1957
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 1.

Ho Si Minh párt- és államelnök vezetésével vietnami párt és kormányküldöttség érkezik ötnapos látogatásra Mo-ra.

Az oldal tetejére augusztus 3.

Gyurkó Lajos vezérőrnagyot* kinevezik a BM Határőrség országos parancsnokává. 1960. szeptember 1.

Az oldal tetejére augusztus 6.

Ülést tart az MSZMP PB. Aczél György művelődésügyi miniszterhelyettes előterjesztésében határozatot fogadnak el „irodalmunk helyzetéről”.* szeptember 12.

Az oldal tetejére augusztus 7.

Washingtonban hivatalosan bejelentik, hogy a bp-i amerikai követ helyére, aki nem tudta elfoglalni posztját, nem neveznek ki újat. — A követséget tíz évig ügyvivők vezetik. 1966. november 28.

Az oldal tetejére augusztus 8.

A Nsz közli a Külügyminisztérium nyilatkozatát, amely törvénytelennek és a belügyekbe való durva beavatkozásnak minősíti az ENSZ „magyar kérdéssel” foglalkozó ötös bizottságnak június 12-ei jelentését. augusztus 19.

Az oldal tetejére augusztus 9.

Az LB megerősíti Francia Kiss Mihály halálos ítéletét. augusztus 13.

Vízre bocsátják a szovjet haditengerészet első atommeghajtású tengeralattjáróját. augusztus 21.

Az oldal tetejére augusztus 12.

A szigorú vizsgálati őrizet ellenére a győri honvédkórházban öngyilkosságot követ el Szigethy Attila, a Dunántúli Nemzeti Tanács v. elnöke.

Az oldal tetejére augusztus 13.

Kivégzik Francia Kiss Mihályt.

Az LB Népbírósági Tanácsa szervezkedés vezetése és gyilkosság vádjával másodfokon is halálra ítéli Sipos Zsigmondot és Erdész Józsefet, akik november 4-e után megkísérelték a fegyveres ellenállás szervezését, és köztörvényes bűncselekményeket is elkövettek.*

Az MSZMP KB Titkársága határozatot hoz a téeszek politikai, gazdasági és szervezeti meg-szilárdításáról.

Az oldal tetejére augusztus 14.

A Kaposvári Katonai Bíróság statáriális eljárásban halálra ítéli a fegyver- és lőszerrejtegetéssel vádolt Tóth György fonyódi földművest. szeptember 3.

Az oldal tetejére augusztus 15.

Kivégzik Erdész Józsefet és Sipos Zsigmondot.

Miután az ET visszavonta Badalik Bertalan veszprémi püspök működési engedélyét, a főpapot a Nógrád megyei Hejcére internálják. 1965. október 10.

Az oldal tetejére augusztus 17.

A BM PNyF befejezi a nyomozást „Nagy Imre és társai” ügyében. szeptember 13.

A távol-keleti körúton lévő, Szarka Károly külügyminiszter-helyettes vezette magyar külügyi delegációt fogadja Dzsaváharlál Nehru indiai miniszterelnök; a megbeszélések legkényesebb pontja a magyar kérdés ENSZ-beli tárgyalása.

Az oldal tetejére augusztus 18.

Az MFMPK rendelete alapján a Magyar Rádió új neve: Magyar Rádió és Televízió.

Az oldal tetejére augusztus 19.

Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkár az ötös bizottság jelentésének megtárgyalására összehívja a világszervezet rendkívüli Közgyűlését. szeptember 10.

Az oldal tetejére augusztus 23.

Betegsége miatt ideiglenesen szabadlábra helyezik Endrédy Vendel v. zirci ciszterci apátot. december 13.

Az oldal tetejére augusztus 25.

A Zsidó Világkongresszus és a MIOK e napon kiadott közös nyilatkozata szerint a magyar zsidóság képviselői a jövőben helyet kapnak a Zsidó Világkongresszus végrehajtó bizottságában. szeptember 22.

Az oldal tetejére augusztus 26.

Biszku Béla belügyminiszter Moszkvába látogat. Biszku referál Jurij Andropovnak, az SZKP KB osztályvezetőjének és Roman Rugyenko főügyésznek a kiemelt perek, köztük a Nagy Imre-per előkészületeiről. A szovjetek kérik, hogy a „nagy pert” az 1957. októberi moszkvai kommunista világtalálkozó utánra halasszák. december 21.

A Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztálya javaslatot dolgoz ki a Mo-i Cigányok Kulturális Szövetsége létrehozására. október 15.

Az oldal tetejére augusztus 27.

Letartóztatják Illési Gábor konzervipari technikust.* október 5.

A TASZSZ szovjet hírügynökség közleményben tudatja, hogy a Szu sikeres kísérletet hajtott végre interkontinentális ballisztikus rakétával.

Az oldal tetejére augusztus 29.

Erőteljes politikai nyomásra a katolikus püspöki kar deklarálja: „Aggodalommal tölti el” az ENSZ ötös bizottságának jelentése, mert az „...alkalmas arra, hogy a nemzetközi feszültséget fokozza, és országunk igazi érdekeit veszélyeztesse.”

Közzéteszik a kormány 54/1957. sz. rendeletét a tsz-tagok baleseti kártalanításáról.
Az oldal tetejére augusztus 30.

Az LB Katonai Kollégiuma másodfokon halálra ítéli Molnár Imre v. határőr alhadnagyot.* október 3.

Az oldal tetejére augusztus 31.

Kivégzik Harazin János földművest és Rizmajer József földművest, az inárcsi nemzeti bizottság v. elnökét és titkárát.

A maláj területek függetlenné válnak Nagy-Britanniától; megalakul a Maláj Államszövetség. 1963. szeptember 16.