1954
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december elején

A Közgazdasági Szemlében megjelenik Péter György „A gazdaságosság jelentőségéről és szerepéről a népgazdaság tervszerű irányításában” c. tanulmánya, a későbbi gazdasági reformelképzelések számos lényeges elemének első megfogalmazása.

Az oldal tetejére december 1.

Ülést tart az MDP PB. Rákosi Mátyás tájékoztatást ad az SZKP KB Elnökségének üzenetéről. Ismét támadást indít Nagy Imre ellen, és a belpolitikai bizonytalanságért a miniszterelnököt hibáztatja. A kibontakozó vitában Rákosi kerekedik felül. — Az ülés után megkezdődik a júniusi politika teljes felszámolása, és Nagy Imre kiszorítása a hatalomból. december 9.

Az oldal tetejére december 2.
A szocialista országok moszkvai konferenciája, az októberben a nyugati országok által aláírt párizsi szerződésekkel szemben, kiáll az egységes, semleges, demilitarizált német állam mellett; ellenkező esetben, ultimátumszerűen, kollektív védelmi lépést helyez kilátásba. 1955. május 14.
Az oldal tetejére december 4.
Az ENSZ Közgyűlése határozatot fogad el az atomenergia békés célú hasznosításáról, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség létrehozásáról. 1957. július 29.
Az oldal tetejére december 9.
Az MDP PB, a december 1-jei ülésen kezdődött vitát folytatva, ismét Rákosi Mátyást támogatja Nagy Imre ellenében, és elutasítja az utóbbi javaslatát a KV összehívására. december 15.
Az oldal tetejére december 11.

Az IrU közli Aczél Tamás „Tovább a júniusi úton” c. cikkét, amely visszautasítja Darvas József cikkét, és méltatja az Új Hang elkobzott számának írásait.

A Fővárosi Bíróság első fokon életfogytiglani börtönre ítéli Faddy Othmár ferences szerzetest. Faddy kilenc vádlott-társa 3 és fél–10 évi szabadságvesztést kap. A per X. rendű vádlottjaként 2 év 3 hónapi börtönre ítélik Kerekess Istvánt, a Magyar Királyi Kúria utolsó elnökét. 1955. március 30.

Az oldal tetejére december 14.

A csehszlovák Nemzetgyűlés e napon elfogadott ügyrendi törvénye kimondja, hogy „minden felszólalónak joga van saját anyanyelvén beszélnie”.

Az oldal tetejére december 15.
Az MDP PB, a december 1-jén tartott ülés szellemében, Nagy Imre távollétében, határozatot fogad el a „jobboldali veszélyről”, és megbélyegzi Nagy Imre politikáját. 1955. január 8.

Moszkvában összeül a Szovjet Írók Szövetségének II. kongresszusa. — Alekszandr Fagyejev főtitkár kijelentése, amely szerint „…a szocialista realizmus a legkritikaibb életigenlő realizmus”, a korábbi dogmatikus irodalompolitikához való visszakanyarodást sejteti.

Az oldal tetejére december 16.

Személyi változások történnek az SzN szerkesztőségében: a laptól távozni kényszerül Kende Péter, Kövesi Endre, Lőcsei Pál és Szilvási Lajos.

Az oldal tetejére december 18.

A Bp-i Megyei Bíróság Jónás Béla elnökletével ítélet hirdet az ún. Magyar Keresztény Nemzeti Párt illegális szervezkedése ügyében. Gajári Kálmánt 13, Gyarmati Lajost 15, Thuránszki Zoltánt 13, Dóry Zoltánt 11 évi, nyolc társukat 6–9 évi börtönbüntetésre ítélik. 1955. március 30.

Megnyílik az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Az oldal tetejére december 19.

A Szu-ban halálra ítélik és kivégzik az 1951 júliusában letartóztatott Viktor Abakumov v. állambiztonsági minisztert.

Az oldal tetejére december 21.
Az Ogy ünnepi ülést tart Debrecenben az INgy megalakulásának évfordulóján. Nagy Imre 1956 előtt utolsó alkalommal szerepel a nyilvánosság előtt; beszéde a vereség hangulatát jelzi, meg sem említi az MDP KV októberi ülését. Rákosi Mátyás erőteljes, restaurációs szellemű beszédet mond. A hivatalos ünnepség utáni fogadáson írók és újságírók támogatásukról biztosítják Nagy Imrét.
Az oldal tetejére december 22.

Feltételesen szabadlábra helyezik Mócsy Imre jezsuita atyát, aki Mindszenty József bíboros letartóztatása után Mo-ra hozta XII. Pius pápa üzenetét a magyar kat. püspöki kar tagjainak, és akit az ÁVH 1949 januárjában vett őrizetbe. 1965. január 17.

Az oldal tetejére december 23.

A Fővárosi Bíróság „a Népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és vezetése” vádjával, Jónás Béla elnökletével, Bónis Lajost életfogytiglani, Pokorny (Pokorni) Gyulát, Tárczai Rezsőnét és Benkő Juditot 10, Timkó Emilt 6, Hlinka Sándort 5, Prunkl Jánosnét 4 évi börtönbüntetésre ítéli. 1955. március 30. Taby Árpád ügyét elkülönítik. 1955. szeptember 7.

Bostonban (USA, Massachusetts állam) Joseph Murray egypetéjű ikreken elvégzi az első sikeres veseátültetést. 1962. december 21.
Az oldal tetejére december 24.

Az igazságügy-miniszter, a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter és a legfőbb ügyész közös utasításban intézkedik a halálbüntetések végrehajtásának szabályozásáról; a jogszabály kimondja, hogy a kivégzett személy holttestét még a hozzátartozóknak sem szabad kiadni. 1955. december 29. — A rendelkezés érvényben marad az 1956-os forradalom után is.

Bemutatják Várkonyi Zoltán Simon Menyhért születése c. filmjét.

Az oldal tetejére december 28.
Átadják a forgalomnak a Komárom és a szlovákiai Révkomárom között épített vasúti hidat, az ún. Barátság hidat.