1956
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 1.
A földművelésügyi miniszter rendeletet ad ki a tsz-ek terményei és termékei szabadpiaci értékesítéséről.

Kéthetes csehszlovákai látogatásra indul a magyar Ogy Rónai Sándor vezette küldöttsége.

Bemutatják Ranódy László Szakadék c. filmjét.

Juho Paasikivi utódaként hivatalba lép Urho Kaleva Kekkonen finn köztársasági elnök. 1982. január 27.

Az oldal tetejére március 2.
Franciaország elismeri Marokkó függetlenségét. március 20.
Az oldal tetejére március 4.
Walter Ulbricht keletnémet pártvezető az NSZEP központi lapjában kijelenti, hogy Sztálin nem volt a marxizmus klasszikusa. március 30.
Az oldal tetejére március 5.
Moszkvában megnyílik a „Magyar–szovjet barátság” c. kiállítás. — Szovjet művészküldöttség érkezik Bp-re. A küldöttség tagjaként először jár Mo-on Maja Pliszeckaja, a moszkvai Nagyszínház szólótáncosnője.

Nyikita Hruscsov kongresszusi beszédére válaszul, Sztálin halálának évfordulóján megmozdulások kezdődnek Tbilisziben és több grúziai városban. — A tüntetések, a szovjet belügyi csapatok beavatkozását követően, zavargásokba csapnak át, száznál több halott és sebesült áldozattal. április 1.

Az oldal tetejére március 6.
Az Mt úgy dönt, hogy 1957. január 31-éig a népgazdaság „több fontos területén” 10-15 éves távlati fejlesztési terveket kell kidolgozni.
Az oldal tetejére március 8.

Az Mt dönt a magyar–jugoszláv határon meglévő határsáv és a műszaki határzár felszámolásáról. 1957. február 2.

Az oldal tetejére március 10–16.
A Duna jeges árja Bogyiszlónál és Bátánál (Tolna m.), majd Hercegszántónál és Bajánál (Bács-Kiskun m.) áttöri a gátat; a Mohácsi-szigetet elönti az ár. Összesen 130 ezer holdnyi földterület és 8700 ház kerül víz alá. március 18.
Az oldal tetejére március 12.

Megkezdődik az MDP KV kétnapos ülése. Rákosi Mátyás beszámol az SZKP XX. kongresszusáról. március 23. Rákosi megállapítja, hogy az MDP politikája megfelel a XX. kongresszus irányvonalának; a szocialista törvényességre vonatkozó 1953. évi határozatok megvalósultak, de további részintézkedésekre van szükség. Bizottságot állítanak fel Farkas Mihály ügyének kivizsgálására. július 18.

Moszkvában meghal Bolesław Bierut, a LEMP KB első titkára, aki részt vett az SZKP XX. kongresszusán. március 20.
Az oldal tetejére március 16.

Első ízben a The New York Times c. amerikai napilap közöl kivonatos beszámolót Nyikita Hruscsov „titkos beszédéről”. június 4.

Az oldal tetejére március 17.
A DISZ Petőfi Köre megtartja első nyilvános rendezvényét Bp-en: a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (MEFESZ) egykori tagjai a Kossuth Klubban találkoznak. április 18.
Az oldal tetejére március 18.

Az MDP és az Mt felhívja az ország lakosságát az árvízkárosultak megsegítésére; a gyűjtés eredménye 90 millió 100 ezer Ft. március 25.

Az oldal tetejére március 19.
Kolozsváron a katonai törvényszék Simonfi Andor baróti káplánt, Pál József bonchidai plébánost, Ferencz Benjámin v. gyulafehérvári püspöki irodaigazgatót és Gurzó Anaklét ferences teológiai tanárt 7 évi, Fuchs Gábor petrozsényi plébánost, Erőss Lajos kolozsvári káplánt, Csutak László kolozsvár-szentpéteri káplánt, Ambrus György katonai plébánost, Dénes Anna Szeréna kolozsvári szociális nővért 6 évi, Márton József csíkszentsimoni káplánt és Hajdú Gyula kolozsvár-belvárosi káplánt izgatás vádjával 5 évi börtönbüntetéssel sújtja.
Leszerelési konferencia kezdődik Londonban az ENSZ tagállamainak részvételével.
Az oldal tetejére március 20.

A LEMP KB VI. plénumán, amelyen Nyikita Hruscsov is részt vesz, Edward Ochabot választják a KB első titkárává. július 18. — Az enyhülést jelzi, hogy az új első titkár egyetértésével 20 ezer számozott példányban kinyomtatják és a lengyel párt taggyűlésein terjesztik Hruscsov „titkos beszédét”. A szöveget Lengyelország-szerte, viszonylag elérhető áron mindenhol meg lehet vásárolni a feketepiacon; a beszéd Nyugatra is Varsón keresztül jut el.

Franciaország elismeri Tunézia függetlenségét.
Az oldal tetejére március 21.

Az SzN-ben megjelenik Réti László írása Kun Béláról; a cikkíró szerint Kun nem volt „trockista-zinovjevista áruló”.

Az oldal tetejére március 23.

Litván György tanár a XIII. kerületi pártaktíván a jelen lévő Rákosi Mátyás lemondását követeli: „A magyar nép és a párttagság zöme nem bízik többé a jelenlegi pártvezetésben, elsősorban pedig Rákosi Mátyásban.” — E naptól kezdődően megyei és kerületi pártaktíva-értekezleteken ismertetik Nyikita Hruscsov nyilvánosságra nem került kongresszusi beszédének kivonatát.

Az oldal tetejére március 25.
Az Mt 25 millió Ft gyorssegélyt szavaz meg az árvízkárosultak részére.
Az oldal tetejére március 26.
Veljko Mičunović új moszkvai jugoszláv követ átnyújtja megbízólevelét.

Moszkvában a „szocialista” országok (Albánia, Bulgária, Mo, az NDK, Kína, a KNDK, Mongólia, Lengyelország, Románia és a Szu) képviselői aláírják a dubnai (Szu, Moszkvai terület) Egyesített Atommagkutató Intézet létrehozásáról szóló egyezményt.

Az oldal tetejére március 27.
Rákosi Mátyás a Heves megyei pártaktíván elismeri: Rajk Lászlót koncepciós perben ítélték el; a per provokáción alapult, de a rehabilitálás szerinte megtörtént. Bejelenti, hogy szabadon bocsátották a volt szociáldemokrata vezetőket: Erdei Istvánt, Horváth Zoltánt, Justus Pált, Marosán Györgyöt, Révész Andrást, Schiffer Pált, Szakasits Árpádot, Szalai Sándort, Száva Istvánt, Takács Ferencet, Vajda Imrét és másokat. március 29.
Az oldal tetejére március 28.
Kiszabadul a börtönből az 1950-ben elítélt v. szociáldemokrata Virág Sándor. 1957. július 2.

A moszkvai Pravda cikket közöl „Miért idegen a személyi kultusz a marxizmus-leninizmus szel-lemétől?” címmel. Az írás az SZKP új irányvonalának első hivatalos magyarázata. március 29.

Az oldal tetejére március 29.
Az SzN közli a Pravda előző napi cikkét a személyi kultuszról.
Szabadlábra helyezik Szakasits Árpádot. június 27. Kiszabadul a börtönből Marosán György.
Az oldal tetejére március 30.

Az NSZEP III. kongresszusán Walter Ulbricht első titkár bírálja a személyi kultuszt, és a kollektív vezetés szükségességét hangsúlyozza. július 27–29.

Az Írószövetség párttaggyűlésén Lukácsy Sándor Júdásnak nevezi Rákosi Mátyást; az első titkár nevének említése nélkül kijelenti, hogy az elkövetett törvénytelenségekkel nincs arányban a „júdási ajakkal kimondott három szó: Rajk László elvtárs”. április 1.