1959
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével államellenes szervezkedés vádjával Mérei Ferencet 10, Fekete Sándort 9, Litván Györgyöt 6, Széll Jenőt 5, Hegedűs B. Andrást 2 évi börtönbüntetésre ítéli.*

Az oldal tetejére április 2.

Bemutatják Máriássy Félix Álmatlan évek c. filmjét.

Bukarestben a Gheorghe Gheorghiu-Dej elnökletével tartott értekezlet véglegesíti a Bolyai és a Babeş egyetemek összevonásával létrehozandó egyetem új struktúráját; feljegyzésben rögzítik, mely tantárgyakat fognak magyar nyelven tanítani. Dej javaslatára elfogadják a Babeş–Bolyai Tudományegyetem nevet. április 19.

Az oldal tetejére április 3.

Az 1959: 12. tvr. a felszabadulás 14. évfordulója alkalmából részleges közkegyelmet hirdet. Egyéni kegyelemben részesül Tildy Zoltán; rajta kívül 696 fő szabadul. május 31.

Az oldal tetejére április 4.

Először adják át a Balázs Béla-díjakat: I. fokozatot kap Makk Károly filmrendező és Pásztor István operatőr, II. fokozatot Törőcsik Mari színésznő, III. fokozatot Kis József filmrendező.

Az oldal tetejére április 6.

A kormány rendeletet ad ki az egyházi állások betöltésének módjáról intézkedő 1957: 22. tvr. végrehajtásáról; az állás betöltésének tényét csak a hozzájárulás után szabad nyilvánosságra hozni; a megerősített kinevezettnek állami esküt kell tennie. 1971. június 2.

Az oldal tetejére április 9.

Kivégzik Fejes Tóth Tibort és Motzer Nándort.

A Fejér Megyei Hírlapban megjelenő tudósítás szerint Leonyid Kuprijanovics moszkvai mérnök vezeték nélküli, fél kg tömegű hordozható telefont készített. „Elképzelhető, hogy nemsokára már az autóbuszon cseng a kabátzsebben hordott telefonunk” – írja a lap.

Az oldal tetejére április 11.

Münnich Ferenc, az MFMPK elnökének vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik egyhónapos látogatásra Mongóliába, Vietnamba, Kínába (április 27.) és a a KNDK-ba.

Az oldal tetejére április 12.

Kormányrendelettel társadalmi tanulmányi ösztöndíjat létesítenek.

Az oldal tetejére április 15.

Dwight Eisenhower amerikai elnök bejelenti, hogy benyújtotta lemondását egyik legközelebbi munkatársa, John Foster Dulles külügyminiszter.

Az oldal tetejére április 17.

Párizsban Déry Bizottság alakul a bebörtönzött író kiszabadítására.

Bp-en aláírják a magyar–szovjet egészségügyi és orvostudományi együttműködést szabályozó egyezményt.
Az oldal tetejére április 19.

A Bolyai Tudományegyetem megszüntetése és a Securitate zaklatásai miatt Kolozsvárott öngyilkosságot követ el Szabédi László irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár. május 3.

Az oldal tetejére április 21.

Bemutatják Kis József Égrenyíló ablak c. filmjét.

Az oldal tetejére április 23.

Kivégzik Nagy Józsefet.

A 21/1959. sz. kormányrendelet értelmében magánszemélyek használt gépkocsit szabadon, új gépkocsit a Csepel Kerékpár és Motorkerékpár Nagykereskedelmi Vállalat előjegyzési rendszerének keretében vásárolhatnak.
Az oldal tetejére április 24.

Grősz József kalocsai érsek, Rogács Ferenc pécsi püspök, Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök, Legányi Norbert pannonhalmi főapát és Váradi Béla ferences tartományfőnök esküt tesz a népköztársaság alkotmányára.

Az oldal tetejére április 27.

Az 1957 után megválasztott protestáns egyházi vezetők (Káldy Zoltán ev. püspök, Fekete Zoltán ev. egyházkerületi felügyelő, Bartha Tibor, Darányi Lajos és Szamosközi István ref. püspök, Dienes István és Esze Tamás egyházkerületi főgondnok) leteszik az állami esküt.

Aláírják a Mo és Kína közötti barátsági és együttműködési szerződést. július 29.

Varsóban megkezdődik a VSZ tagállamai és Kína külügyminisztereinek kétnapos értekezlete. A küszöbönálló genfi értekezleten megbeszélésre kerülő kérdésekről, elsősorban a Németországgal kötendő békeszerződésről és a németországi megszállási rendszer megszüntetéséről tanácskoznak.

Az oldal tetejére április 28.

A magyar zsidóság vezetői leteszik az állami esküt.

Az oldal tetejére április 29.

Bemutatják Jancsó Miklós A harangok Rómába mentek c. filmjét.