1955
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

Az MDP PB határozatot hoz „az irodalmi életben mutatkozó jobboldali jelenségekről”. december 10. — Újabb koncentrált támadás kezdődik az értelmiségi pártellenzék ellen.december 6.

Bemutatják Várkonyi Zoltán Dandin György vagy a megcsúfolt férj c. filmjét.

Montgomeryben (USA, Alabama állam), a faji megkülönböztetés ellen tiltakozva, polgárjogi aktivisták meghirdetik a feketék buszbojkottját, amelyhez csatlakozik Martin Luther King baptista lelkész. 1956. december 21.
Az oldal tetejére december 3.
Az MDP KEB Nagy Imrét kizárja a pártból, mert „frakciós tevékenységet” folytat, nem ért egyet a párt politikájával és a marxizmus-leninizmustól idegen nézeteket vall. 1956. június 7.
Az oldal tetejére december 4.

Meghal Galamb József mérnök, az első szériában gyártott gépkocsi, a Ford T-modell megalkotója.

Az oldal tetejére december 5.
Létrejön az AFL–CIO, az USA legnagyobb szakszervezeti tömörülése.
Az oldal tetejére december 6.
Az MDP Bp-i Bizottsága „munkásaktívát” tart Vasas Szakszervezet székházában; az egyetlen napirendi pont az irodalomban tapasztalható „jobboldali jelenségek” és képviselőinek elítélése. Kovács István bp-i első titkár beszámolójában megállapítja, hogy „az Írószövetségben Aczél Tamás, Déry Tibor és Zelk Zoltán vezetésével pártellenes frakció működik”. december 24.
Az oldal tetejére december 8.

Az MDP PB döntése alapján a BM szervezetében három főcsoportfőnökséget (fcsf.) állítanak fel. Az I. (államvédelmi) fcsf. vezetője Hárs István áv. ezredes; a II. (rendőri) fcsf.-é Pőcze Tibor r. vezérőrnagy, országos rendőrkapitány (1956. december 6.); a III. fcsf. (Határőrség, Belső Karhatalom) vezetőjét nem nevezik meg.*

Az Európa Tanács miniszteri bizottsága dönt az európai zászlóról, amely kék alapon kör alakban 12 aranycsillagot, a teljesség szimbólumát ábrázolja. 1986. május 26.
Az oldal tetejére december 10.

Az IrU az MDP KV határozataként közli az MDP PB irodalmi határozatát.

Az oldal tetejére december 12.
Kazincbarcikán felavatják a Borsodi Vegyi Kombinátot.
Az oldal tetejére december 14.
A Magyar Népköztársaságot, 15 más állammal együtt, fölveszik az ENSZ-be. december 20.
Az ENSZ-tagság révén Mo az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ECE) is teljes jogú tagjává válik, és belép az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájába (UNCTAD).
Kiszabadul a börtönből Valentiny Ágoston szociáldemokrata politikus.
Az oldal tetejére december 15.
A Magyar Népköztársaság kormánya nyilatkozik az országnak az ENSZ-be történt felvétele alkalmából. A sajtó közli Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkár és Boldoczki János külügyminiszter táviratváltását Mo ENSZ-taggá válása alkalmából.
Az oldal tetejére december 17.
A magyar és a csehszlovák kormány szóbeli jegyzékváltással megegyezik a lakosságcsere végrehajtását ellenőrző vegyes bizottság működésének befejezésében. A megegyezés szerint a lakosságcserével kapcsolatos kérdéseket a jövőben a két kormány diplomáciai úton rendezi.
A magyar sajtó közli az ENSZ Alapokmányhoz való csatlakozási okirat szövegét.
Az oldal tetejére december 20.
Államosítják az ország egyik legjelentősebb orgonakészítő műhelyét, Angster József 25 munkást foglalkoztató pécsi üzemét.

Szarka Károly, a magyar ENSZ-küldöttség vezetője megtartja bemutatkozó beszédét a Köz-gyűlésben.

Az oldal tetejére december 23.

A Madách Színház bemutatja Sarkadi Imre Szeptember c. drámáját.

A Szu-ban engedélyezik az Amerika c. orosz nyelvű magazin terjesztését.

Bukarestben megkezdődik a Román Munkáspárt II. kongresszusa. december 28. — A magyar küldöttséget vezető Rákosi Mátyás, szovjet figyelmeztetésre, felszólalásában nem tesz említést a romániai magyarok helyzetéről.

Az oldal tetejére december 24.

Retorziókat foganatosítanak az irodalmi „memorandum” aláírói ellen, miután nagy többségüket az aláírás visszavonására kényszerítették; Haraszti Sándort és Vásárhelyi Miklóst kizárják az MDP-ből, Aczél Tamás, Benjámin László, Déry Tibor, Losonczy Géza, Szervánszky Endre és Zelk Zoltán szigorú megrovást, Erdei Sándor, Háy Gyula, Karinthy Ferenc, Kónya Lajos, Kuczka Péter, Méray Tibor és Vészi Endre megrovást kap. 1956. augusztus 3. — Újabb változások történnek az IrU szerkesztőségében.

Közzéteszik az Mt határozatát Irodalomtörténeti Intézet létesítéséről. 1956. január 2.

Az oldal tetejére december 25.

Bemutatják Máriássy Félix Egy pikoló világos c. filmjét.

Az oldal tetejére december 26.

Leningrádban bemutatják a Porgy és Bess c. amerikai musicalt.

Karácsony másodnapja ez évben ismét munkanap.*

Az oldal tetejére december 28.

Az LB másodfokon Márton Endrét hatévi, feleségét háromévi börtönbüntetésre ítéli. 1956. április 4.

Befejeződik a Román Munkáspárt II. kongresszusa. A KB első titkárává ismét Gheorghe Gheorghiu-Dejt választják. A PB korábbi tagjai mellé beválasztják Nicolae Ceauşescut, Petre Borilăt és Alexandru Drăghici-ot.
Az oldal tetejére december 29.
Nyikita Hruscsov elutasítja az amerikai elnök „Nyitott égbolt”-tervezetét, amely lehetővé tette volna, hogy a két nagyhatalom szinte korlátlan ellenőrzést végezhessen egymás légterében.

Belügyminiszteri utasítás tovább szigorítja a kivégzett elítéltekkel kapcsolatos, egy évvel korábban kiadott szabályozást. Az utasítás szerint „a kivégzett személy sírját megjelölni nem szabad, temetésén hozzátartozói nem vehetnek részt”. — A rendelkezés érvényben marad az 1956-os forradalom után is.

Az oldal tetejére december 30.

A Katona József Színház bemutatja Karinthy Ferenc Ezer év c. darabját.

A Fehér Ház sajtótitkára megerősíti: az elnök szerint „a rab nemzetek felszabadítása az amerikai külpolitika fő célja marad mindaddig, amíg az erőfeszítéseket siker nem koronázza”.
Az oldal tetejére december 31.

Az 1955: 39. tvr. a kötelező betegségi biztosításról rendelkezik. „A dolgozók betegségi biztosítását a SZOT irányítja és ellenőrzi. A biztosítás kiterjed a munkaviszonyban álló dolgozókra, továbbá egyes, munkaviszonyban nem álló személyekre. A dolgozót és családtagját betegsége esetén orvosi ellátás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, kórházi ápolás és gyógyfürdőkezelés illeti meg; keresőképtelenséges ideje alatt a dolgozó táppénzt kap; terhesség, szülés vagy halál esetében a dolgozót segélyben kell részesíteni.”

Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára kezdeményezi vizsgálóbizottság felállítását, amelynek feladata a sztálini korszakban a párttagokkal szemben elkövetett törvénytelenségek kivizsgálása. A bizottság vezetője Pjotr Poszpelov, a KB titkára. 1956. február 8.

E hónapban a Műcsarnokban megnyílik a VI. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. — Az újságok által felsorolt kiemelkedő alkotások: Domanovszky Endre: Sztálinvárosi freskórészlet; Somogyi Árpád: Női portré (szobor); Bernáth Aurél: Pingpong lecke; Imre István: Mosó nő.