1956
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május 1.
A székesfehérvári repülőgépmotor-javító üzem bemutatja két törpeautó-típus kísérleti példányát. Az Alba Regiára és Balatonra keresztelt két miniautó a kísérletek során egyenként mintegy 2500 km-t fut.
Az oldal tetejére május 2.

Mao Ce-tung, a KKP elnöke az Államtanács zárt ülésén meghirdeti a „Virágozzék száz virág, versengjen száz iskola” jelszót. május 26.

Az oldal tetejére május 3.

Bp-en megkezdődik a magyar építőművészek II. konferenciája. — A háromnapos tanácskozáson határozottan bírálják Szíjártó Lajos építésügyi minisztert. A tisztújító titkos szavazás során a hivatalos listáról kilencen nem kerülnek be az új vezetőségbe.

Az oldal tetejére május 5.

Az IrU közli Háy Gyula „Az emberi méltóság diadala” c. cikkét.

Nagyváradon meghal Nyiszli Miklós, 1944-ben az auschwitz-birkenaui megsemmisítő tábor rabkórházának orvosa, Josef Mengele közvetlen beosztottja.* — Nyiszli 1947-ben tanúként jelent meg a nürnbergi perben.

Az oldal tetejére május 9.

„A marxista politikai gazdaságtan időszerű kérdései és a II. ötéves terv irányelvei” címmel a Petőfi Kör közgazdasági vitát rendez; vitavezető Donáth Ferenc, Nagy Tamás és Szabó Kálmán. A résztvevők bírálják a terv irányelveit és a bürokratikus tervutasításos rendszert. május 22.

Az oldal tetejére május 10.

Megkezdik a műszaki zár eltávolítását a magyar–osztrák határon. december 11.

Az oldal tetejére május 11.
Hegedűs András, az Mt elnöke fogadja a katolikus püspöki kar képviselőit; Shvoy Lajos székesfehérvári, Hamvas Endre csanádi és Papp Kálmán győri megyéspüspök amnesztiát kér Grősz József kalocsai érsek számára. május 12.
Az oldal tetejére május 12.

A Bp-i Fővárosi Bíróság Jónás Béla vezette tanácsa ítéletet hirdet az egykori hadapródiskolások (a „Hadapródok Szervezete”) perében.* A népköztársaság megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés vádjával Sujánszky Jenőt 17 évi, Mikófalvi Ferencet 13, Magoss Jánost és Csaszkóczy Lászlót 12, Csaszkóczy Emilt és Bánáthy Imrét 10 évi, tíz társukat 6–7 évi börtönre ítélik. szeptember 4.

Szabadlábra helyezik Grősz József kalocsai érseket, akinek büntetését az ET kegyelmi úton elengedte. május 19. 1990. május 22.

Az oldal tetejére május 13.
Öngyilkosságot követ el Alekszandr Fagyejev szovjet író, 1946 és 1954 között a szovjet írószövetség elnöke.

A Szu-ban egy magas rangú belügyi vezető bejelenti, hogy másfél év alatt felszámolják a kényszermunkatáborok rendszerét (Gulag). szeptember 14.

Az oldal tetejére május 14.
A Szu-ban bejelentik, hogy egy éven belül 1,2 millió fővel csökkentik a fegyveres erők létszámát. május 15.
Az oldal tetejére május 15.
Moszkvába érkezik Guy Mollet francia miniszterelnök, az első politikus a nyugati nagyhatalmak vezetői közül, aki 1944 decembere óta a Szu-ban jár.
Amerikai becslések szerint a Szu haderejének létszáma 4,2 millió, az USA-é 3 millió fő.
Az oldal tetejére május 17.
A Fővárosi Tanács rendelete a Kerepesi úti temetőt zárt temetővé és Nemzeti Pantheonná nyilvánítja. A temetőben csupán a híres személyek sírjai maradhatnak meg, a jövőben pedig kizárólag azokat temethetik a sírkertbe, akik a politika, művészet és tudományos élet terén alkottak maradandót (utóbbiak közül is csak a párttagokat).

Bemutatják Gertler Viktor Dollárpapa c. filmjét.

Az oldal tetejére május 18.
Az MDP Bp-i Bizottsága aktívaértekezletet tart a Sportcsarnokban. Rákosi Mátyás, akinek ez az utolsó nyilvános mo-i szereplése, beszámolójában elismeri, hogy a személyi kultusz következményeiért és az elkövetett törvénysértésekért ő maga is felelős, mert nem dolgozták ki az ÁVH ellenőrzésének mechanizmusát. Ismerteti a törvénytelenségek megszüntetésére tett intézkedéseket, és bejelenti, hogy a rehabilitációkat az elkövetkező hetekben lezárják. június 30.

(Kelet)-Berlinben megkezdődik a KGST VII. ülésszaka. május 25.

Az oldal tetejére május 19.
Grősz József érsek visszatér Kalocsára, ahol a hívek nagyszabású ünnepléssel fogadják.

Gergely Sándor „Szerkesztgetünk? Szerkesztgetünk?” c. cikkében az IrU-ot támadja.

Az oldal tetejére május 21.
Megkezdődik a DISZ KV kétnapos ülése. — Állásfoglalás születik arról, hogy a Petőfi Kör mintájára vidéken is alakuljanak értelmiségi körök.
Az Mt megszünteti a korábbi munkaszolgálatos alakulatokat a néphadseregben, és Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok (KMKA) néven „haderőn kívüli katonai szolgálatot” létesít. július 1.
Az oldal tetejére május 22.
A Petőfi Kör megtartja a közgazdászvita folytatását. május 30.
Az oldal tetejére május 24.
Felmentik tisztéből Szarka Károly washingtoni magyar követet (május 30.); az ET egyidejűleg külügyminiszter-helyettessé nevezi ki.
Az oldal tetejére május 25.

Befejeződik a KGST ülésszaka. — A tanácskozáson a bolgár delegáció először veti fel a Szu-val kötendő hosszú lejáratú (ekkor még csak 3 éves) kétoldalú áruszállítási egyezmények megkötésének ötletét. A szovjetek elfogadják a javaslatot, és azt a többi tagországnak is elfogadásra ajánlják.

Az oldal tetejére május 26.

Pekingben Lu Ting-ji, a KKP KB propagandaosztályának vezetője a tudományos és művészeti élet képviselői előtt elmondott beszédében részletesen kifejti a „Virágozzék száz virág…” jeszó tartalmát. „A politikában világosan meg kell vonnunk az ellenség és köztünk húzódó határvonalat, másrészt a népen belül feltétlen szabadságnak kell uralkodnia. [A mozgalom] a népen belüli szabadság megnyilvánulása az irodalomban, a művészetben és a tudományos munkában. …a tudományos és művészeti bírálatban és vitában senkinek sem lehet semminemű kiváltsága, meg kell engedni a megbíráltaknak, hogy ellenbírálattal éljenek, és azt nem szabad elnyomni; …meg kell engedni a kisebbségnek, amelynek különvéleménye van, hogy fenntartsa nézeteit.” 1957. február 27.

Az oldal tetejére május 27.
Közzéteszik a Mt határozatait az alacsonyabb keresetű dolgozók bérének emeléséről, és a munkaidő egyes kategóriákban történő csökkentéséről.
Az oldal tetejére május 28.
Formálisan is megalakul a Petőfi Kör vezetősége; titkár Tánczos Gábor, helyettese Hegedűs B. András, Nagy Balázs, Pécsi Kálmán; tagok: Bohó Róbert, Csatári Dániel, Fekete Ferenc, Győrffy Sándor, Kázmér Sándor, Máté György mérnök, Pataki Ferenc, Sánta Ferenc.
Az oldal tetejére május 29.
Aláírják a magyar–jugoszláv gazdasági és pénzügyi megállapodást, amely hét év után normalizálja a két ország kapcsolatát. Mo 85 millió dolláros kártalanításban állapodik meg Jugoszláviával; az összeg zöme az 1949-ben felfüggesztett és még fennálló jóvátétel, a maradék összeggel pedig hazánk Jugoszláviával szemben fennálló egyéb kártalanítási ügyeit is lezárja.
Az oldal tetejére május 30.

A Petőfi Kör vitát rendez „A marxista történelemtudomány időszerű kérdéseiről”; vitavezető Mód Aladár, Zsigmond László és Győrffy Sándor. június 9. A felszólalók élesen bírálják a dogmatikus történetírást, elsősorban a rákosista párttörténeti koncepciót, valamint az iskolai történelemoktatás szellemét. A félreállított történészek újra-megszólalását jelenti Kosáry Domokos hozzászólalása. — A vita másnap folytatódik.

Kós Péter rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter megbízást kap a washingtoni magyar követség vezetésére; Kóst egyidejűleg kinevezik a Magyar Népköztársaság állandó ENSZ-képviselőjévé. június 23.