1955
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május elejétől
Nagy Imre körül kialakul egy szűk kör, amelynek tagja Fazekas György, Gimes Miklós, Haraszti Sándor, Heltai György, Jánosi Ferenc, Méray Tibor, Losonczy Géza, Lőcsei Pál, Szilágyi József, Vásárhelyi Miklós, Ujhelyi Szilárd. A későbbiek folyamán a Nagy Imre célkitűzéseit aktívan támogató személyek köre bővül; kialakul a pártellenzék magja.
Az oldal tetejére május 3.
Az OBt átadja az ET-nek a békeíveket, amelyeken 7 millió 146 800 aláírás szerepel.
Az oldal tetejére május 4.
Nagy Imre levelet ír a pártvezetésnek, amelyben közli, hogy az ügyében született határozatokkal egyetért. A „mélyreható pártszerű önkritikától” sem zárkózik el, ám annak elkészítését, betegségére hivatkozva, későbbre halasztja. május 12.
Az oldal tetejére május 5.

Az MDP PB betiltja Nagy Imre megjelent műveit.

Az USA, Nagy-Britannia és Franciaország kimondja a nyugat-németországi megszállási rendszer eltörlését. Az NSZK elnyeri szuverenitását. május 9.

Az oldal tetejére május 7.
A Szu, az NSZK NATO-tagsága ellen tiltakozásul, felmondja a Nagy-Britanniával 1942-ben és a Franciaországgal 1944-ben kötött barátsági szerződéseit. május 9.

Megtartják a Nyugat-európai Unió alakuló ülését.

Az oldal tetejére május 9.

Rákosi Mátyás az MDP Akadémiai utcai székházában írókkal találkozik. május 23.

Antonín Zápotocký köztársasági elnök Csehszlovákia felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából amnesztiát hirdet. A szabadon bocsátandók közé eredetileg Esterházy Jánost is besorolták, a közkegyelmet azonban az ő esetében életfogytiglani büntetésének 25 évi börtönbüntetésre való mérséklésére változtatják.

A nyugati külügyminiszterek első londoni konferenciáján elfogadják a Schuman-tervet.

A párizsi szerződések életbe lépésével az NSZK a NATO tagja lesz.

Az oldal tetejére május 10.
A nyugati nagyhatalmak jegyzékben szólítják fel a Szu-t, vegyen részt a nemzetközi konfliktusok elhárítását célzó nemzetközi konferencián. május 26.
Az oldal tetejére május 11.
Varsóban megkezdődik Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Mo, az NDK, Románia és a Szu kormányfőinek tanácskozása. május 14.
Az oldal tetejére május 12.
Az MDP PB elutasítja Nagy Imre május 4-én kelt levelét.
Az oldal tetejére május 13.
A Bp-i Katonai Törvényszék az ún. „mozgópostás-perben” kémkedés és törvénytelen adatszolgáltatás vádjával halálra ítéli Désaknai Lórándot és Jakab Ferencet. július 2. Mester Ferenc büntetése életfogytiglani börtön.
Az oldal tetejére május 14.

A szocialista országok vezetői aláírják a Varsói Szerződést, és Ivan Konyev marsall vezetésével megalakítják fegyveres erőik közös parancsnokságát. június 5 június 6.

Az oldal tetejére május 15.
A győztes nagyhatalmak és Ausztria képviselői aláírják az osztrák államszerződést. július 27. A nagyhatalmak garantálják az ország szuverenitását, megtiltják egyesülését Németországgal, és nem kötelezik jóvátétel fizetésére. A függetlenné váló Ausztria külpolitikailag örökös semlegességet vállal (október 26.), és kötelezi magát az 1919-es Habsburg-detronizációs törvény betartására. A szerződés szerint a megszálló csapatokat kivonják az országból. szeptember 19. A szerződés megszünteti a szovjet hadsereg mo-i állomásoztatásának nemzetközi jogi alapját. június 10.
Az oldal tetejére május 18.

Szabó Pál, a HNF elnöke bejelenti: lemondott posztjáról Nagy Imre alelnök; a szervezet főtitkára Jánosi Ferenc helyett Mihályfi Ernő. A Magyar Nemzet főszerkesztője Boldizsár Iván helyett Parragi György, felelős szerkesztő Komor Imre.

Az oldal tetejére május 21.
Átadják az újjáépített újpesti vasúti Duna-hidat.
Az oldal tetejére május 23.

Darvas József népművelési miniszter beszédet mond „az ország kultúrmunkásai előtt”, és körvonalazza a „március utáni” időszak művelődés- és irodalompolitikai elveit. Kijelenti, hogy 1953 júniusa után „kezdettől … destruktív, sőt ellenséges bírálattal keveredett a hibák elleni harc”. május 27.

Az oldal tetejére május 25.
Bp-en meghal Fedák Sári színésznő.
Az oldal tetejére május 26.

Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára és Nyikolaj Bulganyin szovjet miniszterelnök Belgrádba látogat. június 2.

A Szu elfogadja a nyugati kormányok meghívását a négyhatalmi konferenciára. július 18.

Az oldal tetejére május 27.

Gimes Miklós, Fazekas György és Vásárhelyi Miklós a Lapkiadó Vállalat párttaggyűlésén követeli a magyar–jugoszláv viszony tisztázását, a Rajk-per felülvizsgálatát;* emiatt Gimest és Fazekast kizárják a pártból, Vásárhelyit szigorú megrovásban részesítik. — 1955 tavaszán hasonló tisztogatások folynak a tudományos és kulturális élet minden területén, egyetemeken és főiskolákon, felső és alsó szinten egyaránt.

Romániában elnöki kegyelemmel szabadlábra helyezik Jordáky Lajos és Demeter János egyetemi tanárt, Balogh Edgárt, a Bolyai Tudományegyetem, és Csőgör Lajost, a marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet korábbi rektorát. május 31.  
Az oldal tetejére május 28.
New Yorkban több amerikai magyar emigráns érdekvédelmi szervezet részvételével megalakul a Magyar Felszabadító Bizottság. Elnökévé Szilassy Bélát, a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya elnökét választják.
Az oldal tetejére május 31.
A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem fennállásának 10. évfordulója alkalmából az egyetem tanácsa díszgyűlést tart, amelyen megjelenik Balogh Edgár, Jordáky Lajos és Demeter János.