1958
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 2.

Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára, miniszterelnök vezetésével szovjet párt- és kormányküldöttség érkezik Mo-ra. A delegáció tagja Frol Kozlov első miniszterelnök-helyettes, Andrej Gromiko külügyminiszter, Viktor Grisin, a Szakszervezetek Központi Tanácsának elnöke, Pjotr Seleszt, az Ukrán Kommunista Párt kijevi területi bizottságának első titkára, Anna Bojkova, a leningrádi városi pártbizottság másodtitkára és Jevgenyij Gromov bp-i szovjet nagykövet. — A delegáció a nyolcnapos látogatás során országszerte számos nagygyűlésen vesz részt. A magyar vezetőkkel folytatott tárgyalásokon Hruscsov jóváhagyja az MSZMP vezetésének addigi működését. április 15.

Az oldal tetejére április 11.

A Blaha Lujza Színház bemutatja Eisemann Mihály Bástyasétány 77. c. operettjét.

Az oldal tetejére április 15.

Ülést tart az MSZMP PB. A testület április végére összehívja a KB-t, hogy az határozzon a Nagy Imre-ügy lezárásáról. (Az ülést később, Kádár János javaslatára, június elejére halasztják.) május 27.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével ítéletet hirdet Péch Géza és társai, a „Bagoly-csoport” és az Önkéntes Mentőszolgálat ügyében. A másodrendű vádlott Balogh László halálos ítéletét helybenhagyva, a tanács az első fokon életfogytiglanra ítélt Péch Gézát, Gerlei Józsefet és Békési Bélát halálra ítéli. április 22.

A Művelődésügyi Minisztériumban elkészül a forradalomban részt vett és a külföldre menekült írók műveiről készített „index”.

Az Amerikai Magyar Egyetemisták Szövetsége gyűjtést kezdeményez az ösztöndíjjal rendelkező hallgatók körében ösztöndíjat nem kapó társaik megsegítésére. — Montevideóban kiállítást rendeznek a magyar forradalomról és a proletárdiktatúráról.

A 29/1958. sz. kormányrendelet értelmében magánszemélyek új személygépkocsit csak a magánszemély munkahelye (foglalkozása) szerint illetékes minisztérium (országos hatáskörű szervek, érdekképviseleti szerv) által kiadott vásárlási engedély alapján vásárolhatnak a Csepel Motorkerékpár és Kerékpár Nagykereskedelmi Vállalattól, illetőleg az Autó- és Alkatrész-kereskedelmi Vállalattól. 1959. április 23. A kérelemhez érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt kell csatolni. Magánszemély új személygépkocsit az üzembe helyezést követő négy éven belül, használt személygépkocsit az átírástól számított egy éven belül csak az Autókernek adhat el egy bizottság által megállapított áron. Belföldi forgalmi rendszámú használt személygépkocsit vásárlási engedély nélkül lehet vásárolni. Külföldről gépkocsit az MNB előzetes engedélyével szabad behozni.

Az oldal tetejére április 16.

Kivégzik Pópa (Papp) Józsefet.

Az oldal tetejére április 17.

A Főv. Bíróság Tutsek Gusztáv vezette tanácsa első fokon halálra ítéli Angyal Istvánt, a Tűzoltó utcai fegyveres felkelőcsoport v. vezetőjét. november 27.

Meghal Kornis Gyula piarista szerzetes, a filozófia professzora, 1945–46-ban az MTA elnöke, 1945 előtt ogy-i képviselő.

Megnyílik a Brüsszeli Világkiállítás. október 15.

Az oldal tetejére április 21.

Az MSZMP vezetése válaszol Rákosi Mátyás leveleire és üzeneteire, amelyekben hazatérésének engedélyzését kéri: Rákosi minden információt megkapott ahhoz, hogy megértse: hazatérése nem kívánatos. 1959. szeptember 10.

Mo és Kína képviselői Pekingben aláírják az 1959–1962. évekre szóló hosszú lejáratú kereskedelmi szerződést.

Az oldal tetejére április 22.

Kivégzik Péch Gézát, Balogh Lászlót, Gerlei Józsefet és Békési Bélát.

Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével, fellebbezési lehetőség nélküli eljárásban, szervezkedés kezdeményezése vádjával halálra ítéli Szilágyi Józsefet, 1956. október 28-a után Nagy Imre miniszterelnöki titkárságának vezetőjét, eredetileg a Nagy Imre-per IX. rendű vádlottját. Szilágyi a vizsgálat során minden együttműködést megtagadott a nyomozó hatósággal, ezért ügyét elkülönítették. április 24.

Az oldal tetejére április 24.

Kivégzik Szilágyi Józsefet és Bosnyák Gábort.

Az oldal tetejére április 26.

Befejeződik a JKSZ Ljubljanában tartott VII. kongresszusa. A határozat, az előző évi kommunista világhatározattal szemben, fenntartja a kommunista világmozgalom többközpontúságának elvét, s elutasít mindenféle beavatkozást a belügyekbe. A kongresszus új pártprogramot fogad el, amelyet Moszkva és szövetségesei revizionistának bélyegeznek. — A Nsz-ban megjelent cikkében Wirth Ádám  a jugoszláv vezetést támadja. május 21.

Az oldal tetejére április 27.

A kormány Gazdasági Bizottsága határozatot hoz a munkaidő csökkentéséről; a bányászatban és egyes egészségre ártalmas munkahelyeken a heti munkaidő 36–42 óra.

Az oldal tetejére április 29.

Kínában megalakul az első népi kommuna. A termelőszövetkezetek és a helyi közigazgatás összefonódásából néhány hónap alatt több mint 26 ezer, a tagoknak ingyenes ellátást biztosító népi kommuna jön létre. május 23.