1958
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

Megalakul az amerikai űrkutatási hivatal, a National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Az oldal tetejére október 2.

Kikiáltják a független Guineai Köztársaságot. Első elnöke Ahmed Sékou Touré, a Guineai Demokrata Párt főtitkára. 1984. március 26.

Az oldal tetejére október 4.

Kivégzik Klenovszki Istvánt.

Az LB Katonai Kollégiuma Szimler János elnökletével másodfokon ítéletet hirdet a VII. kerületi fegyveres felkelők ügyében. Helybenhagyva az első fokú bíróság ítéletét, Kovács Dezső hőszigetelőt, Kovács Imre vasesztergályost, Dóczi Dénes kárpitost és Modori Sándor bányászt halálra (október 7.), Szegi Istvánt és Varga Józsefet életfogytiglani, Kovács Gáspárt és Győr Zoltánt 15 évi, Péli Gyulát és Priska Józsefet 12 évi, Kőrösi Lászlót és Koczka Endrét 10 évi szabdságvesztésre ítéli.

Balatonfüreden a HNF égisze alatt, 9 német, 6 délszláv, 1 szlovák és 1 román kultúrcsoport részvételével, megrendezik az I. Országos Nemzetiségi Fesztivált.

Az oldal tetejére október 5.

Franciaországban életbe lép az új alkotmány. Ezzel megkezdődik az elnöki rendszerű ötödik köztársaság korszaka. december 21.

Az oldal tetejére október 6.

Kivégzik Kovács Józsefet.

A kolozsvári katonai törvényszék ítéletet hirdet a 31 fős „érmihályfalvi csoport” perében. Sass Kálmán érmihályfalvi és Balaskó Vilmos érolaszi református lelkipásztorokat, valamint dr. Hollós István egykori hadbírót hazaárulás vádjával halálra ítélik. (Balaskó büntetését a szobrász bátyja közbenjárására életfogytiglanra változtatják.) december 2. Érmihályfalváról 13 személyt (köztük Számadó Ernő költőt) 25 évi, 2 személyt ennél kevesebb börtönbüntetésre; Érolasziból 4 személyt 25 évi; Biharvajdáról 6 személyt 25 évi, 3 személyt 20 évi börtönbüntetésre ítélnek.*

Az oldal tetejére október 7.

Kivégzik Kovács Dezsőt, Kovács Imrét, Dóczi Dénest és Modori Sándort.

Prágában a csehszlovák–magyar kormányközi bizottság ülésén megállapodás születik a közös dunai vízi erőmű megépítését célzó beruházási programjavaslat előkészítéséről. december 16.

Az oldal tetejére október 8.

A kormány határozata a hároméves terv időszakára 43 m²-ben határozza meg az épülő állami lakások átlagos alapterületét.

Az oldal tetejére október 9.

Castel Gandolfóban meghal XII. Pius pápa. október 28.

Az oldal tetejére október 10.

Kivégzik Erős Istvánt.

Az oldal tetejére október 11.

A kormány a szocialista filmművészet terén elért eredmények jutalmazására Balázs Béla-díjat alapít. 1959. április 4.

Az oldal tetejére október 15.

Kádár János angyalföldi választási beszédében kijelenti: „Az ellenforradalmi bűnösök felelősségre vonása alapjában megtörtént.”

Zelk Zoltán egyéni kegyelemmel szabadul a börtönből.

Brüsszelben kiosztják a Világkiállítás díjait; Mo 20 nagydíjjal és 25 egyéb díjjal a nemzetek sorában a 6. helyre kerül. — A kiállítás alkalmával kerülnek először a közönség elé Csontváry Kosztka Tivadar festményei.

Az oldal tetejére október 16.

Kivégzik Kiss Istvánt.

Az oldal tetejére október 17.

Letartóztatják Mérei Ferencet, Fekete Sándort, Hegedűs B. Andrást, Hoffmann Gertrúdot és Kelemen Imrét. 1959. április 1.

A csehszlovák Nemzetgyűlés elfogadja a 72/1958. sz. törvényt, amellyel véglegesen rendezi a második világháború után csehszlovák állampolgárságuktól megfosztott magyar lakosok helyzetét. A törvény szerint „azok a magyar nemzetiségű személyek, akik a 33/1945. sz. elnöki dekrétum alapján elveszítették csehszlovák állampolgárságukat, s e törvény hatályba lépésének napján lakóhelyük a Csehszlovák Köztársaság területén van, csehszlovák állampolgárokká válnak, amennyiben azt nem szerezték meg már korábban, és más államnak nem állampolgárai.” (A törvény mintegy 20 ezer olyan magyart érint, akik 1948 óta még mindig nem kapták vissza csehszlovák állampolgárságukat.)
Az oldal tetejére október 18.

Letartóztatják Litván Györgyöt. 1959. április 1.

Párizsban harminc résztvevővel megkezdődik az európai Petőfi Kör alakuló közgyűlése; főtitkárrá Nagy Balázst, titkárrá Kecskeméti Károlyt választják.
Az oldal tetejére október 20.

Az LB Népbírósági Tanácsa Mecsér József elnökletével a Köztársaság téri lincselésben való részvétel vádjával másodfokon halálra ítéli Panczer Ferenc villamoskalauzt, a Nyilaskeresztes Párt v. tagját. október 23.

Megnyílik a MSZMP KB Politikai Akadémiája.

A New York-i magyar emigráció a Carnegie Hall nagytermében emlékezik a forradalomra; az ünnepély szónoka Tollas Tibor, a müncheni Nemzetőr főszerkesztője.

Az oldal tetejére október 22.

Kivégzik Kolozsi Istvánt, Magyar Zoltánt és Varga Pétert.

A Külügyminisztérium elutasítja az amerikai kormány kérelmét, hogy Mindszenty József bíboros elutazhasson a pápaválasztó konklávéra.
Az oldal tetejére október 23.

Kivégzik Panczer Ferencet.

A Magyar Írók Szövetsége Külföldön Párizsban tartja a forradalomra emlékező közgyűlését. — Tapeswar Nath Zucsi, az Ausztriai Gandhi Társaság elnöke, a forradalom eltiprása elleni tiltakozásul, békezarándoklatot szervez Andauba, az osztrák–magyar határhoz. — A hollandiai magyar föderáció szervezésében Amszterdamban és Utrechtben emlékünnepséget rendeznek a forradalom második évfordulóján. — A magyar diákok III. világkongresszusa a vatikáni palota dísztermében emlékezik meg a forradalomról. — A nyugat-berlini diákstúdió irodalmi estet rendez. — A müncheni magyarok nagygyűlésen emlékeznek meg a forradalomról. — Oslóban a Norvég Diákszövetség, a Norvégiai Magyar Egyetemisták Szövetsége és a Norvég–Magyar Baráti Társaság szervezésében emlékeznek meg a forradalomról. — Madridban gyászmisét rendeznek, amelyet Justh István felsőőri prépost celebrál. — Párizsban, a városházán tartott ünnepségen a város főpolgármestere, Jean-Louis Vigier, magyar részről Péntek Róbert a vezérszónok. Este több ezres tömeg koszorúzza meg az ismeretlen katona sírját. — New Yorkban a Leigázott Európai Népek Szövetsége rendkívüli ülésén felhívással fordul a világ szabad nemzeteihez a magyar ügy napirenden tartásáért.

Az oldal tetejére október 24.
Kivégzik Zódor Jánost.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével helybenhagyja a Nagy-bp-i Központi Munkástanács vezetőinek perében született első fokú ítéleteket. Rácz Sándort életfogytiglani, Bali Sándort 12 évi, Nemeskéri Józsefet 14 évi, Abod Lászlót 8 évi, Mester Endrét 4 évi szabadságvesztésre ítélik.

Nezvál Ferenc igazságügy-miniszter bejelenti, hogy felülvizsgálják az ügyvédek kamarai tagságát.
Az oldal tetejére október 28.

A konklávé Angelo Giuseppe Roncalli bíborost, Velence pátriárkáját választja pápává. november 4.