1954
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január 4.

Az ET az 1951 decemberében halálra ítélt Haraszti Sándor büntetését kegyelemből életfogytiglani börtönre változtatja.* július 22.

Az Ocnele Mare-i fegyházban éhen hal a Márton Áron és társai perében elítélt Szász Pál, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület v. vezetője.
A Világbank felfüggeszti az egyetlen kelet-európai tagország, Csehszlovákia tagságát.
Az oldal tetejére január 5.

Veres Péter a Művelt Nép januári számában a „paraszti mulatás művészetéről” ír. — A szellemi életben újjáéledőben van a népi–urbánus vita. január 22.

Az oldal tetejére január 9.
Megjelenik az 1/1954. sz. Mt-rendelet a személyi igazolvány bevezetéséről.
Bp-en meghal Vízvári Mariska színésznő, a sok kiadást megért A család szakácskönyve szerzője.
Az oldal tetejére január 12.
John Dulles amerikai külügyminiszter meghirdeti a nukleáris fegyverek bevetését akár egyetlen NATO-tagállamot ért támadás esetére („tömeges megtorlás” doktrínája). 1962. június 16.
Az oldal tetejére január 14.
Kivégzik a bajai összeesküvési ügyben halálra ítélt Harczos Lászlót.
Az oldal tetejére január 15.

A Katonai Felsőbíróság Ledényi Ferenc vezette tanácsa másodfokon ítéletet hirdet Péter Gábor és 17 társa perében. Hűtlenségért, hatalommal való visszaélésért és népellenes bűntettek elkövetéséért Péter Gábor áv. altábornagyot életfogytiglani; Csapó Andor áv. ezredest életfogytiglani; Tímár István áv. ezredes v. igazságügy-minisztériumi főosztályvezetőt 11 évi; Décsi Gyula áv. alezredes v. igazságügy-minisztert 9 évi; Bálint István áv. orvos-ezredest 8 évi; Károlyi Márton áv. alezredest, az ÁVH Vizsgálati Főosztálya v. helyettes vezetőjét 12 évi; Kovács József áv. őrnagyot 7 évi; Princz Gyula áv. alezredest, az ÁVH Vizsgálati Osztályának v. vezetőjét 8 évi; Vajda Tibor áv. őrnagyot, az ÁVH Vizsgálati Főosztályának v. helyettes vezetőjét 6 évi; Bánkúti Antal áv. századost, a Gyűjtőfogház v. parancsnokát 4 évi; Janikovszky Béla áv. ezredest, az ÁVH Katonai Elhárító Főosztályának v. vezetőjét 2 évi; Érsek Tibor áv. alezredest, az ÁVH Gazdasági Főosztályának v. vezetőjét 6 évi; Vándor Ferenc áv. századost 11 évi; Komendó János áv. őrnagyot 6 évi; Pataki Ferencné áv. századost 4 évi; Péter Gáborné Simon Jolánt 2 év 6 hónapi; Szabolcsi Mihályt 1 évi; Máy László áv. századost 5 évi börtönbüntetésre ítéli. Az 1953. évi amnesztia alapján a büntetések automatikusan feleződnek. 1956. október 3.

Az Mt, az MDP PB előző év végén született határozata alapján, elrendeli az államapparátus racionalizálását. április 10.

Az oldal tetejére január 17.
Milovan Đilast, a jugoszláv szövetségi kormány elnökhelyettesét a rendszert bíráló írásai miatt felmentik párt- és állami tisztségeiből. 1956. november 19.

Az USA-ban vízre bocsátják a világ első atommeghajtású tengeralattjáróját, a Nautilust.

Az oldal tetejére január 18.
A Szu-ban megünneplik Oroszország és Ukrajna egyesülésének 300. évfordulóját.
Az oldal tetejére január 20.
A Bp-i Megyei Bíróság kémkedés és államellenes szervezkedés vádjával életfogytiglani börtönre ítéli a már évek óta raboskodó Kéthly Annát. november 19.

Néhány kiválasztott intézménynél és magas rangú pártvezetőnél már fogható a televízió kísérleti adása. 1956. április 4.

Az oldal tetejére január 21.

Összeül az Ogy. január 22.

A nagyváradi hadbíróságon megkezdődik az 1949-ben, illetőleg 1952-ben újra letartóztatott Csőgör Lajos, a marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet v. rektora, Jordáky Lajos v. egyetemi tanár, Demeter János v. egyetemi tanár, és Balogh Edgár, a Bolyai Tudományegyetem v. rektora elleni per. április 13.

Meghal Gábor Andor író.

Az oldal tetejére január 22.

Az Ogy második ülésnapján a képviselők három törvényt fogadnak el. január 24. — Darvas József népművelési miniszter a „kapitalista kultúrszemét” elleni kampány országos megszervezését sürgeti. március 13.

Az oldal tetejére január 24.

Kihirdetik az Ogy által elfogadott törvényeket. 1954: I. tc. a lakosság bejelentéseinek intézéséről. 1954: II. tc. a Magyar Népköztársaság bírói szervezetéről; megyei bírósági hatáskörben a Bp-i Megyei Bíróság helyett megalakul a Fővárosi Bíróság. 1957. április 3. 1954: III. tc. a Város- és Községgazdálkodási Minisztérium felállításáról.   

Az oldal tetejére január 25.
Nyugat-Berlinben négy és fél évi szünet után először találkoznak a négy nagyhatalom külügyminiszterei. A német és az osztrák kérdésben nem születik megegyezés; megállapodnak, hogy nemzeti értekezletet hívnak össze a koreai háború ügyében. április 26.
Az oldal tetejére január 30.
Megállapodás születik a határjeleknek a magyar–jugoszláv határon történő visszaállításáról.