1955
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember elejétől
Nagy Imre beadványokat és leveleket küld az MDP KV-nak; az írásokban követeli az ellene folyó támadások leállítását, és védelmébe veszi korábbi politikáját.
Az oldal tetejére szeptember 1.
Az 1955: 31. tvr. megszünteti az 1951-től Szegeden, majd Szolnokon működött Közlekedési Műszaki Egyetemet.
Az oldal tetejére szeptember 3.

Benjámin László megírja Így vagyunk c., Haraszti Sándornak ajánlott versét, amelynek meg-jelenését nem engedélyezik.* 1956. június 27. — A vers kéziratban terjed, egy fordulatát („Bűnös vagyok, elhittem bűnödet…”) és befejező sorát („…jóvátenni a jóvátehetetlent”) értelmiségi körökben gyakran említik.

Az oldal tetejére szeptember 5.

A Fővárosi Bíróság Jónás-tanácsa ítéletet hirdet „a Közgazdaságtudományi Egyetem osztályidegen származású hallgatói” (LUX-csoport) ügyében. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedéssel vádolt Keller Józsefet 12 évi, Dombi Ferencet 10, Zsolt Antalt 6, Ferencz Attilát és Juhász Lászlót 8 évi szabadságvesztésre ítélik; a VI–XII. rendű vádlottak ítélete 3–8 évi börtön.*

Magyar–jugoszláv gazdasági tárgyalások kezdődnek Bp-en. szeptember 23.

Az oldal tetejére szeptember 6.
Kádár Jánost az MDP Pest Megyei Bizottsága első titkárává választják.
Az oldal tetejére szeptember 7.

A Bp-i Fővárosi Bíróság a társadalmi rend megdöntésére írányuló szervezkedésben való részvétellel vádolt Taby Árpádot 15, Kozsik (Kozich) Károlyt 12, Klima Jenőt 8 évi börtönbün-tetésre ítéli. Az indoklás szerint az elítéltek kapcsolatban álltak az 1954 folyamán felszámolt Faddy–Gajári–Bónis-csoporttal.

Az oldal tetejére szeptember 8.

Az SzN közli, hogy újabb 20 ezer fővel csökkentik a Magyar Néphadsereg létszámát. Ezekben a napokban más kelet-európai országok is hasonló bejelentést tesznek.

Az oldal tetejére szeptember 9.

Konrad Adenauer német szövetségi kancellár részvételével német–szovjet tárgyalások kezdődnek Moszkvában. — A feszült légkörű megbeszélések eredményeként az NSZK felveszi a diplomáciai kapcsolatokat a Szu-val, és ígéretet kap a Szu-ban maradt mintegy 10 ezer német hadifogoly szabadon bocsátására. szeptember 22.

Az oldal tetejére szeptember 10.

Magyar–nyugatnémet légi közlekedési megállapodást írnak alá.

Az oldal tetejére szeptember 14.

Hazatér a szovjet elhárítás által 1945 tavaszán letartóztatott és a Szu-ban 25 évi kényszer-munkára ítélt Hátszegi-Hatz Ottó, a m. kir. Honvédség Vörös Hadsereghez átállt vk. ezredese, az új hadsereg 1. gyaloghadosztályának v. parancsnoka.

Az oldal tetejére szeptember 15.

Öngyilkosságot követ el Jankó Péter, a Legfelsőbb Bíróság másodelnöke, 1950 és 1953 között elnök hiányában tényleges vezetője, a Szálasi- és a Rajk-per tanácsvezető bírája.

Bemutatják Gertler Viktor Gázolás c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 16.

Argentínában felkelés kezdődik Juan Domingo Perón elnök rendszere ellen. szeptember 19.

Az oldal tetejére szeptember 17.

Az IrU szeptemberi számát Benjámin László Darvas Józsefhez címzett verse („Handabasa”) miatt elkobozzák. szeptember 30.

A Szu-ban amnesztiát kapnak a nagy honvédő háború idején és azt követően az ellenséggel való együttműködésért elítéltek.

Az oldal tetejére szeptember 19.

Befejeződik a megszálló szovjet csapatok kivonása Ausztriából. október 25. — Ezzel gyakorlatilag is megszűnik a szovjet hadsereg Mo-on tartózkodásának jogalapja. szeptember 30.

Argentínában a sikeres katonai puccsot követően lemond és Spanyolországba menekül Juan Perón elnök. 1972. november 17.

Az oldal tetejére szeptember 20.

A Magyar Népköztársaság az ENSZ Közgyűlés X. ülésszakára megfigyelőként delegálja Szarka Károly washingtoni követet. A sajtó közli az Mt elnökének az ENSZ Közgyűlés X. ülésszakához intézett táviratát, amelyben reményét fejezi ki, hogy ez alkalommal Mo-ot felveszik az ENSZ tagjai közé. december 14.

Az NDK kormánydelegációjának e napon kezdődött moszkvai látogatása során megkötik a keletnémet–szovjet államszerződést, amely elismeri az NDK (továbbra is korlátozott) szuve-renitását; az NDK csatlakozik a VSZ-hez. Berlin státusa függőben marad.

Az oldal tetejére szeptember 22.

Konrad Adenauer nyugatnémet kancellár kinyilvánítja a Walter Hallstein külügyi államtitkárról elnevezett doktrínát, amely szerint az NSZK az NDK-t elismerő országokkal (a Szu kivételével) megszakítja diplomáciai kapcsolatait.* 1969. május 30.

Az oldal tetejére szeptember 23.
Bp-en eredménytelenül végződnek a magyar–jugoszláv gazdasági tárgyalások.
Az oldal tetejére szeptember 26.

Moszkvába érkezik egy Afganisztánba tartó amerikai autós turista. A második világháború vége óta ő az első amerikai, aki autóval utazik a Szu-ba.

Az oldal tetejére szeptember 27.
Miniszteri rendelet előírja a tsz-ekbe bevitt állatok, felszerelések és takarmány ellenértékének megtérítését.

Kibocsátják a hatodik békekölcsönt; a jegyzés eredménye 1 milliárd 510 millió Ft.

Az oldal tetejére szeptember 29.
Bp-en meghal Heller Farkas közgazdász, 1921–1949-ig az MTA tagja.
Az oldal tetejére szeptember 30.

Az MDP KV Tudományos és Kulturális Osztálya felszólítására lemond Hámos György, az IrU felelős szerkesztője; helyére utóbb Enczi Endrét nevezik ki. — Lemond az Írószövetség elnökségi pártcsoportjának hat tagja, valamint Vészi Endre, az Írószövetség titkára. október 18.

A begyűjtési miniszter engedélyezi a gabona szabadpiaci forgalmát.

Az USA-ba érkezik Emil Gilelsz szovjet zongoraművész; ő az első szovjet zenész, aki 1946 óta Amerikába látogat.

Meghal James Dean amerikai filmszínész.

E hónap folyamán a Mo-on állomásozó szovjet csapatokat az újonnan felállított Különleges Hadtest alárendeltségébe helyezik; a hadtest feladata az osztrák–magyar határ lezárása és védelme, a közlekedési útvonalak biztosítása. A hadtest állományába tartozik a 2. gépesített lövészhadosztály (Kecskemét, Cegléd, Szolnok stb.), a 17. gépesített lövészhadosztály (Szombathely, Körmend, Győr, Pápa stb.), a 195. vadászrepülő-hadosztály (Veszprém), a 177. bombázórepülő-hadosztály (Debrecen), és a 20. pontonos hidászezred (Duna–Tisza köze). A hadtest törzse Székesfehérvárra települ; parancsnoka Pjotr Lascsenko altábornagy.