1955
április

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére április 1.

Országszerte többnapos, nagyszabású „felszabadulási” ünnepségek kezdődnek a háború mo-i befejeződésének 10. évfordulóján.

Bp-en a Magyar Optikai Művek színháztermében megrendezik a mo-i nemzetiségek kulturális ünnepét. 1945 után ez volt az első olyan ünnepség, amelyre meghívták a német kisebbség képviselőit is.

Bp-en bemutatják Huszka Jenő Szabadság, szerelem c. operettjét.

A Szu 750 műkincset visszaad a drezdai Zwinger Múzeumnak.

Az oldal tetejére április 2.

Az SzN-ben megjelenik Lukács György súlyosan elmarasztaló Madách-kritikájának második része. Az írás negatív megállapításai is hozzájárulnak ahhoz, hogy a Tragádia előadásainak számát jelentősen csökkentik.*

Az oldal tetejére április 3.

Lemond Winston Churchill brit miniszterelnök.* április 6.

Az oldal tetejére április 6.

Nagy-Britanniában, a 81 éves Winston Churchill lemondása után, Anthony Eden alakít kormányt. 1957. január 10.

Az oldal tetejére április 10.

Közzéteszik az 1955: 13. tvr.-t a műsoros előadásokról. „Hangversenyt és műsoros előadást állami szervek és vállalatok, fegyveres testületek, társadalmi szervek és szövetkezetek rendezhetnek. Magánszemély műsoros előadást nem rendezhet. Hivatásos előadóművész közreműködése nélkül, kizárólag kultúrcsoportok részvételével rendezett műsoros előadások megtartásához a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága népművelési osztályának engedélye szükséges. A műsoros előadás nélküli táncmulatság engedélyezése a községi (városi, városi kerületi) tanács VB hatáskörébe tartozik.” 1958. január 3.

Meghal Pierre Teilhard de Chardin francia biológus, geológus, paleontológus, filozófus, jezsuita szerzetes.

Az oldal tetejére április 13.
Az MDP PB megtárgyalja az államvédelmi operatív nyilvántartás felülvizsgálatáról Piros László által készített jelentést. április 28.
Az oldal tetejére április 14.

Ülést tart az MDP KV. A testület határozatot hoz Nagy Imre ügyében, aki továbbra sem hajlandó önkritikát gyakorolni. A határozat szerint Nagy „antimarxista, antileninista, pártellenes nézetei összefüggő rendszert képeznek”, s megvalósításuk érdekében „pártszerűtlen, pártellenes, sőt frakciós módszerekhez folyamodott”; ezért a KV kizárja a testületből és a PB-ből, és visszahívja valamennyi funkciójából. április 18. április 29. Farkas Mihályt, aki egy ideig Nagy Imrét támogatta, szintén megfosztják funkcióitól. Kovács Istvánt és Mekis Józsefet a PB tagjává, Piros Lászlót PB-póttaggá választják. A HNF-ről szólva Rákosi Mátyás kijelenti, Nagy ezzel „pártellenes, szocializmusellenes, soviniszta, jobboldali tömegmozgalmat” akart létrehozni. — Nagy Imrét az ülésre nem hívják meg, a határozatról csak a sajtóból értesül.

Az oldal tetejére április 15.

Rákosi Mátyás írásban tudatja Dobi Istvánnal, az ET elnökével az MDP KV javaslatát, amely szerint Nagy Imrét, mivel „nem látta el megfelelően a Minisztertanács elnökének tisztét”, le kell váltani. április 18. április 29.

Letatóztatják Hubicsák Zoltánt, a Jehova Tanúi vallási közösség vezetőjét. november 9.

Moszkvában aláírják az osztrák–szovjet memorandumot Ausztria függetlenségéről. május 15.

Chicago (USA, Illinois állam) egyik külvárosában megnyílik az első McDonald′s gyorsétterem. 1986. november 10.

Az oldal tetejére április 18.
Az Ogy Nagy Imre helyett Hegedűs Andrást választja a Minisztertanács elnökévé; első helyettese Gerő Ernő.

Az SzN szerkesztőségi cikkben ismerteti a KV-ülés határozatát „A jobboldali pártellenes politika felszámolásáról”.

Az Írószövetség e napon tartott ülésének résztvevői aláírás nélküli feljegyzést küldenek Andics Erzsébetnek, az MDP KV Tudományos és Kulturális Osztálya vezetőjének. Az írók az adminisztratív módszerek újjáéledése, a publikációs és kiadási tilalom, színdarabok „letiltása” miatt emelnek panaszt. április 20.

Princetonban (USA, New Jersey állam) 76 éves korában meghal Albert Einstein.

Az oldal tetejére április 20.
Andics Erzsébet eljuttatja Rákosi Mátyásnak az írószövetségi dokumentumot, és javasolja, „pártunk néhány vezetője beszéljen vezető íróinkkal”. május 9.
Az oldal tetejére április 22.
Pozsonyban megkezdődik az SZLKP kongresszusa. — Ismét harcot hirdetnek a burzsoá nacionalizmus és a „szociáldemokratizmus” ellen; Karol Bacílek első titkár megállapítja, hogy a burzsoá nacionalizmus gyakran megnyilvánul a köztársaság magyar polgárai között is, akik „elfelejtik, hogy az ő hazájuk a népi demokratikus Csehszlovák Köztársaság”. A kongresszus feladatul tűzi ki a magyar lakosságnak a Csehszlovákia iránti hazafiságra való nevelését.
Az oldal tetejére április 24.
Az MDP KV Farkas Mihályt visszahívja a Titkárságból.

Az indonéziai Bandungban befejeződik 29 ázsiai és afrikai állam vezetőinek csúcskonferenciája. A résztvevők 10 pontban foglalják össze a nemzetek egymás mellett élésének elveit (Dasza Sila Bandung). 1966. január 3.

Az oldal tetejére április 25.
A román kormány egyoldalú döntésére bezárják a kolozsvári magyar útlevélhivatalt.
Az oldal tetejére április 28.
Az MDP PB megtárgyalja a BM átszervezésének tapasztalatairól készített jelentést, amely szerint a minisztérium alkalmazottainak létszáma 3882 fővel csökkent.
Az oldal tetejére április 29.

Az MDP PB előző napi felszólítására Nagy Imre lemond képviselői mandátumáról, fővárosi tanácsi tagságáról, a HNF alelnökségéről, akadémiai rendes tagságáról és a Közgazdaság-tudományi Egyetemen betöltött egyetemi tanári állásáról. május 4.

Újabb tisztogatást rendeznek az SzN szerkesztőségében; a PB-határozat nyomán eltávolítják Fehér Lajost, Méray Tibort, Novobáczky Sándort, Kornai Jánost, Patkó Imrét, Laky Terézt és Lénárt Gábort.
Az oldal tetejére április 30.

E hónapban bemutatják Máriássy Félix Budapesti tavasz c. filmjét.*

Bp-en meghal Domanovszky Sándor Corvin-koszorús történész.