1957
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.
Szegeden kivégzik Nagy Lajost.

A BRFK a főváros területén megtiltja a gépjárművek hangjelzését, és kitiltja a városból a trak-torokat.

Az 1953-ban tagozatként létrehozott temesvári magyar színtársulat Temesvári Magyar Állami Színház néven önállóvá válik; igazgató-főrendező Taub János.

Bécsben megnyílik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség első konferenciája, amelyen részt vesz Mo képviselője is.

Az oldal tetejére október 2.

Adam Rapacki lengyel külügyminiszter az ENSZ Közgyűlésén javaslatot tesz egy közép-európai fegyvermentes övezet létrehozására.

Az oldal tetejére október 3.

Kivégzik Molnár Imrét.

Meghal Szabó Lőrinc költő, műfordító.

Bemutatják Gertler Viktor Láz c. filmjét.

A szociáldemokrata párti Willy Brandtot választják Nyugat-Berlin kormányzó polgármesterévé. 1966. december 1.

Az oldal tetejére október 4.
Kaposváron kivégzik Herczeg Józsefet.

A Fővárosi Bíróság Tutsek Gusztáv vezette tanácsa első fokon ítéletet hirdet Péch Géza és társai ügyében. A másodrendű vádlott Balogh Lászlót halálra ítélik. 1958. április 15.

Értekezletet tartanak a BRFK-n a párt- és tanácsi szervek, valamint a munkásőrség és a néphadsereg bp-i vezetőinek bevonásával. Megtárgyalják az október-novemberi rendőri és karhatalmi készültség előkészületeit; a preventív őrizetbe vételeket október 18. és november 8. között tartják szükségesnek; állandó járőrszolgálatot, továbbá fokozott közúti és vasúti ellenőrzést rendelnek el.

A Szu-ban fellövik a világ első mesterséges holdját, a Szputnyik–1-et.* november 3.

Az oldal tetejére október 5.
Kivégzik Illési Gábort, aki 1955-től szolgáltatott adatokat az amerikai hírszerzésnek.

Milovan Đilast, a JKSZ egyik v. vezetőjét és egykori miniszterelnök-helyettest, akit 1956 decemberében a magyar forradalommal és a szovjet beavatkozással kapcsolatos sajtónyilatkozatai miatt három évi börtönre ítéltek, Az új osztály címmel az USA-ban megjelent könyve miatt újabb hét évi börtönre ítélik. 1961. január 31.

Az oldal tetejére október 9.

Az LB Népbírósági Tanácsa a „kis” íróperben Varga Domokost 2 évi, Molnár Zoltánt 3 évi, Tóbiás Áront és Fekete Gyulát 1-1 évi (3 évre felfüggesztett) börtönbüntetésre ítéli.

Az oldal tetejére október 10.

Kecskeméten kivégzik Patyi Istvánt, Kolompár Mátyást és Pekó Istvánt.

Az oldal tetejére október 11.

Bp-en megnyílik a Magyar–Szovjet Barátság Háza, az MSZBT székháza.

Az oldal tetejére október 12.

A Külügyminisztériumban bejelentik, hogy a magyar kormány visszautasította Wan Waithayakon herceg beutazási kérelmét. A magyar kormány az ENSZ határozatát érvénytelennek tekinti, ezért nem járul hozzá ENSZ-megfigyelők beutazásához az országba.

Az oldal tetejére október 15.

A Mo-i Cigányok Kulturális Szövetsége* függetlenített titkárává nevezik ki László Máriát.**

Az oldal tetejére október 16.

A Fővárosi Bíróság első fokon fogolyszabadítás vádjával 2 évi szabadságvesztésre ítéli Darvas Iván színészt. 1958. augusztus 5.

Az oldal tetejére október 17.

Kivégzik a Kaposvári Katonai Bíróság által statáriális eljárásban fegyver- és lőszerrejtegetés vádjával e napon halálra ítélt Katona István öcsényi gazdálkodót.

Bemutatják Bán Frigyes Csigalépcső c. filmjét.

Az oldal tetejére október 19.

Dunaújvárosban ünnepélyesen felavatják a Dunai Vasmű II. számú nagyolvasztóját.

Közzéteszik a kormány 1082/1957. sz. határozatát a párt- és állami funkcionáriusok továbbtanulásának elősegítéséről. — Közzéteszik a kormány 1083/1957. sz. határozatát az állam által épített lakások értékesítéséről; azokat magánosok személyi tulajdonba öröklakásként megvehetik. — Kormányrendelet szabályozza az állami tartalékföldek hasznosítását.

Az oldal tetejére október 20.

Az Aeroflot szovjet légitársasság Tu–104-es gázturbinás gépet állít forgalomba a Moszkva–Bp útvonalon; a repülési idő 2 óra 20 perc. Ez az első, ilyen típusú repülőgéppel üzemeltetett járat Bp-re.

Az oldal tetejére október 21.

Bp-en megkezdődik a HNF OT kétnapos ülése. 1958. január 25. A tanács felhívást intéz a magyar néphez, és felszólít a szocializmus építésében való aktív részvételre. — Ortutay Gyulát főtitkárrá választják.*

Párizsban megkezdődik az emigráns magyar egyetemisták II. kongresszusa.
Az oldal tetejére október 22.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével, az első fokon hétévi börtönt kiszabó bíróság ítéletének indokolását megváltoztatva, másodfokon halálra ítéli Balla Pál, Harmincz István és Lakos János v. gyóni nemzetőröket, akiket szervezkedéssel és Biksza Miklós, az MSZMP Dabas Járási Bizottsága ideiglenes titkára meggyilkolásával vádolnak. október 25.

A BM szerveinél és a Munkásőrségnél fokozott készültséget rendelnek el.
A Magyar Szabadság Szövetség, a Magyar Írók Szövetsége Külföldön, a Szociáldemokrata Párt, a Magyar Szabad Szakszervezetek és a Magyar Egyetemisták Angliai Szövetsége a Seymour Hallban ünnepséget tart a forradalom első évfordulóján.
Az oldal tetejére október 23.

Az ország lakossága számtalan formában emlékezik, tiszteleg az első évfordulón a forradalom emléke előtt, jelentős tömegmegmozdulásra azonban nem kerül sor. A néphadsereg, a rendőrség és a munkásőrség járőrei cirkálnak Bp és a városok utcáin, a forradalmi események helyszíneit lezárják; több száz embert vesznek őrizetbe, közöttük fiatal- és kiskorúakat is államellenes izgatás, röpcédulázás, fegyverrejtegetés vádjával. A Kerepesi és a Rákoskeresztúri köztemetőben lovas rendőrök járőröznek, hogy megakadályozzák a megemlékezést; a felsőoktatási intézményekben fegyelmi eljárás terhe mellett kötelező a megjelenés az órákon.

Londonban a Magyar Szabad Szakszervezetek havi lapjaként megjelenő emigráns Népszava első száma közli Bibó István Mo-ról kicsempészett emlékiratait. A lap főszerkesztője Kéthly Anna, a szerkesztőbizottság tagja Demény György, Mikes György, Szélig Imre. — „Egy mondat a zsarnokságról” címmel, angol nyelven megjelenik az Irodalmi Újság 1956-os számaiból összeállított antológia, Pálóczi Horváth György szerkesztésében. — Münchenben, a Herkules Saalban tartanak megemlékezést, vezérszónok Waltar Stain államminiszter; a megemlékezők fáklyásmenetben vonulnak a hősi emlékműhöz és megkoszorúzzák az ismeretlen katona sírját. Bonnban a forradalmat jelképező láng mellett fáklyás diákok adnak 24 órás díszőrséget. Nyugat-Berlinben a Művészeti Akadémia rendezésében tartanak megemlékezést. — A bécsi Stephanskirchében rendezett gyászmisén Asztalos János v. pócspetri plébános mond szentbeszédet. — Strasbourgban, az Európa Tanács 15 államának képviselői egyperces néma felállással emlékeznek a magyar forradalomra. — Bernben a tüntetők egy csoportja megtámadja a magyar követség épületét; a rendőrség kordonnal akadályozta meg az épületbe való bejutást. Zürichben az egyetemen tartott megemlékezés vezérszónoka Willy Schweitzer professzor. — Párizsban a délelőtti órákban a városi tanács ünnepséget szervez a forradalom emlékére. — Hágában a Parlament épületében tartanak ünnepséget. — Oslóban az egyetemen rendezett ünnepség után a magyar diákok a magyar nagykövetség elé vonulnak; nyolc diák áttöri a követséget övező rendőrkordont, őket rövid időre őrizetbe veszik. — A Stockholmban rendezett ünnepségen Kéthly Anna mond beszédet. — Rómában a diákszövetség képviselői megkoszorúzzák az ismeretlen katona sírját. — Madridban a San Francisco el Grandéban a pápai nuncius elnöklete alatt, a diplomáciai kar részvételével tartanak misét, amelyet Justh István felsőőri prépost celebrál. — New Yorkban, az Erdélyi Magyar Szövetség az Árpád teremben tart ünnepséget. — Johannesburgban megkoszorúzzák az ismeretlen katona sírját. — Saigonban 30 ezren tüntetnek a magyar forradalom mellett és a bolsevizmus ellen. — Miamiban, Hannoverben, Reykjavíkban, Koppenhágában, Sydneyben, Washingtonban, Montevideóban és Santiago de Chilében is megemlékeznek a magyar forradalomról.

Az oldal tetejére október 25.

Kivégzik Balla Pál fakitermelőt, Harmincz István alkalmi munkást és Lakos János gazdálkodót. A vádlottakat az LB Borbély János vezette tanácsa a Biksza Miklós járási párttitkár 1956. decemberi meglincselésében való részvételért ítélte halálra.

Bp-en összeül a KISZ I. (alakuló) országos értekezlete. október 27.

A Katona József Színház bemutatja Karinthy Ferenc Szellemidézés c. darabját.

Az oldal tetejére október 26.

A Magyar Szabadságharcos Szövetség kongresszust tart Torinóban.

A Szu LT Elnöksége, albániai útját kihasználva, leváltja tisztségéből Georgij Zsukov marsall honvédelmi minisztert, aki a korábbi frakcióharcokban Nyikita Hruscsov fő támasza volt. Utódává Rogyion Malinovszkij marsallt nevezik ki. 1967. március 31.

Meghal Nikosz Kazantzakisz görög író.
Az oldal tetejére október 27.

Véget ér a KISZ alakuló értekezlete. 1960. december 16. 11 tagú Intéző Bizottságot választanak; a KB első titkára Komócsin Zoltán, titkára Borbély Sándor, Eperjesi László, Gosztonyi János, Nagy Richárd, Várnai Ferenc.

Az oldal tetejére október 30.

Nagygyűlést tartanak a Köztársaság téren, a pártház ostromának első évfordulóján; a szónok Marosán György.

Az oldal tetejére október 31.

Az LB Népbírósági Tanácsa másodfokon, gyilkosság vádjával halálra ítéli Spamberger György lakatost, a bp-i nemzetőrség v. tagját. november 8.

Első fokon életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik Erdélyi Tibort, a november 4-e utáni szellemi ellenállás egyik szervezőjét. 1958. február 3.