1955
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 1.

Messinában (Olaszország) megkezdődik az Európai Szén- és Acélközösség (a „Hatok”) külügy-minisztereinek kétnapos tanácskozása. — A tagállamok képviselői az integráció tovább-fejlesztéséről határoznak. 1957. március 25.

Az oldal tetejére június 2.

Jeruzsálemben ítéletet hirdetnek az 1953-ban kezdődött Izrael Állam kontra Malchiel Grünwald perben, amely „Kasztner-perként” vált közismertté. A bíróság bűnösnek mondja ki az eredetileg tanúként beidézett Jiszrael Kasztnert (Kasztner Rezsőt, 1957. március 3.), aki 1944 nyarán a Bp-i Mentőbizottság vezetőjeként alkut kötött Adolf Eichmann és Kurt Becher SS-tisztekkel 1685 magyar zsidó deportálás alóli mentesítéséről és szabad távozásáról.* 1958. január 17. A bíró az ítélet indoklásában kijelenti, hogy Kasztner Rezső [az SS-szel való megállapodással] „eladta lelkét a Sátánnak”.

Befejeződik Nyikita Hruscsov és Nyikolaj Bulganyin belgrádi látogatása. június 29. A szovjet vezetők bocsánatot kérnek a Sztálin által 1948-ban meghirdetett a jugoszlávellenes politika és következményei miatt. június 4.

Az oldal tetejére június 4.

A szovjet vezetők Bukarestben tájékoztatják a kelet-európai „baráti országok” vezetőit (köztük Rákosi Mátyást és Hegedűs Andrást) a belgrádi tárgyalásokról, amelyek eredményeként Jugoszláviával mindegyiküknek megbékélésre kell törekedniük. június 28.

A MAORT-perben életfogytiglanra ítélt Papp Simon geológus, a vállalat v. vezérigazgatója kegyelemmel szabadul a börtönből.

Az oldal tetejére június 5.

Kihirdetik az 1955: III. tc.-et „az Albán Népköztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Népköztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Köztársaság között Varsóban, az 1955. évi május hó 14. napján kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés törvénybe iktatásáról”.

Megkezdődik az ünnepi könyvhét. 14 kiadó 87 művet ad közre.
Az oldal tetejére június 7.

Megkezdődik az MDP KV kétnapos ülése. — A határozat elítéli a június utáni agrárpolitikát, és újra a mezőgazdaság kollektivizálásának fontosságát hangsúlyozza; a testülettel ismertetik az egyes politikai elítéltek rehabilitálásával kapcsolatos jelentést. A KV Rákosi Mátyás beszámolója alapján elfogadja a Jugoszláviával való megbékélés politikáját. augusztus 21.

Az oldal tetejére június 10.
John Dulles amerikai külügyminiszter kijelenti, az USA komolyan fontolóra vette, felkéri a Szu-t, hogy az ausztriai megszállás megszűnése után vonja ki csapatait Mo-ról és Romániából. szeptember 19.
Az oldal tetejére június 13.

Szovjet–magyar egyezményt írnak alá, amelynek keretében a Szu szállítja Mo első kísérleti atomreaktorát és a működéshez szükséges hasadóanyagokat. július 13.

Az oldal tetejére június 14.

Az Mt 33/1955. sz. rendelete újból visszaállítja a kötelező munkaerő-közvetítést. 1956. november 16.

Az oldal tetejére június 15.

Bp-en megkezdődik a DISZ II. kongresszusa. június 18.

A NOB párizsi ülésén Rómának adják az 1960-as XVII. nyári játékok rendezési jogát. 1960. augusztus 25. A további pályázó városok között, Detroit, Brüsszel, Lausanne, Mexikóváros és Tokió mellett, ott volt Budapest is.

Az oldal tetejére június 18.

Befejeződik a DISZ II. kongresszusa. 1957. október 25. A KV Titkársága: Gosztonyi János, Hollós Ervin, Kádas István, Molnár János, Szakali József, Turgonyi Júlia. A KV első titkára Szakali József.

Az oldal tetejére június 19.
Befejeződik a Bp-en rendezett kosárlabda Európa-bajnokság, amelyen Mo csapata az első helyen végez.
Az oldal tetejére június 23.

Megszűnik az Mt Tájékoztatási Hivatala, amely az MDP KV Agitációs és Propagandaosztályával párhuzamos állami szervként működött. 1956. december 19.

Az oldal tetejére június 25.
Bp-en a Krisztina körúti postapalotában megnyílik a Postamúzeum.
Az oldal tetejére június 28.

Josip Broz Tito jugoszláv elnök karlovaci beszédében élesen bírálja a magyar és a csehszlovák vezetést, mert azok nem tesznek meg mindent a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében. augusztus 21.

Az oldal tetejére június 29.

Meghal Szekfű Gyula történész, publicista, 1925 óta az MTA tagja.

Josip Broz Tito jugoszláv elnök levélben közli Nyikita Hruscsovval, hogy a JKSZ kész a kapcsolatok felvételére, de a Kominformot feleslegesnek tartja.

Az amerikai elnök egy sajtótájékoztatón kijelenti: „Addig nem lehet valódi béke a világon”, amíg a csatlós országok népei „nem választhatják meg kormányzati formájukat”.