1958
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

Pécsett (Leőwey Klára Gimnázium), Kőszegen (Jurisics Miklós Gimnázium) és Bp-en (Eötvös József Gimnázium) német oktatási nyelvű párhuzamos osztályokat indítanak. — A német nemzetiségi oktatás statisztikai mutatói: 17 nyelvoktató óvoda, 150 általános iskola több mint 12 ezer tanulóval (ebből négyben: Ágfalván, Eleken, Garán és Pécsbányatelepen németül folyik az oktatás), 4 német gimnázium.

Az oldal tetejére szeptember 3.

Kivégzik Szegedi Flóriánt és Toracz Sándort.

Az oldal tetejére szeptember 4.

Endrey Mihály püspök, az esztergomi főegyházmegyét vezető „speciális delegátus” állami nyomásra lemond tisztéről, és általános helynökként Schwarz-Eggenhofer Artúrt jelöli utódául. 1959. június 6. A püspök számára a vámosmikolai (Pest m.) plébániát jelölik ki kényszerlakhelyül.

Az oldal tetejére szeptember 6.

Kihirdetik az 1958: 26. tvr.-t a tanító- és óvónőképzés átszervezéséről: „A tanítók és óvónők képzésére a művelődésügyi miniszter felügyelete és közvetlen irányítása alatt álló, felsőfokú intézményként működő tanítóképző intézeteket, illetőleg óvónőképző intézeteket kell létesíteni.”

Az 1958: 29. tvr. a tudományos minősítés továbbfejlesztéséről; tudományos fokozatot csak azok kaphatnak, akik tevőlegesen részt vesznek a szocialista társadalom építésében; a Tudományos és Felsőoktatási Tanács 5 évenként vizsgálja felül a tudományok kandidátusainak munkásságát.

A temesvári katonai törvényszék ítéletet hirdet az ún. bethánisták (a református egyház keretén belül működő spiritualista mozgalom) perében. Az „államrend felforgatása és összeesküvés” vádjával Visky Ferenc ref. lelkészt 22 évi, Szilágyi Sándor pankotai, Dézsit Zoltán feketegyarmati és Karczagi Sándor szentleányi ref. lelkészt és Papp Antal földművest 20 évi kényszermunkára, Kiss Sándor földművest és Patócs Erzsébet tisztviselőt 18 évi börtönre ítélik.*

Az oldal tetejére szeptember 9.

Az LB Katonai Tanácsa ítéletet hirdet a vezérkari tisztek perében: Kovács István vezérőrnagyot 3 évi (1959. január 30.), Márton András ezredest (1962. április 4.) és Zólomy László ezredest 10 évi (1963. március 27.), Solymosi János alezredest 6 évi börtönre ítélik.

Az oldal tetejére szeptember 11.

Bemutatják Várkonyi Zoltán Sóbálvány c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 12.

Jack Kilby,* a Texas Instruments mérnöke bemutatja az első működő integrált áramkört (mikrocsipet), minden későbbi elektronikus berendezés alapvető alkatrészét.

Az oldal tetejére szeptember 13.

A bp-i amerikai követséget a kormány szóvivője kémtevékenységgel vádolja. szeptember 20.

Charles de Gaulle francia miniszterelnök és Konrad Adenauer nyugatnémet kancellár első találkozójukon a francia–német megbékélés jelentőségét hangsúlyozzák, és állást foglalnak az európai integráció erősítése mellett.

Az oldal tetejére szeptember 14.

Sík Endre külügyminiszter vezetésével magyar delegáció utazik az ENSZ Közgyűlés XIII. ülésszakára. szeptember 22.

Az oldal tetejére szeptember 17.

Bp-en átadják a Mártírok útja [Margit körút] 27. sz. alatt felépült első mo-i „lottóházat”, amelynek lakásaihoz a lottó tárgynyeremény-sorsolásán lehetett hozzájutni. — Később Bp-en összesen 10 ilyen ház, Balatonalmádiban lottó-üdülőtelep épült.

Az oldal tetejére szeptember 19.

Kairóban megalakul az Algériai Köztársaság ideiglenes kormánya. 1962. március 18.

Az oldal tetejére szeptember 20.

A kormány jegyzékben tiltakozik az USA kormányánál a Mo ellen irányuló „amerikai aknamunka és kémtevékenység” miatt; a kormány kézségét fejezi ki a két ország kapcsolatainak rendezésére, amennyiben az USA felhagy a „Magyarország-ellenes propagandával”.

Az oldal tetejére szeptember 22.

Az ENSZ Közgyűlés XIII. ülésszaka hosszabb vita után úgy dönt, hogy ismét napirendjére tűzi a magyar kérdést. Szavazati arány: 61 mellette, 10 ellene, 10 tartózkodás. december 11.

Az oldal tetejére szeptember 23.

Bemutaják Máriássy Félix Csempészek c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 25.

A Nsz közleménye szerint a kormány rendkívüli államsegélyben részesítette a római katolikus, a református és az evangélikus egyházat.

Bemutatják Révész György Micsoda éjszaka c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 26.

Az Ogy elfogadja az 1958: III. tc.-et az ogy-i képviselők és a tanácstagok választásáról. „Választójoga van minden nagykorú magyar állampolgárnak. Nincs választójoga annak, aki a közügyektől, illetőleg a választójog gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll; szabadságvesztés-büntetését tölti vagy előzetes letartóztatásban van; rendőri őrizet vagy felügyelet alatt van; elmebeteg, tekintet nélkül arra, hogy gondnokság alatt áll vagy sem." — Az Ogy kimondja feloszlását; az ET kitűzi az új választásokat. november 16.

A Külügyminisztérium jegyzékben tiltakozik az ENSZ-ben tanúsított „magyarellenes jugoszláv magatartás” ellen.
Az oldal tetejére szeptember 28.

A Franciaországban és a gyarmatokon tartott népszavazáson, 85%-os részvétel mellett, a szavazók 80%-a elfogadja az új alkotmányt. október 5. Guineában a résztvevők 97%-a nemmel szavaz. október 2.

Az oldal tetejére szeptember 29.

Kivégzik Szobonya Zoltánt.