1957
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

A kiválasztott állami vállalatoknál bevezetik a teljesítménybérezést.

Újabb egyetemi rektorokat, rektorhelyetteseket és dékánokat mentenek fel; a főként politikai okokból eltávolított felsőoktatási vezetők száma 18.

A szlovákiai magyar iskolák újraindítása óta az 1957/58-as tanévben nyílik meg a legtöbb magyar tannyelvű nyolcéves középiskola (566), s ekkor tanul a legkevesebb magyar gyermek szlovák tannyelvű iskolában (7166). A szlovákiai egyetemek és főiskolák hallgatói közül a magyar nemzetiségűek száma 680 fő, az összes hallgató 4,2%-a.

Az oldal tetejére szeptember 2.

Az LB Népbírósági Tanácsa Radó Zoltán elnökletével, súlyosbítva a Pest Megyei Bíróság első fokú döntését, halálra ítéli Szmrek Benjamin mezőgazdasági munkást, a sári fegyveres szervezet tagját, aki társaival, véletlenül, halálra sebezte a helyi téeszelnököt. szeptember 5. Raffael Péter büntetése életfogytiglani szabadságvesztés.

Az Ogy Külügyi, Jogi és Igazságügyi Bizottsága határozatban tiltakozik az ENSZ ötös bizottsá-gának jelentése és a magyar kérdés napirendre tűzése ellen. szeptember 5.

Az oldal tetejére szeptember 3.
Kivégzik Tóth Györgyöt.

Meghal Heltai Jenő író.

Az oldal tetejére szeptember 4.

Kivégzik Kocsis Sándor r. tizedest, a soroksári nemzetőrség v. tagját, akit 1957 márciusában ítélt halálra az LB Katonai Kollégiuma.

A Kaposvári Katonai Bíróság statáriális eljárásban fegyver- és lőszerrejtegetés vádjával halálra ítéli Herczeg József szigetvári alkalmi munkást. október 4.

Először érkezik szovjet utasszállító repülőgép az USA-ba.
Az oldal tetejére szeptember 5.

Kivégzik Szmrek Benjamint.

A Nsz közli „A magyar írók tiltakozása az ENSZ ötös-bizottsági jelentés közgyűlési tárgyalása ellen” c. nyilatkozatot. szeptember 13. A pártvezetés kezdeményezésére született dokumentumot a megszüntetett Írószövetség tagjainak döntő többsége, a pótlistán szereplőkkel együtt 276 fő aláírja. Nem írja alá a nyilatkozatot többek között Benedek Marcell, Jékely Zoltán, Keresztury Dezső, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, Szabó Magda, Szentkuthy Miklós, Tersánszky Józsi Jenő.

Bemutatják Farkas Zoltán A gerolsteini kaland c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 8.

Jumdzsjagijn Cedenbal vezetésével mongol párt- és állami küldöttség érkezik ötnapos mo-i látogatásra.

A Magyar Nemzet a HNF lapjaként ismét megjelenik; főszerkesztő Mihályfi Ernő, felelős szerkesztő Révész Jenő.

Az oldal tetejére szeptember 9.

A Szu-ban megkezdődik azoknak az egyetemi hallgatóknak a pere, akik 1956 októberében a magyar forradalom melletti szolidaritási akciókat szerveztek és röplapokat terjesztettek a leningrádi egyetemen. Alekszandr Golikovot, Valentyin Malihint, Borisz Pusztincevet és Viktor Trofimovot 10 évi, társaikat 3–6 évi börtönre ítélik.

Az oldal tetejére szeptember 10.

A magyar kérdés tárgyalására újra összeül az ENSZ Közgyűlésének XI. ülésszaka. szeptember 14.

Az oldal tetejére szeptember 11.

A magyar kormány nyilatkozatot ad ki az ötös bizottság jelentéséről. szeptember 12.

Az oldal tetejére szeptember 12.
Nyilvánosságra hozzák az MSZMP PB augusztusban elfogadott határozatát „az irodalommal kapcsolatos egyes intézkedésekről”.

Mo megtagadja ENSZ-megfigyelők beutazásának engedélyezését. október 12.

Bemutatják Keleti Márton A csodacsatár c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 13.

A BM PNyF, a Nagy Imre-per elhalasztására vonatkozó szovjet kérést követően, folytatja a nyomozást a v. miniszterelnök és társai ügyében. december 3.

Bp-en megtartja első ülését az (újjászervezett) Magyar Nők Országos Tanácsa (MNOT). november 17.

Az Élet és Irodalom c. hetilap is közli „a magyar írók tiltakozását”.

Az oldal tetejére szeptember 14.

Az ENSZ Közgyűlése határozatban elfogadja az ötös bizottság jelentését; elítélik a magyar és a szovjet kormányt. A magyar kérdés további megfigyelése céljából megbízzák Wan Waithayakon sziámi herceget, az ENSZ Közgyűlés XI. ülésszakának elnökét, hogy különmegbízottként tegyen meg mindent a bizottság javaslatainak érvényre juttatására, s erről tegyen jelentést a Közgyűlésnek. december 9. A határozatot 60:10:10 arányban fogadják el (tartózkodik Nepál, Szaúd-Arábia, Szíria, Jemen, Afganisztán, Ceylon, Egyiptom, Finnország, India és Indonézia).

Az oldal tetejére szeptember 15.

Az NSZK-ban tartott harmadik parlamenti választásokon a CDU, 87%-os részvétel mellett, megszerzi az érvényes szavazatok 50,2%-át. Az SPD 31,8%-ot, a szabaddemokrata párt 7,7%-ot kap.

Az oldal tetejére szeptember 16.

A Bp-i Katonai Bíróság első fokon életfogytiglani börtönre ítéli Pálinkás (Pallavicini) Antal honvéd őrnagyot, aki 1956. október 31-én Mindszenty József bíborost a kormány utasítására katonáival Rétságról Bp-re kísérte. november 11.

Az oldal tetejére szeptember 20.

Tizennyolc író (Benjámin László, Erdei Ferenc, Erdei Sándor, Féja Géza, Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Kodolányi János, Kónya Lajos, Németh László, Remenyik Sándor, Örkény István, Sinka István, Sipos Gyula, Szabó Pál, Tamási Lajos, Veres Péter és Weöres Sándor) levelet ír Kállai Gyula miniszternek, és a letartóztatott írók számára jóindulatot kér.

Megjelenik a Neue Zeitung c. német nyelvű hetilap első száma.

Az oldal tetejére szeptember 22.

Megalakul a Zsidó Világkongresszus Mo-i Bizottsága. 1989. július 10.

Az oldal tetejére szeptember 23.

Az LB Népbírósági Tanácsa, helybenhagyva a Szegedi megyei Bíróság ítéletét, halálra ítéli Nagy Lajost, a kecskeméti nemzetőrség v. tagját. október 1.

Az LB Népbírósági Tanácsa másodfokon, súlyosbítva az első fokú ítéletet, Eörsi Istvánt 8 évi szabadságvesztésre ítéli.

Az általános bizottság indítványára az ENSZ Közgyűlésének XII. ülésszaka napirendjére tűzi a magyar kérdést. december 9.

Little Rockban (USA, Arkansas állam) az állami főiskolára felvett kilenc fekete bőrű diák beiratkozását az állam kormányzója a helyi Nemzeti Gárda segítségével megakadályozza. Dwight Eisenhower elnök szövetségi csapatokat vezényel a helyszínre, hogy biztosítsák a fekete diákok szabad iskolalátogatását. 1963. augusztus 28.

Az oldal tetejére szeptember 24.

A Kínába tartó magyar pártküldöttség megszakítja útját Moszkvában. Kádár János és Marosán György megbeszélést folytat az SZKP magas rangú vezetőivel.

Az oldal tetejére szeptember 25.

Az LB Népbírósági Tanácsa másodfokon, súlyosbítva a Fővárosi Bíróság ítéletét, tízévi börtönre ítéli Krassó Györgyöt.

Prágában megkezdődik a KGST VIII. ülésszaka. A tervhivatali elnökök a távlati tervezés kérdéséről tárgyalnak. A magyar elnök induló évnek 1960-at, a távlati terv időhorizontjának 15 évet javasol.

Az oldal tetejére szeptember 27.

Kádár János vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség kezd tárgyalásokat Kínában. október 5.

Az oldal tetejére szeptember 28.

Az LB Népbírósági Tanácsa, a védő [!] fellebbezése utáni másodfokú tárgyaláson, súlyosbítva az első fokú bíróság ítéletét, mozgalom vezetése és gyilkosság vádjával halálra ítéli Patyi István kiskunmajsai kőművest, Kolompár Mátyás segédmunkást és Pekó István alkalmi munkást. október 10.

Az oldal tetejére szeptember 30.

Az ELTE BTK Pesti Barnabás utcai épületében megnyílik az Egyetemi Színpad. Első alkalommal egy Surányi Ibolya által szerkesztett népballada-összeállítást mutatnak be.

E hónapban megjelenik a Kortárs c. irodalmi folyóirat első száma; szerkeszti Darvas József és Tolnai Gábor.