1956
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 1.
Az MDP PB a párt felső vezetőinek javadalmazásáról határoz. A PB-tagok és -póttagok, a KB-titkárok havi fizetése 9000 Ft; ezenkívül a vezetők teljes körű természetbeni juttatásokra (lakbér, tüzelő, élelmezés, felújítás, háztartási alkalmazott) jogosultak.

Az Mt rendeletet hoz a Bp-en, Miskolcon, Sztálinvárosban, Kazincbarcikán, Komlón és Várpalotán való letelepedési korlátozás feloldásáról.

Piros László belügyminiszter a PB-hez írott előterjesztésében a jugoszláv–magyar határsáv lakói részére az útlevél nélküli határátlépés lehetőségének megadását javasolja.*

Közzéteszik az 1071/1956 sz. Mt-határozatot a néphadsereg létszámának 15 ezer fővel való csökkentéséről. szeptember 26.

Az oldal tetejére augusztus 2.

Átalakul a kormány. Az Ogy fölmenti Gerő Ernőt, az Mt első elnökhelyettesét, Boldoczki János külügy-, Kiss Árpád vegyipari és energiaügyi, Altomáré Iván élelmiszeripari, Czottner Sándor szénbányászati és Erdey-Grúz Tibor oktatásügyi minisztert. Hidas Istvánt az Mt első elnökhelyettesévé, Marosán Györgyöt az Mt elnökhelyettesévé, Horváth Imrét külügyminiszterré, Kónya Albertet oktatásügyi, Nyers Rezsőt élelmiszeripari, Szabó Gergelyt vegyipari, Czottner Sándort bánya- és energiaügyi miniszterré választják.

Magyar tudóscsoport utazik Romániába, Petőfi Sándor Segesvár környéki sírjának felkutatására. augusztus 22.

Az oldal tetejére augusztus 3.
Kiszabadul a börtönből Almásy Pál v. altábornagy.
Az ÁEH épületében Horváth János elnök a Lutheránus Világszövetség vezetői jelenlétében tárgyalást folytat a magyar ev. püspökökkel Ordass Lajos teljes rehabilitációjáról. október 5.
Az MDP PB az 1955-ben „pártbüntetésben részesült újságírók és írók” ügyéről is tárgyal; Gimes Miklóst, Haraszti Sándort és Vásárhelyi Miklóst visszaveszik a pártba, a többiek pártbüntetését törlik.
Az Ogy-ben a koalíciós idők óta először hangzanak el képviselői interpellációk.
Az oldal tetejére augusztus 4.
A labdarúgó Közép-Európa Kupa döntőjében a Vasas 9:2 arányban legyőzi a bécsi Rapidot.
Az oldal tetejére augusztus 5.

A Trybuna Ludu rövid közleményben adja hírül, hogy a „jobboldali nacionalista elhajlásért” 1951-ben a pártból kizárt, majd 1951–1954 között szigorú házi őrizetben tartott Władysław Gomułkát visszavették a pártba. október 19.

Végleg elutazik Bp-ről Christian Ravndal, az USA követe. november 2.

Az oldal tetejére augusztus 6.

Kiszabadul a börtönből Stomm Marcel v. altábornagy.* 1989. május 30.

Az oldal tetejére augusztus 8.

Münnich Ferencet nevezik ki Mo belgrádi követévé. október 3. október 26.

Az oldal tetejére augusztus 9.
Az MTA javaslatot tesz a kormánynak Kibernetikai Kutató Csoport létesítésére. szeptember 1.
Az MDP PB határozatot hoz a JKSZ-szel való pártközi kapcsolatok újbóli felvételéről. A testület elvi döntést hoz „a személyi kultusz egyes maradványainak” felszámolásáról. október 5.
Az oldal tetejére augusztus 11.
A Nemzeti Múzeumban emlékkiállítás nyílik Hunyadi János halálának 500. évfordulóján.
Az oldal tetejére augusztus 13.
Forgalomba állítják a MÁVAG-ban készült háromszázadik 424-es sorozatszámú gőzmozdonyt.
Az oldal tetejére augusztus 14.
Meghal Bertolt Brecht német drámaíró, költő.
Az oldal tetejére augusztus 15.
Mo és Románia között, kölcsönösségi alapon, megszűnik a vízumkényszer; ennek köszönhetően október 23-áig több ezren utazhatnak ki Mo-ra.

Kiszabadul a börtönből az 1955 decemberében elítélt Márton (Marton) Endre újságíró.

Az oldal tetejére augusztus 17.
Keleti Ferenc, Mo új bukaresti nagykövete átadja megbízólevelét.
Befejeződik a Gödöllő és Hatvan közötti vasúti pálya villamosítása.

Az NSZK-ban a szövetségi bíróság alkotmányellenesnek nyilvánítja Németország Kommunista Pártját és betiltja tevékenységét. 1968. szeptember 26.

Az oldal tetejére augusztus 19.

Az SzN-ben megjelenik Marosán György cikke: „Megszilárdult egységben haladunk előre”.

Az oldal tetejére augusztus 22.
A Segesvár melletti egykori csatateret átvizsgáló magyar kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy Petőfi Sándort feltehetőleg az ispánkúti forrás mellett szúrta le egy orosz lovas; a költőt később Héjjasfalva közelében tömegsírba temették.
Az oldal tetejére augusztus 23.
Vas Zoltán vezetésével SZÖVOSZ-küldöttség utazik Jugoszláviába.
Az oldal tetejére augusztus 31.
Az MDP PB-nek a KV nevében kiadott határozata alapján élő személyről nem neveznek el többé utcát; a Rákosi-ösztöndíjat Népköztársasági ösztöndíjra, a Rákosi Mátyás Műveket Csepel Vas- és Fémművekre nevezik át. szeptember 2.

E hónapban a Társadalmi Szemle közli az MDP értelmiségpolitikai határozatát, amelyben a párt megköveti a „haladó értelmiséget” múltbeli sérelmeiért. szeptember 2.