1954
június

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére június 2.
Szabadlábra helyezik a v. illegális kommunista Oszkó Gyulát. június 14.
A sajtó közli, hogy a magyar külügyminiszter a kormány megbízásából levelet írt az UNESCO főigazgatójának, és bejelentette, hogy Mo ismét részt vesz a szervezet munkájában.
Genfben magyar részvétellel megkezdődik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet értekezlete.
Az oldal tetejére június 5.

Az IrU hetilappá alakul. — A lap közli Kónya Lajos „Kultúránk nemzeti jellegéről” c. írását, amely kísérletet tesz a nemzeti kultúra zavarainak tisztázására. A cikk hozzájárul az eddig a tömegszórakoztatás problémája mögött meghúzódó népi–urbánus ellentét újabb felizzásához.

Az oldal tetejére június 7.
Ez évben pünkösdhétfő először nem munkaszüneti nap.
Az oldal tetejére június 9.

Az MDP PB Friss István előterjesztésében a dolgozók reálbéréről tárgyal.*

Az oldal tetejére június 14.
Szabadlábra helyezik Rajk Lászlónét. július 22.
Az oldal tetejére június 15.

Megkezdődik az Ogy nyári ülésszaka. — Az 1954: V. tc. módosítja a büntető perrendtartásról, az 1954: VI. tc. pedig a polgári perrendtartásról szóló törvényeket. Az 1954: VII. tc. újból kettéválasztja az 1953 júliusában összevont Bel- és a Külkereskedelmi Minisztériumot. július 6.

Prágában befejeződik a CSKP X. kongresszusa. Bár a felszólalók hangsúlyozták a „szocialista törvényesség” betartásának szükségességét, a korábbi törvénytelenségek helyrehozataláról nem születik döntés. Antonín Novotnýt megerősítik első titkári tisztségében.

Bernben (Svájc) megalakul az európai futball vezető szervezete, az UEFA (eredeti nevén Union des Associations Européennes de Footbal).

Az oldal tetejére június 17.
Közzéteszik az Mt határozatát Kiadói Főigazgatóság létesítéséről. október 1.
Az oldal tetejére június 22.

Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára levelet intéz a JKSZ-hez; javaslatot tesz a szovjet–jugoszláv kapcsolatok helyreállítására, és személyes találkozót javasol. augusztus 11.

Az oldal tetejére június 23.

Az e napon közzétett kormányhatározat értelmében, mivel a szervezett, kötelező munkaközvetítés megszűnt (1955. június 14.), a helyi tanácsok felügyelete alatt városi, illetőleg járási munkaerő-irányító irodákat kell szervezni.

Az Mt határozata úgy intézkedik, hogy a földreform során kapott, de még be nem épített házhelyeken a tulajdonos egy éven belül köteles az építkezést megkezdeni és azt két éven belül befejezni, ellenkező esetben a helyi tanács az építési telket a tulajdonostól kártalanítás mellett elveheti, és átadhatja más építeni szándékozónak.

Az oldal tetejére június 25.

Véget ér a 40 napig tartó kengiri lázadás, amelyben a kazahsztáni kényszermunkatábor 7 ezer [13 ezer?] foglya vett részt. A felkelést a szovjet hadsereg háromezer katonája veri le harckocsik bevetésével; az áldozatok száma 500–700 halott és sebesült fogoly.*

Az oldal tetejére június 27.
A Moszkvához közeli Obnyinszkban megkezdődik az elektromos áramfejlesztés a világ első kifejezetten békés célú atomerőművében. A környező térségek másnap már az atom-villanyteleptől kapják a villamos energiát.
Az oldal tetejére június 28.

Új-Delhiben befejeződik Dzsaváharlál Nehru indiai és Csou En-laj kínai miniszterelnök csúcs-találkozója. A felek elfogadják a békés egymás mellett élés öt elvét (Pancsa Sila). 1955. április 18.