1955
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

A kormány kibocsátja a hatodik békekölcsönt. 1956. október 5.

A Freies Leben szerkesztőségében megalakul a mo-i németek hivatalos szervezete, a Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetsége (Kulturverband der Deutschen Werktätigen in Ungarn). — A Freies Leben e naptól kezdve hetilapként jelenik meg. 1957. szeptember 20.

Az oldal tetejére október 2.
Több mint nyolcévi folyamatos üzemelés után befejezi működését az ENIAC, a világon az első teljes egészében elektronikus számítógép.
Az oldal tetejére október 5.
Ismét a kormány éléről távozó Gheorghe Gheorghiu-Dej kerül a Román Munkáspárt élére; a miniszterelnök Chivu Stoica. december 23.
A sajtó közli, hogy Mo csatlakozik az emberkereskedelem és a prostitúcióból származó kizsákmányolás megszüntetése érdekében New Yorkban május 21-én megkötött egyezményhez. A csatlakozásról szóló okmányt Szarka Károly washingtoni követ nyújtja át az ENSZ Titkárságon.
Az oldal tetejére október 6.

Az MDP PB határozatot hoz A csodálatos mandarin előadásának feltételeiről: csak 1-2 alkalommal kerüljön színre, időtlen környezetben játszódjék, ne legyen elismerő sajtó-visszhangja, bíráló cikk viszont jelenjen meg róla. 1956. január 1.

Az oldal tetejére október 10.
Grősz József kalocsai érseket a börtönből váratlanul Püspökszentlászlóra szállítják. október 14. Nyár óta itt, a püspöki nyaralóban tartják házi őrizetben Mindszenty József esztergomi érseket is. november 2.
Az oldal tetejére október 11.
Az e naptól hatályos miniszteri rendelet szerint külfölditől belföldön személygépkocsit vagy motorkerékpárt vásárolni tilos; ilyen ügyletre devizahatósági engedély nem adható.
Az oldal tetejére október 12.
Párizsban megalakul a Nemzetközi Mérésügyi Szervezet. 1958. augusztus 20.
Az oldal tetejére október 14.

Az SzN közli, hogy az igazságügy-miniszter engedélyezte Grősz József kalocsai érsek börtön-büntetésének megszakítását. november 2.

Bemutatják Várkonyi Zoltán Különös ismertetőjel c. filmjét.

Az oldal tetejére október 17.
Richard Nixon amerikai alelnök szerint „a békére most nagyobb esély van, mint a második világháború óta bármikor”.
Az oldal tetejére október 18.

59 párttag értelmiségi az MDP KV-hez intézett memorandumban foglal állást az „új szakasz” politikája mellett, és tiltakozik a kultúrpolitika korlátozó adminisztratív intézkedései ellen.* november 10. A dokumentum konkrétan említi Az ember tragédiája, A csodálatos mandarin és a Galilei ügyét.

Az oldal tetejére október 23.
Az Mt határozatot hoz Bér- és Munkaügyi Tanács felállításáról.

Az SzN szerkesztőségi cikket közöl a már egy hónapja lezárult „öregek és fiatalok”-vitáról; a cikk visszautasítja az „írók támadását az irodalompolitika ellen”. november 10.

Az 1946 óta francia megszállás alatt álló Saar-vidék népszavazásán a lakosság 67,7%-a, 96,7%-os részvétel mellett, elveti a speciális európai státust (az 1954-es Saar-statútumot), azaz a Németországhoz való csatlakozás mellett dönt. 1957. január 1.

Dél-Vietnamban a császárságot elutasító (manipulált) népszavazást követően kikiáltják a köztársaságot; elnökké Ngô Đình Diệm addigi miniszterelnököt választják. 1963. november 1.

Az oldal tetejére október 25.
Az utolsó megszálló csapatok is elhagyják Ausztriát. október 26.
Az oldal tetejére október 26.
Kimondják Ausztria örökös semlegességét.
Az oldal tetejére október 27.

Genfben megkezdődik a négy nagyhatalom külügyminisztereinek konferenciája. A felek a német egyesítésről, az európai biztonságról, a kelet–nyugati kapcsolatokról és a leszerelésről tanácskoznak. november 16.

Az oldal tetejére október 31.

Az USA bejelenti, hogy azonnali hatállyal feloldja a „vasfüggöny” mögötti utazásokra 1952-ben bevezetett korlátozásokat. 1956. február 3.