1954
szeptember

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére szeptember 1.

Az új tanévben magyar tannyelvű tizenegy éves középiskola működik a szlovákiai Révkomáromban, Dunaszerdahelyen, Füleken, Galántán, Párkányban, Ipolyságon és Királyhelmecen, szlovák iskolák melletti magyar tagozatok pedig Érsekújvárott, Somorján, Tornalján és Szepsiben.

Szabadlábra helyezik Demeter Györgyöt, Dobó Jánost és Szász Bélát.
Az oldal tetejére szeptember 2.
Mo aláírja a nők politikai jogairól az ENSZ Közgyűlése által 1952 decemberében elfogadott nemzetközi egyezményt.
Az oldal tetejére szeptember 3.
Sajtótudósítás szerint a magyar kormány közli az ENSZ főtitkárával, hogy Szarka Károly washingtoni magyar követ személyében megfigyelőt küld az ENSZ Közgyűlés IX. ülésszakára.

Az Mt ülésén megtárgyalják az Államigazgatás Racionalizálására Kiküldött Kormánybizottság zárójelentését. Az Mt határozatokat hoz az államapparátusban és az állami vállalatoknál foglalkoztatott alkalmazottak létszámának csökkentéséről, valamint az államigazgatási és vállalati apparátus egyszerűsítéséről.*

Az oldal tetejére szeptember 5.

Bemutatják Fábri Zoltán Életjel c. filmjét.

Az oldal tetejére szeptember 6.
Genfben megkezdődik az ENSZ Társaságok Világszövetségének közgyűlése, amelyen Molnár Erik vezetésével magyar küldöttség is részt vesz.
Az oldal tetejére szeptember 8.

Kínában létrehozzák a KKP Központi Katonai Bizottságát; elnökké Mao Ce-tungot választják. 1976. október 7.

Manilában az USA, Ausztrália, Franciaország, Nagy-Britannia, a Fülöp-szigetek, Pakisztán, Thaiföld és Új-Zéland délkelet-ázsiai védelmi szövetséget (SEATO) hoz létre.* 1977. június 30.

Az oldal tetejére szeptember 9.

Kádár Jánost az MDP Bp XIII. Kerületi Bizottsága titkárává választják.* 1955. szeptember 6.

Az oldal tetejére szeptember 13.
Elkészül az államvédelmi jelentés a Rajk-per felülvizsgálatáról.
Az oldal tetejére szeptember 14.
A máramarosszigeti börtönben meghal az 1950-ben letartóztatott Boga Alajos gyulafehérvári vikárius, titkos ordinárius.
Az oldal tetejére szeptember 15.

Az MDP PB, Gerő Ernő távollétében, elveti a Gazdaságpolitikai Bizottság életszínvonal-csökkentő javaslatait. október 1.

A Katolikus Püspöki Kar e napon kiadott állásfoglalása nem ellenzi a papok és hívők részvételét a szerveződő Hazafias Népfrontban.

Kínában megkezdődik az 1. Országos Népi Gyűlés első ülésszaka. szeptember 28.

Az oldal tetejére szeptember 17.
A kormány ismételten kéri az ENSZ Közgyűlésétől Mo felvételét a világszervezetbe. 1955. december 14.
Az oldal tetejére szeptember 18.
A kivégzett Deszkás János v. alezredesre tett hamis terhelő vallomása miatt öngyilkosságot követ el Tardi István v. r. ezredes.
Az Mt határozata a jó minőségű (75 kg/hl súlyú) búza lisztkiőrlését úgy szabályozza, hogy 100 kg ellenében a malmok 30 kg fehérlisztet, 45 kg kenyérlisztet és 24 kg korpát, vagy 25 kg fehérlisztet, 50 kg kenyérlisztet és 24 kg korpát kötelesek kiszolgáltatni.

Benjámin László megírja „Így vagyunk” c., Haraszti Sándornak ajánlott versét, amelynek megjelenését nem engedélyezik.* 1955. szeptember 3 1956. június 27.

Az oldal tetejére szeptember 20.
Megkezdődik az Ogy háromnapos őszi ülésszaka. — A képviselők elfogadják az 1954: VIII. tc.-et az alkotmány módosításáról (az ET, az Mt és helyi tanácsok hatáskörének módosításáról), valamint az 1954: X. tc.-et a tanácsokról.
Az oldal tetejére szeptember 21.
Az Mt határozata az iparvállalati igazgatók jogairól és kötelességeiről az eddiginél nagyobb önállóságot biztosít számukra.
Az oldal tetejére szeptember 23.
Megkezdődik az ötödik békekölcsön jegyzése. október 2.
Az Mt a nyugdíjak új szabályozásáról határoz; a nyugdíj alapja a fizetés 50%-a; az 1945 utáni évekre 1-1% pótlék számítandó; minimális összege 500 Ft. október 1.

Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára a JKSZ-hez írt levelében elfogadja a jugoszlávok által támasztott feltételeket; megszüntetik a szovjet sajtóban folyó Tito-ellenes propagandát, és betiltják a Jugoszláv Hazafiak Szövetségét, a szovjetbarát jugoszláv emigránsok szervezetét. október 14.

Az oldal tetejére szeptember 28.
Kilenchatalmi külügyminiszteri konferencia kezdődik Londonban, az Európai Védelmi Közösség tervében rész vett hat ország, valamint az USA, Kanada és Nagy-Britannia részvételével. október 3.

Pekingben befejeződik az 1. Országos Népi Gyűlés első ülésszaka. — Elfogadják a Kínai Népköztársaság első alkotmányát. Mao Ce-tungot a Kínai Népköztársaság elnökévé választják. 1959. április 27.

Az oldal tetejére szeptember 30.
E hónap folyamán a Szu megkezdi a szárazföldi erők és a haditengerészet atomfegyverekkel való felszerelését.