1958
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

A Fővárosi Tanács saját kezelésébe veszi a Bp környéki helyi érdekű vasutakat. Megalakul Bp-i Helyi Érdekű Vasút Vállalat.

Az EGK külügyminisztereinek konferenciája nem jut döntésre a közösségi intézmények székhelyeinek kérdésében. — Az EGK Bizottsága végül az ülések színhelyéül Brüsszelt és Luxembourg-t, hivatali központul Brüsszelt választja.

Az oldal tetejére július 2.

Olaszországban Amintore Fanfani alakít kormányt a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták részvételével. 1963. december 4.

Az oldal tetejére július 3.

Az olaszországi Stesában tanácskozás kezdődik az EGK agrárpolitikájáról. július 11.

Az oldal tetejére július 4.

Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével Ádám Györgyöt életfogytiglani, Pozsár Istvánt 12 évi, Bohó Róbertet 8 évi, Molnár Jósefet 3 évi börtönre ítéli a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom megszervezéséért és az Október Huszonharmadika c. lap kiadásáért.

Az oldal tetejére július 5.
Kivégzik Molnár Károlyt.
Az oldal tetejére július 11.

Befejeződik az EGK stresai agrárkonferenciája. A részvevők megállapodnak a későbbi közös agrárpolitika alapelveiről.

Az oldal tetejére július 14.

Nagy Imre, Maléter Pál és társai perét követően az öttagú bizottság jelentést ad ki, amely a perekkel és a kiadott hivatalos magyar közleményekkel foglalkozik. július 16.

Abdul Karim Kasszem tábornok vezetésével katonai felkelés robban ki Irakban. Meggyilkolják II. Fejszál királyt és a miniszterelnököt, és kikiáltják a köztársaságot. 1963. február 8. Az új kormány elismeri az EAK-ot, és helyreállítja a diplomáciai kapcsolatokat a Szu-val. július 15.

Az oldal tetejére július 15.

Amerikai tengerészgyalogosok szállnak partra Libanonban, válaszul az iraki katonai hatalom-átvételre.*

Az oldal tetejére július 16.

A magyar ENSZ-delegáció visszautasítja, hogy továbbítsa Mo-ra az ENSZ ötös bizottságának levelét, amelyben kimerítő tájékoztatást kértek Nagy Imrének és társainak peréről. A magyar kormány szóvivője ezt megtagadja, és a bizottság vizsgálódásait a magyar belügyekbe való beavatkozásnak minősíti. augusztus 16.

Az oldal tetejére július 18.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével ítéletet hirdet a Borsod Megyei Munkástanács vezetői ügyében; Földvári Rudolfot életfogytiglani, Bogár Károlyt 15 évi, Kiss Józsefet 12 évi, Nagy Attilát 12 évi, Szitovszky Zoltánt 10 évi börtönre ítélik.

Az LB Népbírósági Tanácsa Vágó Tibor elnökletével másodfokon ítéletet hirdet a Széna téri felkelők ügyében. A tanács helybenhagyja Fónay Jenő halálos ítéletét (július 19.), Márton Erzsébet halálos ítéletét 15 évi börtönre enyhíti.

Bemutatják Bán Frigyes magyar–csehszlovák koprodukcióban készült Szent Péter esernyője c. filmjét.

Az oldal tetejére július 19.

Az ET kegyelemben részesíti az előző napon halálra ítélt Fónay Jenőt.*

Meghal Medgyessy Ferenc Kossuth-díjas szobrászművész.
Az oldal tetejére július 23.

A kormány válaszjegyzéket intéz Jugoszlávia kormányához, és visszautasítja a Nagy Imre-per kapcsán küldött jugoszláv jegyzéknek a jugoszláv követséggel kapcsolatos megállapításait.

Az oldal tetejére július 25.

Kádár János beszámol az MSZMP KB-nak a Nagy Imre-perről; kijelentése szerinti az ítéletek mértéke a vádlottaknak a vizsgálat és a tárgyalás alatt tanúsított magatartásától függött.

Az oldal tetejére július 26.

A brit Labour Party és a British Hungarian Labour Club tiltakozó nagygyűlést szervez a Nagy Imre-perben hozott ítéletek ellen; Kéthly Anna és Hugh Gaitskell, az angol parlament munkáspáti ellenzékének vezére mond beszédet.

Az oldal tetejére július 27.

Moszkvában magyar–szovjet tárgyalások kezdődnek az 1961−1965. évekre vonatkozó keres-kedelmi kontingensek emeléséről. A magyar fél a II. ötéves terv ütemének gyorsításával indokolja igényét.

Az oldal tetejére július 29.

Az LB Katonai Kollégiumának Különtanácsa másodfokon ítéletet hirdet a kispesti nemzetőrök ügyében; az első fokon halálra ítélt Koroly T. György és Fehér Gyula büntetését 15-15 évi szabadságvesztésre enyhítik.

Az oldal tetejére július 30.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság titkos előterjesztést küld az MSZMP PB-nek a Dunakanyar vízi energiájának magyar–csehszlovák közös hasznosításáról. december 16. A terveket a BME Mosonyi Emil professzor vezette munkacsoportja dolgozta ki.

Az oldal tetejére július 31.

A Párttörténeti Intézet kiadásában megjelenik az Ellenforradalom Magyarországon, 1956 c. tanulmánygyűjtemény I. kötete; szerkesztő és „A Nagy–Losonczy-csoport szerepe az ellenforradalom eszmei előkészítésében” c. tanulmány szerzője Betlen Oszkár; társszerzők Jemnitz János és (Vadai György álnéven) Nonn György. Az előszóban jelzett további két kötet megjelenésére, amely a Rákosi-féle vezetés hibáival és bűneivel is foglalkozott volna, nem kerül sor. — Még megjelenés előtt betiltják az ugyanott szerkesztett 1956-os dokumentumgyűjteményt, amely Kádár János beszédeit és nyilatkozatait is tartalmazta volna; e kompromittálási kísérlet miatt pártfegyelmi útján vonják felelősségre az intézet vezetőit, Betlen Oszkárt, Kálmán Endrét és Réti Lászlót.