1955
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november 2.

Püspökszentlászlóról Felsőpeténybe (Nógrád m.), az Almássy-kastélyba viszik Mindszenty József esztergomi bíboros-érseket (1956. október 30.) és Grősz József kalocsai érseket (1956. február).*

Az oldal tetejére november 3.
Az amerikai kereskedelmi miniszter bejelenti, hogy a nem stratégiai cikkek szovjet és kelet-európai exportjának engedélyezési folyamata az év végétől hasonló lesz a nem kommunista országokéhoz. 1956. április 26.
Az oldal tetejére november 7.
Első ízben üdvözli amerikai elnök a szovjet vezetőket az októberi forradalom évfordulóján.
Az oldal tetejére november 8.

A szovjet belügyi szervek által 1947 tavaszán Bp-en őrizetbe vett Kovács Béla kisgazda politikust a Szu LT Elnöksége szeptember 7-ei határozata alapján átadják a magyar hatóságoknak.*  november 22.

A Szu elutasítja a német egyesítés nyugatiak által kidolgozott tervezetét; annak előfeltételeként a nyugati integrációs és katonai szervezetek feloszlatását jelöli meg.

Az oldal tetejére november 9.

A népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés vádjával 13 évi börtönre ítélik Hubicsák Zoltánt, a Jehova Tanúi vallási közösség országos vezetőjét. 1956. január 9.

Az oldal tetejére november 10.

Az Írószövetség pártszervezetének e napon kezdődő taggyűlésén Zelk Zoltán felolvassa az írók Memorandumát. Heves vita után a jelenlévők 200:6 arányban elutasítják a jelenlévő KV-tagok javaslatát, amely a dokumentumot „jobboldali elhajlásként” bélyegezné meg. november 28. — Ugyanakkor a meginduló politikai kampány eredményeként a támogatók többsége utóbb visszavonja aláírását. december 24.

Bemutatják Makk Károly A 9-es kórterem c. filmjét.

Az oldal tetejére november 11.
A BM vezetői értekezletén megtárgyalják a minisztérium és a Legfőbb Ügyészség által az ÁVH működéséről összeállított jelentést, amely számtalan súlyos törvénytelenségre világít rá. Piros László belügyminiszter közli, hogy az „antidemokratikus elemek” nyilvántartásában szereplő 1 149 659 személyből 1953. december 1. és 1955. március 25. között 1 129 865 fő kartonját vizsgálták felül, és 666 728 személyt töröltek belőle.
Az oldal tetejére november 12.

Vörös Jánost nevezik ki az MNB vezérigazgatójává. 1956. április 17.

Meghal Hajós Alfréd építész, az első magyar olimpiai bajnok.*

Az oldal tetejére november 15.

Erdei Ferenc helyett Matolcsi János lesz a földművelésügyi miniszter; Erdeit miniszterelnök-helyettessé nevezik ki.

Az oldal tetejére november 16.

Genfben befejeződik a négy nagyhatalom külügyminisztereinek konferenciája. A tanácskozás megállapodás nélkül zárul.

Az oldal tetejére november 18.

A Fővárosi Bíróság Jónás Béla vezette tanácsa zárt tárgyaláson Márton Endrét, a UPI és az AP tudósítóját 13 évi, Márton Endréné Nyilas Ilonát 6 évi börtönbüntetésre ítéli. Az ítélet indoklása szerint „Mártonék rendszeresen … tájékoztatást adtak a magyarországi eseményekről, így olyan információkhoz juttatták az Egyesült Államokat, amelyeket az fel tudott használni Magyarország ellen”.* december 28.

Az oldal tetejére november 19.
Szeged és Odessza között testvérvárosi kapcsolat jön létre.
Az oldal tetejére november 20–22.
Két csoportban hazatér a Szu-ból mintegy 1200 politikai elítélt. november 22.
Az oldal tetejére november 21.

Kiszabadul a börtönből az 1951-ben halálra ítélt Schiffer Pál.*

Az oldal tetejére november 22.

A Szu-ból hazaengedett Kovács Béla kisgazda politikust az ÁVH Jászberénybe szállítja, ahol a Jászkun kerület egykori székházában tartják fogva. 1956. január 18.

A Szu felrobbantja első „valódi” kísérleti hidrogénbombáját a Szemipalatyinszk melletti nukleáris kísérleti telepen.

Az oldal tetejére november 23.
Az LB megkezdi az 1949-ben halálra ítélt és kivégzett Rajk László ügyének perújítási tárgyalását. november 25.  
Az oldal tetejére november 25.

Az LB Rajk Lászlót a besúgás bűntette alól bizonyítékok hiányában, a szervezkedés és kémkedés bűntettének vádja alól pedig bűncselekmény hiányában felmenti. Jogi értelemben rehabilitálják a Rajk-per többi vádlottját is. 1956. március 27. A bírósági végzést nem hozzák nyilvánosságra.

E nappal kezdődően szabadlábra helyeznek több szociáldemokrata elítéltet; köztük van Piller Gyula, Vas-Witteg Miklós, Kálmán József, Révész András, Kőműves József és Takács Ferenc. december 14.
Az oldal tetejére november 26.

Nagyváradon többéves előkészület után megnyílik az Ady Endre Emlékmúzeum, amelynek anyaga a zilahi Wesselényi Kollégium megmaradt gyűjteményéből és a nagyváradi Rozsnyai Kálmán-féle ereklyegyűjteményből áll össze. A múzeum megszervezője és igazgatója Tabéry Géza író.

Az oldal tetejére november 27.
Szovjet delegáció érkezik az USA-ba, hogy hibridkukoricát és mezőgazdasági gépeket vásároljon.
Az oldal tetejére november 28.
Taggyűlést tart az Írószövetség pártszervezete; a határozat harcot hirdet a „jobboldali jelenségek” ellen. december 1.