1958
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.

E naptól a Népszabadság évfolyamainak számozását 1956 októbere helyett a Szabad Nép 1942-es megjelenésétől számítják; a III. évfolyam 26. száma után a XVI. évfolyam 27. száma következik.

A szakszervezetek lapja Népakarat helyett újra Népszava címen jelenik meg.

30%-kal emelik a személygépkocsik árát. április 15.

Drezdában (NDK) meghal Friedrich Paulus v. német tábornagy, a második világháború idején a Sztálingrádot sikertelenül ostromló 6. hadsereg parancsnoka, 1953 után az NDK nemzeti néphadseregének tanácsadója.

Egyiptom és Szíria Egyesült Arab Köztársaság néven egyesül. 1961. szeptember 28. Az EAK elnökévé Gamal Abdel Nasszer egyiptomi elnököt választják.

Felbocsátják az első amerikai mesterséges holdat, az Explorer–1-et.
Az oldal tetejére február 2.

A Zsinati Szent Kongregáció, a Szentszék 1957. júliusi dekrétuma előírása szerint, kiközösíti Beresztóczy Miklós, Horváth Richárd és Máté János katolikus papokat, mindhárman ogy-i képviselőket. (Máté később visszalép a képviselőségtől.)

Az oldal tetejére február 3.

Jogerősen 18 évi börtönbüntetésre ítélik Erdélyi Tibor építészhallgatót, a forradalom idején a budai nemzetőrség zászlóaljparancsnokát, a november 4-e utáni szellemi ellenállás résztvevőjét. (Erdélyit 1957. október 31-én életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték.)

Meghal Horváth Imre, az MSZMP KB tagja, külügyminiszter. február 15.

A Benelux államok Hágában szerződést írnak alá a gazdasági unió megvalósításáról. 1985. június 14.

Az oldal tetejére február 5.

Kivégzik Renner Pétert, Sörös Imrét és Zsigmond Lászlót.

Az LB Népbírósági Tanácsának különtanácsa Radó Zoltán elnökletével reggel 9 órakor a Fő utca 70. sz. alatti katonai börtön első emeleti tárgyalótermében megkezdi Nagy Imre és nyolc társa (Donáth Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi Sándor, Jánosi Ferenc, Vásárhelyi Miklós és Szilágyi József) perének zárt tárgyalását. február 6.

Az oldal tetejére február 6.

Az MSZMP PB a Nagy Imre-per félbeszakításáról tárgyal. — A vádlottak meghallgatása és a vádbeszéd elhangzása után Radó Zoltán tanácsvezető bíró bejelenti, hogy a tárgyalást másnap a tanúk kihallgatásával folytatják. Ekkor a vádat képviselő Szalai József, a legfőbb ügyész helyettese kér szót, és pótnyomozás elrendelését kéri. Rövid szünet után a tanácselnök a pótnyomozást elrendeli, és a tárgyalást bizonytalan időre elnapolja. február 14. március 29.

A Belgrádból, a Crvena Zvezda elleni BEK-elődöntőről hazatérő Manchester United labdarúgó-csapata tragikus balesetet szenved München-Riehm repülőterén. A tragédiában nyolc angol játékos, tizenöt csapatvezető és újságíró veszti életét. A túlélők között van Matt Busby, a legendás edző és Bobby Charlton, a későbbi világbajnok.
Az oldal tetejére február 9.

Brüsszelben megkezdődik az EGK Bizottsága, a Montánunió Főhatósága és az EURATOM Bizottsága első együttes ülése.

Az oldal tetejére február 10.

Aczél Györgyöt a művelődésügyi miniszter első helyettesévé nevezik ki. 1967. április 18.

Az oldal tetejére február 14.

Zárt ülést tart az MSZMP KB. A testület a (már megkezdett) Nagy Imre-per (újabb) elhalasztására vonatkozó szovjet kéréssel foglalkozik. Kádár János kijelenti: „Most a fő cél a hidegháború megtörése. […] Ebbe a nemzetközi képbe illesztve kell Nagy Imréék ügyét nézni. […] Mi nem adhatunk a kezükbe egy érvet, hogy ezt a számunkra kedvező helyzetet megfordítsuk. (március 24.) […] Mit tudunk most csinálni? 1. Elhalasztjuk. 2. Befejezzük, de befolyásoljuk a peres eljárást, hogy olyan ítéletet hozzanak, ami nem élezné a nemzetközi helyzetet. Ez a variáció azonban nagyon rossz lenne. [Javasolom, hogy] a KB vegye tudomásul ezt a mérlegelést, és járuljon hozzá a per befejezésének elhalasztásához.”  április 15.

Moszkvában megtartja alakuló ülését a Szovjet–Magyar Baráti Társaság; elnöke Pjotr Fedoszejev akadémikus.

Az oldal tetejére február 15.

Az ET Sík Endrét nevezi ki külügyminiszterré. 1961. szeptember 13.

Megjelenik a Filmvilág c. folyóirat első száma.

Az oldal tetejére február 18.

Kihirdetik az 1958: 7. tvr.-t a tanácsok községfejlesztési munkájának szabályozásáról. — Kihirdetik az 1958: 9. tvr.-t a kisiparosok ipargyakorlásának szabályozásáról; a kisiparos legfeljebb három alkalmazottat foglalkoztathat, és iparát csak saját személyében gyakorolhatja.

Az oldal tetejére február 20.

Kivégzik Franyó Ferencet.

Az LB Elnökségi Tanácsának Népbírósági Törvényszéke Lee Tibor elnökletével halálra ítéli Nagy Józsefet és Farkas Imrét; a vád szerint 1956. október 26-án Csepelen Nagy lőtte le Bordás András Kossuth-díjas esztergályost, s az esetnél Farkas is jelen volt.* február 28.

Kádár János és Kállai Gyula vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség utazik Romániába. február 25.

Bemutatják Bán Frigyes Csendes otthon c. filmjét.

Az oldal tetejére február 23.

Közzéteszik az ET 1-6/1958. sz. határozatát a kitüntetéses doktorrá avatásról. „Kitüntetéses doktorrá avatásban részesíthetők …, akik középiskolai és egyetemi tanulmányaik folyamán mindvégig kiváló eredményt értek el, doktori szigorlatukat summa cum laude tették le, és példamutató magatartást tanúsítottak.”

Bp-en meghal Glatz Oszkár festőművész.
Az oldal tetejére február 25.

A Romániában tartózkodó magyar delegáció Marosvásárhelyre érkezik. Kállai Gyula a Simó Géza Gyár kultúrtermében jórészt magyar párttagok előtt tartott beszédében többek között kijelenti: „Megmondjuk világosan: nekünk semmiféle területi igényünk sincs. Azt tartjuk, hogy Magyarországnak van épp elég földje, hogy azon, testvéri egyetértésben a szomszéd népekkel, felépítse a maga szocialista hazáját...” február 28.

Az oldal tetejére február 28.

Kivégzik Nagy Józsefet és Farkas Imrét.

A Romániából hazafelé tartó magyar állami és pártküldöttség megáll Kolozsvárott, ahol az állomás előtti téren rövid gyűlést tartanak a vendégek tiszteletére. Kádár János kijelenti: „Mi természetesen elsősorban forradalmárok vagyunk. A határok problémája [számunkra] csak alárendelt kérdés…”*

Bp-en megkezdődik a Magyar Szakszervezetek XIX. kongresszusa. március 2.

Szigeti József „A nemzeti kommunizmus őskeresése” c. cikkében (Élet és Irodalom) azzal vádolja Nagy Imre híveit, „a marxizmus kispolgári revizionista elferdítőit”, hogy 1956-ban elárulták a munkásosztályt és az „imperialista burzsoázia” hívéül szegődtek; élesen támadja Erdei Sándor Szabó Dezsőről szóló írását, amely a Kortárs januári számában jelent meg.

Az Építésügyi Minisztérium Kollégiuma jóváhagyta a lakás- és kommunális építés első átfogó, az 1958–1959. évre vonatkozó távlati fejlesztési programját, amelynek keretében a II. ötéves tervben már alkalmazzák a lakásépítés néhány, akkor korszerűnek számító módszerét, elsősorban a blokkos építési technológiát.