tutsek-tanács hét halálos ítéletet hozott. Fáncsik György anyagellenőrt (1960. január 3.), Tóth Tibor segédmunkást, Dobi Károly kőművestanulót és Huzián István szabósegédet halálra ítélik. december 22. Deák Gábor ipari tanuló és Novák Károly kocsikísérő (Práter utca) halálos ítéletét életfogytiglani, Novák Károlyét 10 évi börtönre enyhítik.

Az oldal tetejére december 19.

Magyar–szovjet–csehszlovák államközi szerződést írnak alá a Barátság kőolajvezeték építéséről. 1962. szeptember 17.

Az oldal tetejére december 22.

Kivégzik Dobi Károlyt, Tóth Tibort és Huzián Istvánt.

Az oldal tetejére december 24.

Bemutatják Bán Frigyes Szegény gazdagok c. filmjét.

Az oldal tetejére december 30.

Átadják Gyöngyös város új autóbusz-pályaudvarát.