1956
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június hónapban

Az Új Hang c. folyóirat közli Tánczos Gábor cikkét: „Gondolatok a fiatal magyar értelmiségről”.

Az oldal tetejére június 1.

A bp-i Operaház bemutatja Bartók Béla A csodálatos mandarin c. táncjátékát; négy év után először játszanak Bartókot Bp-en. A Mandarinnak ez a második mo-i előadása.*

A néphadsereg építődandárját Általános Építőipari Tröszt néven átszervezik.

Leváltják tisztségéből Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminisztert, a jugoszlávokkal való meg-békélés egyik fő ellenfelét; Molotov tagja marad az SZKP KB Elnökségének. 1957. június 20. Utódává Dmitrij Sepilovot nevezik ki. 1957. február 15.

Az oldal tetejére június 2.

Josip Broz Tito jugoszláv elnök Románián keresztül utazik húsznapos hivatalos moszkvai látogatására; ezzel látványosan kifejezésre juttatja a magyar vezetéssel való szembenállását. — Tito a szovjet vezetőknek felveti Rákosi Mátyás leváltásának szükségességét. június 20.

Az oldal tetejére június 3.

Közzéteszik az 1046/1956. sz. Mt-határozatot az állami szervek munkájának egyszerűsítéséről és javításáról. Az intézkedéssel a vállalati igazgatók és a tanácsi szervek szélesebb jogkört kapnak.

Az SzN-ben Földes István méltatja az értelmiség szabad, alkotó szellemű vitáit és a Petőfi Kört.

Az Mt határozatot hoz „a terhesség megszakításával kapcsolatos kérdések szabályozásáról és a magzatelhajtás bűntettéről”. Az 1047/1956. sz. határozat szerint „a terhesség megszakítását a továbbiakban is engedélyhez kell kötni, és azt csak gyógyintézetben szabad végrehajtani”. június 24.

Megkezdődik az Ünnepi Könyvhét. Megjelenik 91 könyv, 72 magyar szerző műve. Bernáth Aurél: Kor és pálya. Visszaemlékezések 3. kötet; Cseres Tibor: Here báró; Dobozi Imre: Mindennapi történetek; Erdei Ferenc: A szövetkezeti úton; Fehér Klára: A tenger; Gergely Sándor: Rögös út; Győri Dezső: Viharvirág; Illyés Gyula: Kézfogások; Jankovich Ferenc: Csepp a tengerben; Rudas László: Dialektikus materializmus és kommunizmus.

Mo-on megkezdődik a nyári időszámítás. szeptember 30.

Az oldal tetejére június 4.
Az USA-ban nyomtatásban közreadják Nyikita Hruscsov „titkos beszédének” teljes szövegét. Az Amerika Hangja és a SZER megkezdi a beszéd sugárzását a szovjet tömb országaiba.
Az oldal tetejére június 5.

A Malév menetrend szerinti járatot indít Bécsbe; ez a társaság első járata valamely nem kommunista országba. június 21.

Az oldal tetejére június 6.

Nagy Imre 60. születésnapján a család ünnepséget rendez az Orsó utcai villában. Közeli hívein kívül jelen vannak: Czottner Sándor miniszter és Fehér Lajos, az MDP KV tagjai; Boldizsár Iván, Donáth Ferenc, Ferenczy Béni, Illyés Gyula, Járdányi Pál, Kodály Zoltán, Kosáry Domokos, Mihály András, Nagy Tamás, Pethő Tibor, Széll Jenő, Veres Péter és még több mint ötven meghívott. — Az MDP PB utóbb elítéli az összejövetelt.

Az oldal tetejére június 7.

Bp-re érkezik Mihail Szuszlov, az SZKP KB Elnökségének tagja. — Szuszlov megbeszéléseket folytat Rákosi Mátyással, Hegedűs Andrással, Dobi Istvánnal és Rónai Sándorral; találkozik Kádár Jánossal és Nagy Imrével is.*

Az oldal tetejére június 8.

A Szabad Ifjúság szerkesztőségi cikkben méltatja az értelmiség szabad szellemű vitáit és a Petőfi Kört.

Mo csatlakozik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 12 egyezményéhez. Ezek az anyaságra, a férfi és női munka egyenlő díjazására, a munka védelmére, a mezőgazdasági balesetek kártalanítására és a fiatal dolgozók orvosi vizsgálatára vonatkoznak.

Az oldal tetejére június 9.
Volt népi kollégisták találkozót rendeznek a Petőfi Körben. június 14.

Kuczka Péter az IrU-ban beszámol a készülő új irodalmi folyóiratról, az Életképekről.

Sebes Gusztáv (1986. január 30.) szövetségi kapitánysága* (1957. december 22.) alatt utolsó mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott; Lisszabonban Portugália–Mo 2:2.

Francia filmhét kezdődik Bp-en.
Az oldal tetejére június 12.

A labdarúgó Bajnokcsapatok Európa Kupája (BEK) első kiírásának döntőjében Párizsban a Real Madrid 4:3 arányban győz a francia Stade Reims csapata ellen.*

Az oldal tetejére június 13.
A bolgár, a csehszlovák, a lengyel, a magyar, a román és a szovjet kormány közti megállapodás alapján ezen országok állampolgárai e naptól kezdve útlevél nélkül utaznak egymás országaiba. A Mo-ról történő kiutazáshoz személyi igazolvány és betétlap szükséges.

Grősz József kalocsai érsek elnököl a püspökkari konferencián, amely 11 pontban összefoglalja és eljuttatja a kormánynak a katolikus egyház sérelmeit. július 10.

Yehudi Menuhin nagy sikerű koncertet ad a bp-i Erkel Színházban.

Az oldal tetejére június 14.

A Petőfi Kör vitát rendez a „A XX. kongresszus és a marxista filozófia időszerű problémái” címmel.* június 18. A vitát az MKKE nagy előadótermében tartják, mert a hallgatóság számára a Kossuth Klub szűknek bizonyul; vitavezető Lukács György, Szigeti József és Balogh Elemér. A vita rehabilitálja Lukács Györgyöt, nézeteit és tanítványait, egyúttal diszkreditálja korábbi támadóit; Lukács meghirdeti a marxizmus reneszánszát.

Az MDP PB állásfoglalása a KV értelmiségpolitikai határozataként jelenik meg.
Az oldal tetejére június 16.

Ülést tart a HNF OT. Elnökké Apró Antalt, az MDP PB tagját, az Mt elnökhelyettesét választják. 1957. október 21.

Az IrU-ban megjelenik Tardos Tibor „A tengervíz sós” c. szatirikus cikke, amelyben bírálja a képmutató kommunista propagandát.

Felavatják a Péti Nitrogénművek műtrágyagyárát.

Bukarestben a hadbíróság újratárgyalja Csőgör Lajos, Balogh Edgár, Demeter János és Jordáky Lajos perét, és felmenti őket a korábbi vádak alól. Ezt követően az RMP KV javaslatára a Nagy Nemzetgyűlés törli büntetésüket és visszahelyezik őket jogaikba. Romániában ez az egyetlen eset 1968 előtt, hogy koncepciós perben elítélt személyeket hivatalosan rehabilitálnak.

Az oldal tetejére június 17.

Kim Ir Szen, a Koreai Munkapárt főtitkára vezetésével négynapos hivatalos látogatásra Bp-re érkezik a KNDK párt- és állami küldöttsége.

Palmiro Togliatti, az OKP főtitkára hosszabb nyilatkozatban bírálja az SZKP politikáját; a nyilatkozatot a magyar sajtó csak kivonatosan közli. június 22.

Az oldal tetejére június 18.

A Petőfi Kör találkozót rendez volt partizánok, illegális pártmunkások és a bp-i fiatal értelmiségiek között a Központi Tiszti Házban; vitavezető Andrásfi Gyula, Kiss Károly és Ujhelyi Szilárd. június 20. Rajk Lászlóné férje rehabilitációját, Gergely Erzsébet Rákosi és Gerő lemondását, Szerényi Sándor a régi illegális, kizárt és meghurcolt kommunisták párttagságának helyreállítását követeli. Ujhelyi Szilárd arról beszél, hogy nemcsak „egyes elvtársakat” bántottak meg, hanem egész társadalmi rétegeket, a középparasztságot és a munkásokat is; ezzel a rehabilitálandók körét a kommunistákon túl kiterjeszti az egész magyar népre.

Az utolsó brit katona is elhagyja a Szuezi-csatorna övezetét. július 26.

Az oldal tetejére június 20.
Köböl József, az MDP KV Párt- és Tömegszervezeti Osztálya vezetője javasolja a Titkárságnak, hogy a „jugoszláv ügyben” a pártból indokolatlanul kizárt személyeket, egyéni elbírálás alapján, vegyék vissza.

A Petőfi Kör vitát rendez „Hazánk természeti és gazdasági adottságainak kiaknázása nép-gazdaságunk termelésében” címmel; vitavezető Markos György. június 27.

Josip Broz Tito jugoszláv vezető moszkvai tárgyalásai során az 1955-ös belgrádit megerősítő jugoszláv–szovjet nyilatkozatot adnak ki az államközi kapcsolatok normalizálásáról.

Az oldal tetejére június 21.
A pannonhalmi szociális otthonban meghal Baranyai Gyula Jusztin ciszter szerzetes, egyetemi tanár, 1944 előtt a bp-i pápai nuncius legbelsőbb tanácsadója.

Ferihegyen leszáll a holland légitársaság repülőgépe. 1957. február 7.

Az oldal tetejére június 22.

Moszkvában megkezdődik a KGST csúcsértekezlete. — A szovjet blokk országainak vezetői a Jugoszláviához való közeledés jegyében tanácskoznak. június 24. Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára hangot ad a lengyelországi feszültség miatti aggodalmának. június 28.

Horváth Márton az Írószövetség kibővített vezetősége előtt előadást tart „az irodalom időszerű kérdéseiről”; az előadást kritikus hangú felszólalások követik. — Révai  József megakadályozza, hogy az előadás szövege megjelenjék a Társadalmi Szemlében.

Az SzN kivonatosan közli Palmiro Togliatti, az OKP főtitkára nyilatkozatát az SZKP politikájáról.

Az oldal tetejére június 23.
Kós Péter washingtoni követ és állandó ENSZ-képviselő elutazik állomáshelyére, és még aznap átadja megbízólevelét Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkárnak. október 29.

Egyiptomban köztársasági elnökké választják Gamal Adbel Nasszert. 1970. szeptember 28.

Az oldal tetejére június 24.

Az SZKP KB Elnöksége a nyilvánosság teljes kizárásával tájékoztatja a kelet-európai országok vezetőit a jugoszlávokkal folytatott tárgyalásokról. — Rákosi Mátyás külön is tárgyal a szovjet vezetőkkel. június 27.

A Népszava közli Gyertyán Ervin „Ártatlanok igazsága” c. cikkét, amelyben a szerző a Rajk-per elítéltjeinek teljes rehabilitálását szorgalmazza.

Az egészségügyi miniszter kiadja 2/1956. sz. rendeletét a terhesség-megszakítással kapcsolatos eljárás új szabályozásáról. A beavatkozást bizottság engedélyezheti egészségügyi vagy méltánylást érdemlő családi okokból; a korábbi szabályozással szemben, amennyiben az érintett a kötelező felvilágosítás után is ragaszkodik a beavatkozáshoz, azt el kell végezni. szeptember 12.

Az oldal tetejére június 26.

Kliment Vorosilov marsall, az SZKP KB Elnökségének tagja feljegyzésben tájékoztatja a testületet a Rákosi Mátyással folytatott megbeszéléseiről. Vorosilov szerint Rákosi a Jugoszláviához fűződő kapcsolatok további normalizálása érdekében folytatott tárgyalások során „érezhetően tartózkodó volt, és számos kritikai megjegyzést tett a jugoszláv vezetőkre, (…) nem szabadult meg a múlt terhétől, és sok benne a bizalmatlanság és bizonytalanság”.

Az oldal tetejére június 27.
A Petőfi Kör vitát rendez a sajtó és a tájékoztatás problémáiról a Központi Tiszti Házban, mintegy hétezer résztvevővel; vitavezető Horváth Márton, Losonczy Géza és Máté György. Tardos Tibor sajtószabadságot követel; Déry Tibor először veti fel a szocialista rendszer strukturális átalakításának szükségességét, és támadja Révai Józsefet, Horváth Mártont és Darvas Józsefet; Losonczy Géza Nagy Imre politikájának és személyének teljes rehabilitációját követeli. Az MDP KV jelen lévő tagjai (Nógrádi Sándor, Horváth Márton, Vas Zoltán) a pártvezetés álláspontját mentegetik és magyarázzák.
Reggel Rákosi Mátyás visszaérkezik a Szu-ból. június 30.
Rehabilitálják Szakasits Árpádot.

A Béke és Szocializmus c. lapban megjelenik Benjámin László „Így vagyunk…” kezdetű, Haraszti Sándornak ajánlott verse, amelyet korábban nem publikálhatott.

Az oldal tetejére június 28.
Moszkvában aláírják az első magyar–szovjet tudományos és kulturális együttműködési szerződést.

Lukács György az MDP Politikai Akadémiáján „Haladás és reakció harca a mai kultúrában” c. előadásában bírálja a két világrendszer viszonyának sztálinista felfogását.

Kihirdetik az 1956: 17. tvr.-t a Magyar Népköztársaság Zászlórendje kitüntetés alapításáról, „a békéért folyó harcban vagy az ország építésében, továbbá Magyarország és a külföldi államok közötti együttműködés és baráti kapcsolatok fejlesztése terén, illetve a nemzetközi béke és barátság megszilárdításáért kifejtett munkásság” elismerésére. A Zászlórendet öt fokozattal adományozhatták. 1963. december 27.

A lengyelországi Poznańban a Sztálin Művek munkásai a reggeli óráktól tüntetnek; mintegy 100 ezer munkás vonul az utcára az élet- és munkakörülmények javítását, szabad választásokat követelve. Délelőtt folyamán, miután a tömeg megkíséreli elfoglalni az államvédelmi hivatal épületét, a védők a tömegbe lőnek; zavargások robbannak ki. A biztonsági erők és a hadsereg délutánra megérkező alakulatai fegyverrel verik szét a tüntetést; az összecsapásoknak több mint 70 halálos áldozata és mintegy 1000 sebesültje van, kb. 600 tüntetőt letartóztatnak. június 30. — E naptól sorozatos tüntetések zajlanak Lengyelország egész területén. július 18.

Az oldal tetejére június 29.

XII. Pius pápa a nándorfehérvári diadal 500. évfordulóján Dum maerenti animo kezdetű apostoli levelében a szovjet blokk országaiban elnémított „csend egyházaihoz”, és az üldözéseket szenvedett három főpásztorhoz, Mindszenty Józsefhez, Alojzije Stepinachoz és Stefan Wyszyńskihez fordul, hogy bátorítást és biztatást adjon. október 28.

Az oldal tetejére június 30.

Az MDP PB Rákosi Mátyás beszámolója alapján határozatban ítéli el a Petőfi Kör pártellenes megnyilvánulásait; Nagy Imrét és „csoportját” „párt- és népi demokrácia-ellenes fellépéssel” vádolja; a dokumentumot KV-határozatként hozzák nyilvánosságra, ezért mindenki ekként hivatkozik rá. — A határozat nyomán elterjed a hír, hogy a BM Rákosi Mátyás utasítására elkészítette a letartóztatandók ún. négyszázas listáját. — A következő két hétben üzemi röpgyűlések, megrendelt tiltakozó táviratok stb. formájában országos kampány folyik a Petőfi Kör és a pártellenzék ellen. Déry Tibort és Tardos Tibort kizárják a pártból.

A Petőfi Kör vezetősége a nyomás ellenére sem gyakorol önkritikát, de kénytelen felfüggeszteni működését és elhalasztani meghirdetett vitáit. szeptember 26.

Moszkvában először publikálják teljes terjedelmében Lenin „végrendeletét” (utolsó, Sztálint is bíráló írásait). — Közzéteszik az SZKP KB határozatát „A személyi kultusz és következményeinek leküzdéséről”, amely visszalépést tükröz Nyikita Hruscsov kongresszusi beszédéhez képest. A határozat szerint a harmincas években a belső és külső nehézségek igazol(hat)ták a demokrácia korlátozását; a párt vezetői pedig azért nem fordulhattak szembe Sztálinnal, mert azt a széles tömegek nem értették volna. július 3.

A lengyelországi Poznańban a hadsereg végleg felszámolja a fegyveres ellenállást.