1955
július

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére július 1.

A bánya- és energiaügyi miniszter elrendeli a pécsi székhelyű Bauxitbánya Vállalat létrehozását a mo-i uránérctermelés koordinálására.* 1958. június 2.

Az oldal tetejére július 2

Kivégzik a „mozgópostás-perben” halálra ítélt Désaknai Lórándot és Jakab Ferencet.

Az oldal tetejére július 4.
Az UNESCO és a nemzetközi nevelésügyi iroda közös rendezésében Genfben megkezdődik a XVIII. nemzetközi közoktatásügyi értekezlet. A magyar delegációt Jóboru Magda, az oktatási miniszter első helyettese vezeti.
Az oldal tetejére július 5.
A Sacra Congregatio Officii elítéli a mo-i békepapi mozgalom lapjait.
Az oldal tetejére július 8.
Az Mt rendeletet ad ki a beszolgáltatás szigorításáról, a szabadpiaci értékesítés korlátozásáról és a kenyérgabona állami felvásárlásáról. szeptember 30.

Az SZLKP KB Irodája úgy határoz, meg kell szigorítani a csehszlovákiai tartózkodási engedély meghosszabbításának feltételeit, mert egyre több olyan eset fordul elő, hogy a második világháború után Csehszlovákiából kitelepített s az utóbbi időben oda visszalátogató magyarok nem térnek vissza Mo-ra, hanem csehszlovák állampolgárságért folyamodnak, annak megszerzése után pedig egykori vagyonukat is visszaigénylik. 1958. október 17.

Az oldal tetejére július 11.

Az MDP KV Titkársága határozatot hoz az egyházpolitikáról. A Titkárság az egyházpolitikában tapasztalható „jobboldali elhajlás” felszámolása érdekében felszólítja az ÁEH-t az állam és az egyház közötti konkordátumok betartatására, az egyházakkal szembeni keményebb fellépésre és az állampárttal való szorosabb együttműködésre.

Az oldal tetejére július 13.

Mo és a Szu egyezményt ír alá a békés célú nukleáris kutatásokról. A megállapodás szerint a Szu szállítja a majdani első magyar kísérleti atomreaktort és a szükséges hasadóanyagot. 1959. március 25.

Az oldal tetejére július 16.
Az igazságügy-miniszter Mindszenty József bíboros életfogytiglani fegyházbüntetését, egészségi állapotára és magas korára való tekintettel, a saját és a katolikus püspöki kar kérésére felfüggeszti. július 17.
Az oldal tetejére július 17.
Mindszenty József bíborost a börtönből Püspökszentlászlóra (Baranya m.) szállítják, ahol házi őrizetben tartják. november 2.
Az oldal tetejére július 18.

Az SzN cikke Péter Gáborra és „bandájára” hárítja a felelősséget a jugoszláv–magyar viszony megromlásáért. augusztus 8.

A Szu, az USA, Nagy-Britannia és Franciaország kormányfői csúcstalálkozót kezdenek Genfben. A potsdami konferencia óta ez az első magas szintű tanácskozás a nagyhatalmak között. július 23.

Az oldal tetejére július 19.
Az Mt határozata kiegészíti a tsz-tagoknak járó anyasági segélyt: az első gyerek után 400, minden további gyerek után 300 Ft jár.
Az oldal tetejére július 23.

A Nemere–II. vitorlás 10 óra 40 perces csúccsal* megnyeri a 10. (Balaton-kerülő) Kékszalag nagy-hajós versenyt.

Genfben befejeződik a négyhatalmi csúcstalálkozó. A tárgyalások konkrét eredmények nélkül érnek véget, mégis enyhülés kezdődik a kelet–nyugati viszonyban.
Az oldal tetejére július 27.

Az Ogy meghívására Mo-ra látogat a csehszlovák Nemzetgyűlés Zdeněk Fierlinger vezette küldött-sége.

Közzéteszik az 1955: 25. tvr.-t a Magyar Vöröskereszt felállításáról.

A bolgár légvédelem lelő egy izraeli utasszállító repülőgépet, amelyen 12 amerikai állampolgár is utazott.

Életbe lép az osztrák államszerződés. október 26.

Az oldal tetejére július 28.
Az iparban szigorítják a normákat, és emelik a dolgozók által fizetett nyugdíjjárulékot.

A termelőszövetkezetek minta-alapszabályzatának módosításával jelentősen megszigorítják a kilépés feltételeit. — Ezt követően sorra jelennek meg a korábbi enyhítéseket felszámoló, a parasztság terheit növelő rendelkezések.

Az oldal tetejére július 29.
Átadják a Borsodi Hőerőművet.
Az oldal tetejére július 30.

Az IrU közli Veres Péter „Öregek és fiatalok” c. cikkét, amelynek nyomán vita indul a nemzedéki kérdésről, valójában az írói szabadságról. október 23.