1954
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március 3.
Szófiában befejetődik a BKP VI. kongresszusa. Valko Cservenkov miniszterelnök marad a Politikai Iroda vezetője; a KB első titkárává Todor Zsivkovot választják. 1956. április 6.
Az oldal tetejére március 10.
Az Mt határozatot hoz a rögtönbíráskodás megszüntetéséről.
Az oldal tetejére március 13.

Az IrU-ban megjelenik Sarkadi Imre cikke „A paraszti világképről”. június 5.

A Szu-ban a Belügyminisztériumról ismét leválasztják az államvédelmi részleget, és Állambiztonsági Bizottság (KGB) néven önálló főhatóságot hoznak létre; elnöke a Nyikita Hruscsov hívének számító Ivan Szerov vezérezredes. április vége

Az oldal tetejére március 15.

Az SzN szerkesztőségi cikk formájában, „Az új magyar irodalom egyes kérdéseiről” címmel KV-határozatként közli a PB irodalompolitikai határozatát, amely az 1953 előtt megszokott hangnemben és érveléssel ítéli el a pártot ért írói kritikákat, ugyanakkor megpróbál elhatárolódni a korábbi évek irodalomirányítási módszereitől.

Átadják a Kossuth-díjakat. Mások mellett megkapja a díjat Ajtay Andor, Barcsay Jenő, Dercsényi Dezső, Gerevich László, Gózon Gyula, Járdányi Pál, Kuczka Péter, Makláry Zoltán, Nemes Dezső, Ránki György zeneszerző, Rideg Sándor, Sőtér István, Tamási Áron, Törőcsik Mari.

Az Mt 8–15%-kal leszállítja a tőkehúsok és hústermékek, a zsír, az olaj, a margarin, továbbá a húskonzervek fogyasztói árát.

Megkezdődik a kolozsvári rádió magyar adása, napi egy-egy, majd két-két órában. Sugárzási körzete a Magyar Autonóm Tartomány, Kolozsvár és Nagybánya tartományok. 1958. március 2.

Az oldal tetejére március 19.

A Katonai Felsőbíróság másodfokon Stöckler Lajost, a Pesti Izr. Hitközség, majd a MIOI v. elnökét 3 évi, Benedek Lászlót, a Zsidókórház v. igazgató főorvosát 2 évi, Csengeri Leó gazdálkodót másfél évi szabadságvesztésre ítéli.

Az oldal tetejére március 20.
A PB-ben élesen bírálják Rákosi Mátyás kongresszusi téziseit, amiért az „elkeni a hibákat”.
Az oldal tetejére március 22.

Közzéteszik az Mt határozatát a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának megszervezéséről. A hivatal sajtórendészeti feladatokat lát el, rendelkezik a sajtónak szánt papírmennyiségről, ellenőrzési és felügyeleti jogot gyakorol többek között a Magyar Rádió és az MTI felett. 1955. június 23. — Szántó Zoltán párizsi nagykövetet megbízzák a hivatal vezetésével; helyettesévé később Vásárhelyi Miklóst nevezik ki.

Az oldal tetejére március 24.

Az MDP PB ülésén Gerő Ernő javaslatot tesz Kállai Gyula ügyének felülvizsgálatára.* A testület egyúttal döntést hoz Kádár János és társai, a Márciusi Front v. tagjai, valamint az elítélt és kivégzett tábornokok ügyének felülvizsgálatáról.** április 1. május 6.

Változások történnek az Írószövetség vezetésében: elnök Darvas József helyett Veres Péter; első titkár Kónya Lajos helyett Erdei Sándor; titkárok: Barabás Tibor, Kónya Lajos, Méray Tibor, Urbán Ernő. július 7–8. Az Írószövetség pártszervezetét az MDP Bp-i Bizottsága hatáskörébe helyezik.

Az 1954: 7. tvr. megszünteti az Idegen Nyelvek Főiskoláját.

Az oldal tetejére március 25.
A Szlovák Nemzeti Tanácsba Árvay József mezőgazdasági munkás személyében első ízben kerül magyar nemzetiségű képviselő. április 8.

A Szu a kudarcot vallott négyhatalmi konferencia után szuverén államként elismeri az NDK-t; a megszálló csapatok továbbra is az országban maradnak. 1956. január 26.

Az oldal tetejére március 29.
Az Országos Mentőszolgálat Bp-en elindítja a világon elsőként megszervezett rohamkocsi-szolgálatot.
Az oldal tetejére március 31.
A Szu felajánlja, hogy belép a NATO-ba; a nyugati nagyhatalmak elutasítják a javaslatot.