1958
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 1.

Párizsban egy Mozart-hangversennyel kezdődik a magyar diákok mozgalma a felépítendő Collegium Hungaricumért. — Varsóban bemutatják Artur Małewski Hungaria 1956 c. zenekari művét.

Bemutatják Herskó János Vasvirág c. filmjét.

Az oldal tetejére május 3.

Kihirdetik az 1958: 13. tvr.-t az állami tulajdonba vett házingatlanokról; az állami tulajdonba vétel alóli mentesítés senkit sem segíthet ahhoz, hogy kettőnél több házingatlan tulajdonosa legyen.

Az oldal tetejére május 5.

Megkezdődik a KKP VIII. kongresszusának második ülésszaka. május 23.

Az oldal tetejére május 6.

Debrecenben kivégzik Szilágyi Lászlót és Tomasovszky Andrást.

Az oldal tetejére május 7.

Kivégzik Katona Józsefet.*

Az oldal tetejére május 8.

Kivégzik Kokics Bélát.

Az oldal tetejére május 9.

Władysław Gomułka és Józef Cyrankiewicz vezetésével, másfél éves lengyel halogatás után, lengyel párt- és kormányküldöttség látogat Bp-re. május 12. — A megbeszélések során szóba kerül Nagy Imre ügye is; Gomułka ígéretet kap Kádár Jánostól, hogy ha lesz is per, halálos ítéletek semmiképpen sem születnek.

Az oldal tetejére május 10.

Kivégzik Pércsi Lajost, Csiki Lajost és Erdősi Ferencet.

Az oldal tetejére május 13.

Algéria fővárosában a francia telepesek százezres tüntetést tartanak a párizsi kormány „határozatlan politikája” ellen. A tüntetők elfoglalják a Főkormányzóság épületét. — Jacques Massu tábornok vezetésével megalakul a Közmegmentési Bizottság. május 15.

Az oldal tetejére május 14.

Az LB Népbírósági Tanácsa 8 évi börtönre ítéli Lőcsei Pál újságírót.

Az oldal tetejére május 15.

A Bp-i Katonai Bíróság első fokon ítéletet hirdet a kispesti nemzetőrök ügyében; Koroly T. György hadnagyot és Fehér Gyulát halálra (július 29.), Kun Kálmánt 18 évi, Czirány Sándort 10 évi szabadságvesztésre ítélik.

Charles de Gaulle tábornok, aki évek óta visszavonultan élt vidéki birtokán, deklarációt intéz a francia néphez: „Franciaország egykor, nehéz óráiban, rám bízta magát, hogy vezessem a megmenekülés felé. Ma … ismét kész vagyok magamra vállalni a köztársaság minden megpróbáltatását.” május 17.

Az oldal tetejére május 17.

Franciaországban kihirdetik a Nemzetgyűlés által az előző napon elfogadott rendkívüli állapotot. június 1.

Az oldal tetejére május 18.

A KISZ országos mozgalmat indít a Hanság lecsapolására. június 15.

Az e napon befejeződő 11. cannes-i filmfesztiválon Mihai Kalatozov szovjet rendező Szállnak a darvak c. filmje nyeri a fesztivál fődíját, az Arany Pálmát.

Az oldal tetejére május 19.

Az Opus Pacis szervezésében megtartják a katolikus papok első békekonferenciáját. 1959. január 23.

Az oldal tetejére május 20.
Kivégzik Törzsök Gézát.

Moszkvában megkezdődik a KGST tagállamai kommunista és munkáspártjainak négynapos értekezlete. Megvitatják az országaik közötti együttműködés továbbfejlesztésének kérdéseit, a nemzetközi munkamegosztás következetes megvalósítása, a termelés ésszerű szakosítása és egybehangolása szempontjából. A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.

Az oldal tetejére május 21.

A Nsz háromoldalas, „A JKSZ VII. kongresszusáról” c. szerkesztőségi cikke támadja a „jugoszláv revizionizmust”, külön kitérve annak 1956-os tevékenységére; a Pravda június 15-én és 16-án közli a cikket.

Az oldal tetejére május 23.

Befejeződik KKP VIII. kongresszusának 2. ülésszaka. Bejelentik a kommunizmus azonnali megvalósítását, meghirdetik az eredeti kínai tapasztalatokra alapozó „nagy ugrás” irányvonalát, ami a szocializmus szovjet típusú építésének elvetését és a korábban érvényben volt világforradalom-koncepció felelevenítését jelenti. A gyorsított iparfejlesztés célja Nagy-Britannia ipari termelésének utolérése 15 év alatt, „Háromévi kemény munka – tízezer évi boldogság” jelszóval. A mezőgazdasági termelés elhanyagolása miatt a következő években több tízmillió embert sújt éhínség. augusztus 30. — Elkezdődik a kommunista világmozgalom nagy szakadása.

Az oldal tetejére május 24.

Moszkvában ülést tart a VSZ Politikai Tanácskozó Testülete. A résztvevők, különösen Mehmet Shehu albán miniszterelnök, élesen támadják Nagy Imrét és a jugoszláv politikát. A határozat szerint a tagországokban jelentős szovjet csapatcsökkentéseket hajtanak végre; Romániából végleg kivonják a szovjet csapatokat. A közös közlemény jóváhagyja a VSZ tagjai és a NATO tagállamai megnemtámadási egyezményének tervezetét. — Nyikita Hruscsov Jurij Andropov társaságában fogadja Kádár Jánost. május 27. A Mo-on tartózkodó szovjet csapatok létszáma lényegében nem változik, miután a felajánlott jelentősebb csökkentést a magyar vezetés visszautasítja. — Bejelentik a szovjet csapatok kivonását Romániából. június 25.

Az oldal tetejére május 27.

Zárt ülést tart az MSZMP PB. A testület határozatot hoz arról, hogy a „népköztársaság törvényes rendjének megdöntésében bűnös, különleges ellenforradalmi csoporttal [értsd: Nagy Imre és társai] szemben szabad folyást kell engedni a törvényes eljárásnak”. június 6. — Ezt követően a februári tárgyaláson az ügyész által kért pótnyomozást lefolytatják. június 3.

Az oldal tetejére május 29.

Az NDK-ban megszüntetik a jegyrendszert.

Az oldal tetejére május 30.

A temesvári katonai törvényszék ítéletet hirdet a Szoboszlay-perben. 10 (?) vádlott kap halálos ítéletet. — Kivégzik Szoboszlay Aladár pécskai és Ábrahám Árpád torjai plébánost, Huszár József (br.-t), Orbán Károlyt, Orbán Istvánt, dr. Kónya Béla Istvánt, Tamás Imrét, Tamás Dezsőt, Lukács Istvánt és dr. Ştefan (Alexandru?) Fîntînarut. — A letartóztatott lelkészek és szerzetesek közül életfogytiglani fegyházra ítélik P. Ferencz Béla Ervin ferences szerzetest és Ráduly Géza gyergyószentmiklósi plébánost; P. Karácsony István minorita szerzetest és Ráduly István gelencei plébánost 22 évi; Dénes Dávid hátszegi plébánost és P. Mezei Mózes Levente ferences szerzetest 20 évi; Müller Jenő érszegi plébánost 15 évi; Kosza József ozsdolai plébánost 10 évi; Kovács Béla Lajos kovásznai plébánost 7 évi börtönre ítélik. A legidősebb elítélt, Kovács Balázs 73 éves szentkatolnai plébános magas korára való tekintettel 4 évi börtönbüntetést kap. — Mogyorós Máriát, Baróthy Pál torjai magángazdát, Schell Istvánt és  Kuún Zsigmond (gr.-ot) életfogytiglani börtönre, torjai Lőrincz Károlyt, a csernátoni Bulárka Istvánt, és Pataki Istvánt, valamint a kivégzett Orbán István (1956-ban még csak 17 éves) fiát, Pétert 25 évi szigorított fegyházra; Bánffy István (br-.t), Rend László állatorvost, Pietsch Béla aradi ügyvédet, Mikó László v. főispánt és Pietsch Miklós építészt 15 évi börtönbüntetésre ítélik.*

Az oldal tetejére május 31.

A MÚOSZ-ban lezárulnak a felülvizsgálatok; 120 újságírót zárnak ki a szervezetből. június 2.

A francia nemzetközi teniszbajnokság (Roland Garros) női egyesének döntőjében Körmöczy Zsuzsa két játszmában győz a brit Shirley Brasher ellen, s ezzel az első magyar női teniszező, aki Grand Slam-tornát nyer.