1954
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november folyamán

Farkas Mihály, az MDP KV titkárának utasítására elkobozzák a Benjámin László szerkesztette Új Hang november–decemberi számát a címlapon szereplő, „Gond” c. Derkovits-rajz miatt, amely egy gyermekét fázósan magához szorító asszonyt ábrázol. A lap közli Illyés Gyula visszaemlékezését 1944 őszére, Barabás Tibor és Jankovich Ferenc búcsúját Nagy Lajostól, Kassák Lajos, Takács Imre, Sipos Gyula verseit, Cseres Tibor írását a németek kitelepítéséről, Jobbágy Károly elbeszélését a hadifogságról, Márkus István szociográfiáját Tiszanánáról, Tamási Lajos és Kónya Lajos felszólalását az Írószövetség novemberi párttaggyűlésén.

A Többtermelés című lapban Balázsy Sándor „Javítsuk meg tervezési módszereinket!” címmel nagyobb tanulmányban teszi közzé reformelképzeléseit.

A Csillagban megjelenik Juhász Ferenc poémája, a „Tékozló ország”.

„A magyar ifjúság ügyében” 15 fiatal író (Erdei Sándor, Kardos László, Kónya Lajos, Kuczka Péter, Máriássy Judit, Márkus István, Mesterházi Lajos, Nagy Péter, Sarkadi Imre, Sipos Gyula, Szeberényi Lehel, Tamási Lajos, Tardos Tibor, Urbán Ernő, Varga Domokos) javaslatot dolgoz ki a népi kollégiumi mozgalom felújítására, a nemzeti hagyományok ápolására, honismereti körök alakítására. Tervezetüket 1956-ig nem engedik nyilvánosságra hozni. 1956. október 13.
Az oldal tetejére november 1.
Kiszabadul a börtönből a Rajk-per előkészítésének idején letartóztatott, és ítélet nélkül fogva tartott Noel H. Field amerikai újságíró. november 17.

Megnyílik a Pedagógiai Tudományos Intézet. 1962. augusztus 12.

Algériában erőszakos franciaellenes megmozdulások kezdődnek, amelyek a Nemzeti Felszabadítási Front vezetésével fegyveres felkeléssé szélesednek. Megkezdődik a nyolc évig tartó algériai háború. 1958. május 13.

Az oldal tetejére november 4.
A temesvári kórházban meghal Pacha Ágoston, a város r. kat. püspöke, akit 1951 szeptemberében 18 évi börtönbüntetésre ítéltek, de magas korára való tekintettel 1954 júniusában szabadon engedtek.
Az oldal tetejére november 6.

Bp-en és Moszkvában közleményt adnak ki, amely szerint a Szu eladja Mo-nak a közös vállalatok, köztük a Maszovlet és a Meszhart szovjet tulajdonrészét. november 8.

Az oldal tetejére november 8.

Gazdasági tranzakciók révén 100%-os magyar tulajdonba kerülnek a szovjet–magyar vegyes vállalatok. november 25.

Az oldal tetejére november 9.
Winston Churchill brit miniszterelnök felhívja a nyugati és a keleti államokat a „baráti együttélésre”, hozzátéve, hogy a Nyugat egysége és ereje a béke záloga. Ugyanakkor kijelenti: „… a kommunizmus a Szovjetunió belügye, amíg nem sérti más népek szabadságát.”
Az oldal tetejére november 14.

Egyiptomban átveszi a hatalmat Gamal Abdel Nasszer tábornok. 1956. június 23.

A Magyar Nemzet a Hazafias Népfront lapjaként jelenik meg; főszerkesztő Boldizsár Iván 1955. május 18., felelős szerkesztő Parragi György, főmunkatárs Gimes Miklós és Losonczy Géza.

Az oldal tetejére november 15.

Megkezdődik az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának ülése. A tanácskozáson magyar küldöttség is részt vesz.

Az oldal tetejére november 17.

Közlemény jelenik meg Noel Field és felesége rehabilitációjáról.*

Az oldal tetejére november 18.

Bemutatják Gertler Viktor Én és a nagyapám c. filmjét.

Az oldal tetejére november 19.

Kiszabadul a börtönből Kéthly Anna.*

Az oldal tetejére november 21.

Darvas József cikket közöl az SzN-ben „A túllicitálásról”. Darvas támadja Nagy Imre reformirányzatát, és óva int „az országfelfedező jelszó” túlzásaitól; az elkövetett hibák „(el)túlzott” bírálatát kispolgárinak, sőt destruktívnak ítéli. november 23.

Az oldal tetejére november 23.
Sarkadi Imre egy előadásában, majd az Írószövetség prózai szakosztályának decemberi ülésén Darvas József két nappal korábbi cikkéről úgy nyilatkozik, hogy az „legfeljebb egy-két napos nyugtalanságot” kelthet, de pánikot immár nem. december 11.

Winston Churchill brit miniszterelnök egy beszédében elmondja, a második világháború végső szakaszában azzal a gondolattal foglalkozott, hogy a Szu előrenyomulásának megállítása céljából felfegyverzik a német hadifoglyokat.

Az oldal tetejére november 25.
Az Mt Titkárságán Fekete Ferenc, Kopátsy Sándor és Móré András közreműködésével elkészül a „Tézisek a gazdaságpolitikai munkaprogram kialakításához” c. munkaanyag, a „gazdasági reform” egyik első mo-i megfogalmazása.

Moszkvában aláírják azt a szerződést, amely rögzíti, hogy a korábbi szovjet–magyar vegyes vállalatok kizárólagos magyar tulajdonba kerülnek. november 26. 1955. január 1.

Az oldal tetejére november 26.
A Maszovlet jogutódaként megalakul a Magyar Légiközlekedési Vállalat (Malév). A társaság járatai ekkor 18 bel- és külföldi vonalon repülnek, 15 repülőgéppel; az átalakulás évében szállított utasok száma 103 356. 1956. június 5.
Az FM rendelete a téeszek és az egyénileg dolgozó parasztok számára lehetővé teszi, hogy az aratási és cséplési munkák díjának kivételével, az addig természetben fizetett gépállomási munkadíjakat 200 Ft-os mázsánkénti búzaár alapulvételével készpénzben is kiegyenlíthessék.
Az oldal tetejére november 28.
Az országos tanácsválasztásokon a HNF jelöltjei kapják a szavazatok 97,9%-át.

Ngy-i választásokat tartanak Csehszlovákiában. A magyar és német lakosság a második világháború utáni parlamenti választások során első ízben járulhat az urnákhoz. A 368 tagú Nemzetgyűlésben 9, a 104 tagú SZNT-ben 13 magyar nemzetiségű képviselő kap helyet. Az SZNT-ben az SZLKP-nak 77, a Szlovák Megújhodás Pártjának 10, a Szabadságpártnak 5 képviselője van, 12 tagja pártonkívüli.

Az oldal tetejére november 29.
Rákosi Mátyás hazaérkezik közel két hónapos Szu-beli gyógykezeléséről, és még aznap este részt vesz a bp-i albán nagykövet fogadásán. november 30.

Az SzN cikket közöl Jugoszlávia nemzeti ünnepe alkalmából: „Köztudomású, hogy a Jugoszláv Szövetségi Népköztársasággal, ugyanúgy, mint bármely más állammal, normalizálni kívánjuk a kapcsolatainkat”. Az ünnep alkalmából rendezett fogadáson az egész magyar politikai vezetés megjelenik.

Megkezdődik a szocialista országok moszkvai konferenciája. december 2.

Az oldal tetejére november 30.

Az SzN első oldalon tudósít Rákosi Mátyás hazaérkezéséről és az albán nagykövet fogadásáról.