1958
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.

Bp-en több könyv jelenik meg az „ellenforradalomról”: Sólyom József: A Széna-téri banditák (riportkötet); Szamos Rudolf: Vérző város (napló); Szendrey József: Lesz még gyümölcs a fán? (regény); Otta István vezérőrnagy: „Miért tartózkodnak a szovjet csapatok Magyarországon?” (tanulmány); Kántor Zsuzsa: A Práter utca (ifjúsági regény); Berkesi András: Októberi vihar (regény); Földesi József—Mezei András: Vaskerület (riportok).

Legányi Norbert átveszi a Pannonhalmi Bencés Főapátság vezetését. 1968. december

E naptól kötelező a havi 50 Ft-os televíziós előfizetési díj fizetése.

Az oldal tetejére március 2.

Bp-en befejeződik a XIX. szakszervezeti kongresszus. 1963. május 9. A SZOT elnöke Somogyi Miklós, főtitkára Gáspár Sándor.

89 éves korában meghal Virág Ferenc, 1926 óta pécsi megyéspüspök. Utóda az 1948 júniusában utódlási joggal kinevezett segédpüspöke, Rogács Ferenc. 1959. április 24. 1961. február 20.

Megindul a marosvásárhelyi rádió magyar adása, napi 1 órában román, 2 órában magyar nyelvű műsorokkal.

Vivian Fuchs brit sarkkutató 1957 novemberében indult expedíciója 3440 km megtétele után eléri a Scott-bázist. Ekkor sikerül első alkalommal átszelni az Antarktiszt.
Az oldal tetejére március 3.

Az LB Katonai Kollégiumának különtanácsa másodfokon halálra ítéli Babolcsay István kazánfűtőt és Molnár Sándor bányászt, a székesfehérvári fegyveres harcok résztvevőit. március 6.

A Tiszántúli Ref. Egyházkerület presbitériuma Bartha Tibort választja püspökké. 1986. december 31.

Az oldal tetejére március 4.

Az LB Katonai Kollégiuma Ledényi Ferenc ezredes elnökletével halálra ítéli az 1956. november 4-e utáni csepeli fegyveres ellenállás négy résztvevőjét, Andi József főhadnagyot, Körösi Sándor főhadnagyot, Somogyi Tibor tizedest és Major Ernő nemzetőrparancsnokot. március 6.

Az oldal tetejére március 5.

Pécsett kivégzik Petrus Józsefet.

Az oldal tetejére március 6.

Kivégzik Kőrösi Sándort, Major Ernőt, Andi Józsefet, Somogyi Tibort, Babolcsai Istvánt és Molnár Sándort.

Az oldal tetejére március 8.

Üzembe helyezik a Tiszapalkonyai Hőerőmű (Borsod–Abaúj–Zemplén m.) második gépegységét. — Megépül a magyar–jugoszláv villamos távvezeték.

Az oldal tetejére március 11.

Az LB Borbély János vezette tanácsa halálra ítéli Bognár Ottó csillést és Palotás József lakatost. március 14. A vád szerint Bognár agyonlőtte az általa vezetett Landler Jenő utcai felkelőcsoport egy árulónak tartott tagját.

Az oldal tetejére március 13.

Az LB Népbírósági Tanácsa Cieslár Viktor elnökletével, másodfokon, súlyosbítva az első fokon eljáró bíróság ítéletét, szervezkedés vezetése vádjával halálra ítéli Fáy Ferencet és Zrinyi Jánost, a nagytétényi fegyveres harcok résztvevőit. március 14.

Henry Cabot Lodge, az USA ENSZ-képviselője levélben kér felvilágosítást a magyar ENSZ-delegátustól több forradalom alatti magyar vezető, köztük Nagy Imre és Maléter Pál sorsáról.

Az oldal tetejére március 14.

Kivégzik Palotás Józsefet, Bognár Ottót, Fáy Ferencet és Zrinyi Jánost.

Párizsban megkezdődik az I. Magyar Szabadságharcos Világkongresszus. március 17.

Az oldal tetejére március 15.

A Művelődésügyi Minisztérium nem engedélyezi a magyar színházak részvételét a párizsi színházi fesztiválon.

Az oldal tetejére március 17.

A Fővárosi Bíróság a munkástanácsi vezetők perében első fokon Rácz Sándort életfogytiglani, Bali Sándort 12 évi, Nemeskéri Józsefet 14 évi, Abod Lászlót 8 évi, Mester Endrét 4 évi börtönre ítéli. október 24.

Magyar Szabadságharcos Világszövetség e napon befejeződött párizsi tanácskozásán elnökké Dálnoki Veress Lajost, főtitkárrá András Sándort választják.
Az oldal tetejére március 18.

Az LB Katonai Kollégiuma másodfokon ítéletet hirdet a forradalom békéscsabai vezetői ügyében. Fekete Pált, a Békés Megyei Forradalmi Bizottság v. elnökét életfogytiglani, Hrabovszky Lászlót 10, Zsíros Andort 8, Köles Pált 7 évi, társaikat másfél–hat évi szabadságvesztésre ítélik.

Az oldal tetejére március 19.

Strasbourg-ban megkezdődik a Hatok három működő közösségének parlamentje, az Európai Parlamenti Közgyűlés (1962. március 30.) alakuló ülése. A nemzeti parlamentekből delegált gyűlésben 142 képviselő foglal helyet. A parlament Robert Schuman v. francia külügyminisztert választja elnökké. 1960. március 26.

Az oldal tetejére március 20.

Bemutatják Fehér Imre Égi madár c. filmjét.

Az oldal tetejére március 24.

Bp-en tárgyal Nagy-Britannia Kommunista Pártja küldöttsége: John Gollan főtitkár, D. Matthews és Rajani Palme Dutt PB-tagok. Az angolok beszámolnak pártjuk súlyos válságáról, amelyet a magyar forradalom leverése okozott. A készülő Nagy Imre-perrel kapcsolatban kifejtik, hogy az káros hatással lehet a kommunista világmozgalomra. Javasolják a per nyilvános tárgyalását, és annak biztosítását, hogy Nagy Imre ismerje el bűnösségét. Kádár János, utalva az MSZMP KB februári határozatára, a következőképpen válaszol: „Ha nem néznénk a világkommunizmus érdekeit, Nagy Imre bandája már rég a föld alatt lenne.”

Az oldal tetejére március 25.

Az ET Jahner-Bakos Mihályt* nevezi ki az LB elnökévé. 1963. április 30.

Az oldal tetejére március 27.

Az MSZMP és a JKSZ képviselői a jugoszláviai Karagyorgyevón kétnapos tanácskozást kezdenek a két pártot és országot érintő kérdésekről; a magyar küldöttséget Kádár János, a jugoszlávot Josip Broz Tito vezeti.

A bányászatban és az egészségre ártalmas egyes munkakörökben 36–42 órára csökkentik a heti munkaidőt.

A Szu LT Elnöksége Nyikita Hruscsovot, az SZKP KB első titkári tisztségének megtartása mellett, miniszterelnökké nevezi ki. 1964. október 14.

Az oldal tetejére március 28.

Meghal Rácz Aladár Kossuth-díjas cimbalomművész.

Az oldal tetejére március 29.

Szénási Géza legfőbb ügyész hivatalosan javaslatot tesz a Nagy Imre-per IX. rendű vádlottja, Szilágyi József ügyének elkülönítésére. április 24. Domokos József, az LB még hivatalban lévő elnöke az irat hátoldalán (az egyébként időközben kórházba került Radó Zoltán helyett) Vida Ferencet nevezi ki a Nagy Imre-perben ítélkező tanács elnökévé. május 27.

Az általános iskolákban és gimnáziumokban bevezetik a „gyakorlati foglalkozás” nevű tantárgy oktatását.
Az oldal tetejére március 31.

Nyikita Hruscsov szovjet miniszterelnök bejelenti, hogy a Szu egyoldalúan beszünteti nukleáris kísérleteit. 1961. augusztus 31.