1955
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.

Hajnalban Nagy Imrét könnyebb szívinfarktus éri. február 5. — Másnap az MDP PB emiatt elhalasztja a Nagy megbélyegzésére összehívott központi vezetőségi ülést. február 10.

Az oldal tetejére február 2.

Márton Áron gyulafehérvári r. kat. püspök kiszabadul a börtönből.* március 25.

Az oldal tetejére február 3.

Bemutatják Ranódy László Hintónjáró szerelem c. filmjét.

Összeül a Szu Legfelsőbb Tanácsa. február 7. február 8.

Az oldal tetejére február 5.

Rusznyák István orvosprofesszor, az MTA elnöke, Rákosi Mátyás és köre instrukciója szerint [?], hathetes teljes nyugalmat ír elő Nagy Imre számára. február 20. — Ezzel a miniszterelnököt kikapcsolják a politikai életből.

Az oldal tetejére február 6.
Az Mt határozata alapján megszűnik a bp-i Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola.
Az oldal tetejére február 7.

Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter a Szu LT ülésén a két ország közötti jó viszony javulásának lassúságáért Jugoszláviát teszi felelőssé. február 25.

Az oldal tetejére február 8.
A börtönben meghal az életfogytiglani fegyházbüntetését töltő Zsedényi Béla, az INgy v. elnöke.

Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter az LT ülésén meglepetésre kijelenti, hogy semmi sem igazolja az osztrák államszerződés további halogatását; később hozzáteszi, hogy a feltétel Ausztria semlegessége. május 15. — Az SZKP-n belüli frakcióharcok újabb állomásaként, a Szu LT visszahívja funkciójából a fogyasztási cikkek termelésének prioritását hangoztató és gazdasági-politikai változásokat kezdeményező Georgij Malenkov kormányfőt; utóda Nyikolaj Bulganyin marsall. 1958. március 27. Malenkovot energiaügyi, Georgij Zsukov marsallt honvédelmi miniszterré (1957. október 26.) nevezik ki.

Az oldal tetejére február 10.
Az MDP PB felhatalmazza Rákosi Mátyást, hogy kérjen Nagy Imrétől olyan nyilatkozatot, amelyben a távollétében megtartandó KV-ülésen önkritikát gyakorol, és elismeri „jobboldali” hibáit. február 23.
Az oldal tetejére február 15.
Őrizetbe veszik Márton (Marton) Endrét, a UPI és az AP hírügynökségek mo-i tudósítóját. Az ÁVH nyomozói a kihallgatás során terhelő adatokat igyekeznek gyűjteni a Nagy Imre környezetéhez tartozó személyek ellen. november 18.
Az oldal tetejére február 20.
Orvosi jelentést adnak ki Nagy Imre egészségi állapotáról.

Az Mt az egészségügyi ellátás és az orvosok helyzetének javításáról határoz.

Az oldal tetejére február 22.
Az MDP PB rendkívüli ülésén Rákosi Mátyás tájékoztatást ad „Nagy Imre magatartásáról”.
Az oldal tetejére február 23.
Nagy Imre levelet intéz az MDP PB-hez; tiltakozik teljes elszigetelése ellen, és továbbra sem gyakorol önkritikát. február 25.; március 1.
Az oldal tetejére február 25.
Nagy Imre a váratlanul március elejére összehívott, „tájékoztató jellegű” KV-ülés számára írott levelében megismétli a PB-nek megfogalmazott tiltakozását. március 1.

Nyikita Hruscsov levélben közli a kelet-európai vezetőkkel, hogy találkozik Josip Broz Titóval, ugyanakkor éberségre inti őket Jugoszláviával szemben. június 4.

Bagdadban Irak és Törökország képviselői „biztonságuk és békéjük érdekében” együtt-működési szerződést írnak alá. — A Bagdadi Paktumhoz utóbb csatlakozik Nagy-Britannia, Pakisz-tán, majd Irán is. Az USA megfigyelőként vesz részt a szervezet konzultációin. 1959. augusztus 20.

Az oldal tetejére február 28.
E hónap utolsó napjaiban az MDP KV ülésének előkészítésére Mo-ra érkezik Mihail Szuszlov, az SZKP KB titkára. Szuszlov még a KV ülése előtt felkeresi a beteg Nagy Imrét, de nem tudja önkritikára bírni.

E hónap folyamán a Csillag c. folyóiratban megjelenik Nagy László „Szilveszteri ének” c. verse. — Molnár Miklós helyett Hámos György lesz az IrU főszerkesztője. szeptember 30. — Erdei Sándor helyett Földeák János lesz az Új Hang szerkesztője. — Mesterházi Lajost menesztik a Művelt Nép szerkesztőségéből.