1956
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Az SzN-ben Sarkadi Imre „anarchisztikus kijelentésnek” minősíti Lukácsy András két nappal korábbi írószövetségi kijelentését.

A moszkvai Pravda bírálja a Grúz Kommunista Pártot, mert annak vezetése „nem képes felszámolni a nacionalizmust”.

Az oldal tetejére április 2.

Szabadon bocsátják Kovács Béla kisgazda politikust, akit a szovjet hatóságok 1947. február 25-én vettek őrizetbe Bp-en. október 27.

Az oldal tetejére április 3.

Bp-en a Hősök terén felavatják a Nemzeti Hősök Emlékkövét.* A gránitlap felirata: A hősök emlékének, akik népünk szabadságáért és a nemzeti függetlenségért áldozták életüket.

Az oldal tetejére április 4.
Az e napon kihirdetett 1956: 7. tvr. értelmében a háború után Nyugatra távozott magyar állampolgárok 1957. április 4-éig büntetlenül hazatérhetnek. „A felszabadulás előtt elkövetett háborús-népellenes, vagy ezzel összefüggő egyéb bűntett miatt nem lehet büntető eljárást indítani a háborús eseményekkel kapcsolatban, vagy a felszabadulás után nyugatra távozott olyan magyar állampolgár (volt magyar állampolgár) ellen, aki 1957. évi április 4. napjáig a Magyar Népköztársaság területére visszatér.”

A televízió első kísérleti helyszíni közvetítését sugározza az április 4-ei díszszemléről. 1957. február 23.

Szabadon bocsátják Márton (Marton) Endréné Nyilas Ilonát. augusztus 15.

Az oldal tetejére április 6.
Szófiában befejeződik a BKP KB ülése. A határozat bírálja „a pártélet lenini normáinak megsértését”, és meghirdeti a „fordulat” politikáját. Lemond Valko Cservenkov miniszterelnök; utóda Anton Jugov. A ténylegesen is a párt élére kerülő Todor Zsivkov vezetésével elfogadják az SZKP XX. kongresszusának álláspontját, s bírálják Cservenkov korábbi vezetését.

Anasztaz Mikojan vezetésével szovjet pártküldöttség érkezik Pekingbe.

Az oldal tetejére április 13.

A Voproszi Isztorii c. szovjet folyóirat közli, hogy rehabilitáltak kilenc, korábban elítélt tábornokot; közülük nyolcan ekkor már halottak. április 19. április 23.

Az oldal tetejére április 14.

Az Mt határozatot hoz a nyári időszámítás bevezetéséről. június 3.

Az oldal tetejére április 15.

Matusek Tivadar „A pártdemokrácia fejlesztéséért” c. cikke az SzN-ben támadja a korábbi hetekben elhangzott Rákosi-ellenes felszólalásokat, Litván György, Lukácsy Sándor és mások fellépését.

Az oldal tetejére április 16.
Ausztria csatlakozik az Európa Tanácshoz. 1963. május 6.
Az oldal tetejére április 17.
Háy Lászlót kinevezik az MNB elnökévé. november 20.

Közleményt adnak ki a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának megszűnéséről. A szervezet feloszlatása után megszűnik a Kominform központi lapja, a Tartós Békéért, Népi Demokráciáért.

Algériában megkezdődik a felszabadító háború. 1961. január 8.

Az oldal tetejére április 18.
A Petőfi Kör jugoszláv irodalmi estet rendez; a résztvevők a magyar–jugoszláv barátság mellett demonstrálnak. május 9.
Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára és Nyikolaj Bulganyin miniszterelnök tíznapos látogatásra Londonba érkezik.
Az oldal tetejére április 19.

Bemutatják Kalmár László Gábor diák c. filmjét.

A Szu LT Elnöksége érvényteleníti a büntetőperekre vonatkozó, még a harmincas években hozott különleges törvényeket. április 23.

Az oldal tetejére április 23.
Az MDP PB megvitatja a második ötéves terv (1956–1960) irányelveit. április 27.

A Szu LT Elnöksége bizottságot állít fel az állambiztonsági és belügyi apparátus tevékenységének felülvizsgálatára.

Az oldal tetejére április 24.
A Magyar Zeneművészek Szövetségének közgyűlésén bírálják Szabó Ferenc zeneszerzőt, az MDP KV tagját, a zenei élet egyik legdogmatikusabb, legszektásabb alakját.
Az oldal tetejére április 25.

Bp-en a Széher úti kórházban meghal Czapik Gyula, 1943 óta egri érsek, 1951-től a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke. — A püspöki kar elnöksége Shvoy Lajos székesfehérvári püspökre száll.* május 12.

Az oldal tetejére április 26.
Az USA kereskedelmi minisztere bejelenti, hogy 57 árukategóriában 700 termék export-besorolása megváltozik, így szabadon szállíthatók a Szu-ba és Kelet-Európába.
Az oldal tetejére április 27.

Az SzN nyilvánosságra hozza a II. ötéves terv irányelveit; a téziseket egyhónapos vitára bocsátják. A terv a korábbi iparfejlesztési politika folytatását irányozza elő, ezért a szakmai körök elutasítják.*

Az oldal tetejére április 30.
Jurij Andropov bp-i szovjet nagykövet levélben tájékoztatja a szovjet vezetést a mo-i politikai helyzetről, és sürgeti, hogy nyújtsanak támogatást Rákosi Mátyásnak. június 7.

A KGST VB határozatot hoz a Duna Pozsonytól a Fekete-tengerig tartó szakaszának ún. komplex hasznosításáról; a tervben már szerepelnek energetikai célú vízlépcsők is. 1958. július 30.