1957
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 3.

Kihirdetik az 1957: 62. tvr.-t a rögtönbíráskodás megszüntetéséről.

A Szu-ban fellövik a Szputnyik–2-t, amely a világűrbe juttatja az első élőlényt, Lajka kutyát. — A Szu-ban elkészül a világ akkor legnagyobb utasszállító repülőgépe, a Tu–114-es.

Meghal Wilhelm Reich osztrák pszichoanalitikus.
Az oldal tetejére november 4.

Az LB Népbírósági Tanácsa másodfokon, szervezkedés kezdeményezése vádjával halálra ítéli Preszmayer Ágoston traktorvezetőt, a forradalom idején a Práter utcai fegyveres csoport tagját. november 7.

A nagy októberi szocialista forradalom 40. évfordulója alkalmából Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik Moszkvába. november 14. november 22.

A szovjet intervenció napját a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége a szolidaritás napjává nyilvánítja.

A Magyar Írók Szövetsége Külföldön a New Statesman és a Tribune c. hetilapokkal együtt ünnepséget rendez a forradalom emlékére Londonban.

Az oldal tetejére november 5.

Kolozsvárott a katonai törvényszék ítéletet hirdet a „Dobai-csoport” perében. „Hazaárulásért és összeesküvésért”, valamint „tiltott közlemények terjesztéséért” Dobai István kolozsvári jogászt és Varga László abrudbányai ref. lelkészt életfogytiglani kényszermunkára és még 10 évi szabadságvesztésre; Komáromi József kolozsvári középiskolai tanárt 25 évi kényszermunkára és még 8 évi börtönre; Kertész Gábor zilahi ügyvédet 25 évi kényszermunkára és még 10 évi börtönre; Bereczki András tudományos kutatót 15 évi kényszermunkára; Gazda Ferenc kolozsvári középiskolai tanárt 10 évi szigorított börtönre, további 7 és még 5 évi börtönre; Nagy József v. szamosújvári földbirtokost 5 évi börtönre; Dobri Jánost, a kolozsvári Protestáns Teológia professzorát 6 évi börtönre; László Dezső kolozsvári ref. esperest, 1941-44 között erdélyi párti képviselőt 5 évi börtönre ítélik. — Kertész Gábor és Nagy József a börtönben meghal.

Az oldal tetejére november 6.

Mao Ce-tung kínai és Władysław Gomułka lengyel pártvezető beszédet mond a moszkvai ünnepségen. Mindketten kifejtik: pártjaik fenntartják a jogot arra, hogy a szocializmus építése során saját útjukat kövessék.

Az oldal tetejére november 7.

Kivégzik Preszmayer Ágostont.

Az oldal tetejére november 8.

Kivégzik Spamberger Györgyöt.

Az oldal tetejére november 11.

Az LB Katonai Kollégiumának Ledényi Ferenc vezette különtanácsa másodfokon halálra ítéli Pálinkás (Pallavicini) Antal honvéd őrnagyot. december 10.

Bp-en újra megkezdi működését a Dzerzsinszkij (Államvédelmi) Tisztképző Iskola; az intézményt a következő évtől Rendőrtisztképző Iskolának nevezik.
Az oldal tetejére november 12.

Moszkvában kétnapos tanácskozás kezdődik a magyar, a jugoszláv, a lengyel és az olasz kommunista párt küldöttségének részvételével. november 14.

Tárgyalások kezdődnek az állam és az ev. egyház képviselői között. 1958. január 21.

Az oldal tetejére november 13.

Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével ítéletet hirdet a „nagy íróperben”; Déry Tibort 9 évi (1960. április 1.), Háy Gyulát 6, Zelk Zoltánt 3 (1958. október 15.), Tardos Tibort másfél évi börtönbüntetésre ítélik.

A bp-i Zeneakadémián első alkalommal koncertezik Leonyid Kogan szovjet hegedűművész.

Prágában hetvenhárom éves korában meghal Antonín Zápotocký köztársasági elnök. november 19.

Az oldal tetejére november 14.

Tizenkét szocialista ország hatalmon lévő kommunista és munkáspártjainak képviselői háromnapos tanácskozást kezdenek Moszkvában. november 16. Az első napon felszólal Kádár János. — Władysław Gomułka és Kádár János tárgyalásán a lengyel pártvezető kifejti, nem helyesli Nagy Imre esetleges perét, mert nem ő viselte a kizárólagos felelősséget a magyar eseményekért.

A Dunamelléki Ref. Egyházkerület közgyűlése „megvallja a bűnöket, amiket egyesek Bereczky Albert püspök ellen elkövettek”, és nem fogadja el Bereczky lemondását a püspöki méltóságról. 1958. december 18.

Bemutatják Szemes Mihály Dani c. filmjét.

Az oldal tetejére november 15.

Nagy Imre 1956-os emlékiratának kultúrpolitikai fejezeteit közli a Tagesspiegel, Nyugat-Berlin vezető napilapja; az emlékirat angol fordításban a New York-i Praeger Kiadónál jelenik meg. — A francia színészszakszervezet kiadványban ismerteti a magyar színészek forradalom alatti szerepét.

Az e napon megnyíló Fóti Gyermekvárosba megérkezik az első száz állami gondozott felső tagozatos diák. 1959. május 24.

Az oldal tetejére november 16.

Befejeződik a szocialista országok kommunista és munkáspártjainak moszkvai tanácskozása. Nyilatkozatot fogadnak el a békés egymás mellett élés alapelveiről; Jugoszlávia nem írja alá a közös nyilatkozatot. — 64 ország kommunista és munkáspártjainak képviselői és négy párt megfigyelői tanácskozást kezdenek Moszkvában. november 19.

A katolikus püspöki kar körlevelet ad ki Árpádházi Szent Erzsébet születésének 750. évfordulóján.

Az oldal tetejére november 17.

Az e napon kihirdetett 1957: 63. tvr. hatályon kívül helyezi az 1956: 25. tvr.-t, és ezzel megszünteti a munkástanácsokat. — Közzéteszik a kormány 1086/1957. sz. határozatát, amely „az üzemi demokrácia kiszélesítése érdekében” üzemi tanácsok megalakítását rendeli el, és meghatározza hatáskörüket.

Befejeződik az MNOT országos konferenciája. 1965. december 11. Elnökké Erdei Lászlónét, alelnökké Ortutay Zsuzsát választják.

Az oldal tetejére november 18.

Az LB Népbírósági Tanácsa másodfokon, az első fokon eljáró bíróság ítéletét súlyosbítva, halálra ítéli a 66 éves Szörtsey Istvánt, az Üllői úti Kilián laktanyában működött fegyveres csoport v. tagját. november 21.

Az oldal tetejére november 19.

Moszkvában befejeződik a kommunista és munkáspártok tanácskozása. november 23. Mao Ce-tung kínai pártvezető beszédében szembeszáll a békés egymás mellett élés politikájával.

Csehszlovákiában Antonín Novotnýt, a CSKP KB első titkárát választják köztársasági elnökké. 1964. november 12.

Az oldal tetejére november 21.

Kivégzik Szörtsey Istvánt.

Bemutatják Bán Frigyes A császár parancsára c. filmjét.

Az oldal tetejére november 22.
A Kádár János vezette magyar pártküldöttség hazaérkezik Moszkvából.

A Mo-i Ref. Egyház Konventjének kimutatása szerint a következő református lelkipásztorok és segédlelkészek vannak letartóztatásban: Bognóczky Géza (Hidas); Gaál László (Gomna); Szabadi Sándor (Kecskemét); Szabó Gyula (Érsekcsanád); Takácsi Dezső (Somogyhatvan); Vincze Ernő (Kiskőrös); Horváth Barnabás (III. éves teológus); Gulyás Lajos (Levél); Nagy Kolozsvári István (Szentgyörgyvölgy); Németh Géza (Győr); Szíj Rezső (Pétfürdő); Pap István (Lad); Bán István (Nyíregyháza); Puskás Lajos (Tetétlen); Tóth Dezső (Tiszakürt); Szenczy Győző (Nábrád); Tussay János (Pocsaj).

A Fővárosi Operettszínház bemutatja Kerekes János Kard és szerelem c. darabját.

Az oldal tetejére november 23.

Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével a Széna téri felkelőcsoport tagjai elleni perben halálra ítéli Bán Róbert rádióműszerészt, Czimmer Tibor bányászt, Ekrem Kemál elektro-technikust, Laurinyecz András bányászt és Rusznyák László bányászt. november 29.

Az MSZMP PB úgy dönt, hogy a Krasznodarban élő Rákosi Mátyást „el kell szigetelni”. Rákosi a továbbiakban kívánságaival „forduljon a párt Titkárságához”. 1958. január 24.

A kommunista pártok moszkvai konferenciája békekiáltványt intéz a világ dolgozóihoz.
Az oldal tetejére november 25.

Tizenegy évi távollét után hazatér Mo-ra Jávor Pál színész. 1959. augusztus 14.

Meghal Diego Rivera mexikói festő.
Az oldal tetejére november 26.

A művelődésügyi miniszter az ev. egyházban bekövetkezett változások felszámolására miniszteri biztost állít az egyház élére. 1958. január 13.

Az oldal tetejére november 27.

Magyar–szovjet gazdasági tárgyalások kezdődnek Moszkvában. december 18. 1958. január 13.

Az oldal tetejére november 29.

Kivégzik Bán Róbertet, Czimmer Tibort, Ekrem Kemált, Laurinyecz Andrást és Rusznyák Lászlót.

Az oldal tetejére november 30.

Mohácson délszláv, német, cigány és magyar egyesületek részvételével nemzetiségi napot rendeznek.