1954
május

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére május eleje

A moszkvai Znamja c. folyóiratban megjelenik Ilja Ehrenburg Olvadás c. kisregényének első része.

Az oldal tetejére május 3.

Az LB másodfokon helybenhagyja Demény Pál 10 éves börtönbüntetését. 1956. október 15. Weisshaus Aladár büntetését 6 évre mérséklik. 1956. február 4.

Az oldal tetejére május 5.
Az MDP vezetői Moszkvában az SZKP KB Elnökségével tárgyalnak. A szovjetek bírálják Rákosi Mátyás és Gerő Ernő magatartását, és megerősítik Nagy Imre programját; Rákosi elfogadja a vele szemben megfogalmazott kritikát. Nyikita Hruscsov sürgeti a rehabilitációk meggyorsítását. május 6.
Megjelenik az oktatásügyi miniszter 1/1954. sz. rendelete az egyetemi és főiskolai felvételi eljárásról. A rendelet előírja a szakmai ismeretek korábbiaknál hangsúlyosabb számonkérését, ugyanakkor ideológiai és származási feltételeket nem említ.
Az oldal tetejére május 6.
Az MDP PB utasítja a belügyminisztert, állítsa össze a politikai okokból elítéltek névjegyzékét, s tegyen javaslatot az ügyek felülvizsgálatára. május 12.
Az oldal tetejére május 7.
A Vietnam függetlenségéért küzdő Viet Minh csapatai elfoglalják a több mint 12 ezer francia katona által védelmezett Dien Bien Phu erődjét. július 20.
Az oldal tetejére május 9.

Átadják a tiszalöki duzzasztóművet. 1956. július 14. — Ezzel a Tisza felső szakaszának egy része egész évben hajózható lesz, és több mint 200 ezer hold öntözése válik lehetővé.

Az oldal tetejére május 12.
Az MDP PB Ács Lajos előterjesztésében elfogadja a „jogtalanul elítélt párttagok rehabilitálásának elveire” vonatkozó tervezetet; a testület javaslatot tesz Rehabilitációs Bizottság létrehozására. május 19.
Az oldal tetejére május 14.

Hágában egyezményt írnak alá a kulturális javak védelméről fegyveres összeütközés esetén. (Az egyezményhez az USA és Nagy-Britannia nem csatlakozik.)

Az oldal tetejére május 15.
Alfredo Stroessner tábornok puccsal magához ragadja a hatalmat Paraguayban. 1989. február 3.
Az oldal tetejére május 16.
Kirobban a kengiri (Szu, Kazahsztán) Gulag-tábor foglyainak lázadása. június 25.
Az oldal tetejére május 17.

Bukarestben a katonai törvényszék ítéletet hirdet az ún. „transzilvanisták” perében: Jordáky Lajos v. egyetemi tanárt 12 évi, Demeter János egyetemi tanárt 10 évi, Balogh Edgárt, a Bolyai Tudományegyetem v. rektorát 8 évi, Csőgör Lajost, a marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet korábbi rektorát 6 évi kényszermunkára és teljes vagyon-elkobzásra ítélik. 1955. május 27. — A zárt tárgyalás híre kiszivárog, és nagy nyugtalanságot okoz az erdélyi magyar értelmiség körében.

Az USA Legfelsőbb Bírósága precedens-értékű döntésével megtiltja a faji elkülönítést az iskolákban.

Az oldal tetejére május 18.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben bejelentik, hogy a június elején, Genfben kezdődő ülésszakon magyar delegáció is részt vesz, s hogy Mo kész a tagságból eredő kötelezettségek teljesítésére. június 2.

A Maszovlet menetrend szerinti járatot indít (Kelet-)Berlinbe.

Az oldal tetejére május 19.

Ülést tart az MDP PB. A testület megvitatja Nagy Imre tervezetét a tanácsok működéséről és a népfront újraszervezéséről: eszerint a népfrontnak a többpártrendszer funkcióját kell betöltenie. Nagy felveti a koalíciós kormányzás lehetőségét. A PB, elsősorban Rákosi Mátyás és Farkas Mihály éles kritikájának hatására, elveti a tervezetet. — A PB elfogadja Gerő Ernő előterjesztését egyes politikai perek felülvizsgálatáról. Rákosi Mátyás, Apró Antal és Ács Lajos részvételével bizottság alakul a jogtalanul elítélt v. párttagok rehabilitálásával kapcsolatos határozat végrehajtásának irányítására.* május 24.Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Nagy Imre rész-vételével megalakul a Rehabilitációs Bizottság. 1955. március 10.

Molnár Erik, az LB elnöke vezetésével különleges bírói tanács alakul, amely működése során 300, szinte kizárólag kommunista elítélt ügyét vizsgálja felül.

Az oldal tetejére május 22.
Helyreállítják a magyar–jugoszláv kereskedelmi kapcsolatokat.
Az oldal tetejére május 23.

Az „évszázad mérkőzésének” bp-i visszavágóján a magyar labdarúgó-válogatott 7:1-re győz Anglia csapata ellen.

Az oldal tetejére május 24.

Összeül az MDP III. kongresszusa. május 30. A tanácskozáson 796 teljes jogú és 54 tanácskozási jogú küldött vesz részt. Rákosi Mátyás és Nagy Imre ellentéte nem kerül nyilvánosságra.

Szabadlábra helyezik Mátyás László v. r. ezredest. június 2. Ő az első kommunista elítélt, aki kiszabadul a börtönből.

Az oldal tetejére május 25.

Indokínában, Thai Binh városa mellett aknára lép és életét veszti a háborúról tudósító Robert Capa (Friedman Endre Ernő) fotóművész, aki háborúellenes felfogást tükröző harctéri felvételeivel szerzett világhírnevet.

Az oldal tetejére május 26.
Csehszlovákiában a Nemzetgyűlés kimondja, hogy nemzetiségre való tekintet nélkül választójoggal rendelkezik valamennyi 18. életévét betöltött csehszlovák állampolgár. november 28.
Az oldal tetejére május 27.
Az Mt határozatot hoz az erdőgazdálkodás fejlesztéséről.
Az oldal tetejére május 29.

A hollandiai Oostenbeckben, az Hotel de Bilderbergben megkezdődik egy befolyásos politikusok, üzletemberek, médiaszemélyiségek, tudósok alkotta zártkörű társaság első tanácskozása.* — A változó összetételű, informális grémium utóbb Bilderberg-csoport néven vált ismertté.

Az oldal tetejére május 30.

Befejeződik az MDP III. kongresszusa. 1957. június 27. Határoznak a tanácsrendszer reformjáról, a népfront újjászervezéséről és az arányosabb fejlesztést kitűző második ötéves terv irányelveiről. — 70 tagú KV-t választanak. A PB tagjai: Ács Lajos, Apró Antal, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Hegedüs András, Hidas István, Nagy Imre, Rákosi Mátyás, Szalai Béla; póttagok: Bata István, Mekis József. A Titkárság tagjai: Ács Lajos, Farkas Mihály, Matolcsi János, Rákosi Mátyás, Vég Béla. A KV első titkára Rákosi Mátyás.

A balatonfüredi kikötőből Tihanyba induló Pajtás gőzhajó, fedélzetén 176 utassal és 6 főnyi sze-mélyzettel, máig ismeretlen okból oldalára dől és elsüllyed. A balesetben 23 ember hal meg, több mint ötven szenved sérüléseket. — A tragédiáról az SzN rövidke hírben tudósít, amely 12 halottat és néhány sebesültet említ.

Jókai Mór halálának 50. évfordulója alkalmából nagyszabású csehszlovák–magyar „kultúrtalál-kozót” rendeznek Komáromban. A 21 tagú magyar küldöttség tagja mások mellett Veres Péter, Illyés Gyula, Erdei Sándor, Szabó Pál és Urbán Ernő; a csehszlovák írókat Jan Drda, a Csehszlovák Írók Szövetségének elnöke, Ctibor Štítnický, a Szlovák Írók Szövetségének vezető titkára és Egri Viktor, a Szlovák Írók Szövetsége Magyar Szekciójának titkára képviseli.