1955
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január folyamán

A Csillag c. folyóiratban megjelenik Németh László 1953-ban írott drámája, a Galilei. A Nemzeti Színház (ismét) ígéretet tesz a darab bemutatására. március 12.

Az oldal tetejére január 1.
Megalakul az Írószövetség kiadója, a Magvető. Szintén e napon kezdi működését a Corvina, a Közgazdasági és Jogi, valamint a Műszaki Könyvkiadó.

Az SzN vezércikkben ír a nehézipar fontosságáról. január 23.

A kenyérgabona-termesztés érdekeltségének fokozása érdekében az államnak a kötelező beadás keretében átadott kenyérgabona minden mázsája után a téeszek és az egyéni termelők az átvételi áron túl térítés nélkül 10 kg korpát kapnak.

Megalakul a Magyar Hajózási Rt. (Mahart, M. H. R. T.)
Az oldal tetejére január 6.

Bumutatják Révész György 2×2 néha 5 c. filmjét.

Romániában a Nagy Nemzetgyűlés Elnöksége, Petru Groza közbenjárására, felfüggeszti Márton Áron gyulafehérvári püspök börtönbüntetését.* február 22.

Az oldal tetejére január 7.

A Nemzeti Színház, az 1947-es felújítás óta először, színre viszi Madách Imre Tragédiáját; Ádám Básti Lajos, Éva Lukács Margit, Lucifer Major Tamás. március 27.

Az oldal tetejére január 8.

Az SZKP KB Elnöksége Moszkvában, magyar kérésre, az MDP vezetőivel, Rákosi Mátyással, Nagy Imrével, Farkas Mihállyal, Ács Lajossal és Szalai Bélával tárgyal. Georgij Malenkov élesen bírálja Nagy Imre „jobboldali hibáit”; a szovjet vezetők nem kívánják a miniszterelnök leváltását, de a politikai irányvonal megváltoztatását és önkritikát követelnek. A kérések teljesítését Nagy megtagadja. január 13. február 10.

Az oldal tetejére január 10.
Mo, Csehszlovákia, az NDK és Jugoszlávia élelmiszersegélyt kap az USA-tól.
Az oldal tetejére január 13.
Ülést tart az MDP PB. A testület tagjai, Nagy Imre kivételével, teljes mértékben elfogadják a szovjet vezetők kritikáját. február 1.
Az oldal tetejére január 14.
Magyar–jugoszláv árucsere-forgalmi és fizetési egyezményt írnak alá.
Az MDP ideológiai vezetői az Írószövetség elnökségi pártcsoportjának tagjaival tanácskoznak.
Az oldal tetejére január 19.
Az USA-ban a CBS tévécsatornán elindul a „Legyen Ön is milliomos!” c. vetélkedő.
Az oldal tetejére január 20.
Az Mt rendelettel községfejlesztési alapot létesít.
Az oldal tetejére január 22.

Bp-en megnyílik a Kossuth Klub.

Az IrU-ban megjelenik Benjámin László „Köznapi dolgok igézete” c. verse.

Az oldal tetejére január 23.

Újabb reformellenes írások jelennek meg a SzN-ben.

Leváltják Vas Zoltánt, az Mt Titkárságának vezetőjét; utóda Szabó Gergely.
Az oldal tetejére január 24.
Országos partizántalálkozót rendeznek Bp-en a volt partizánok és a külföldön szabadságharcokban részt vett kommunisták rehabilitációjának jegyében.
Az oldal tetejére január 25.

A Szu LT Elnöksége rendeletet ad ki a Németországgal fennálló hadiállapot megszüntetéséről. szeptember 9.

Az oldal tetejére január 29.

Az IrU közli Molnár Miklós kritikáját a több évi szünet után színre került Tragédiáról (március 27.), és Zelk Zoltán „Január” c. versét.