1954
augusztus

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére augusztus 1.
A Montánunión belül megszűnnek a vám- és importkorlátok.
Az oldal tetejére augusztus 6.
Az Mt ülésén a Racionalizálási Kormánybizottság elnöke javaslatokat terjeszt elő a tervezés, az anyaggazdálkodás, a beruházások lebonyolítása, a könyv- és számviteli munka és az állami ellenőrzés egyszerűsítésére; a kormány e tárgyban határozatokat hoz. augusztus 10.
Kiszabadul a börtönből Stomm Marcel, a m. kir. Honvédség v. altábornagya, az 1942–43-as doni harcok idején a 2. hadsereg III. hadtestének parancsnoka.*
Az oldal tetejére augusztus 8.

Az SzN közli Kornai János „Nagyobb önállóságot!” c. cikkét.

Befejeződik a főiskolai világbajnokság; a magyar sportolók 50 arany-, 46 ezüst- és 30 bronzérmet szereznek. A magyar siker értékét csökkenti több sportoló megkérdőjelezhető egyetemi jogállása, és egyes nyugati országok távolmaradása.

Az oldal tetejére augusztus 10.
Az Mt határozatokat hoz a statisztikai munka racionalizálásáról, a KSH létszámcsökkentéséről, és az oktatásügyi szervezet racionalizálásáról. szeptember 3.
Az oldal tetejére augusztus 11.
A jugoszláv vezetők Nyikita Hruscsovnak írt válaszukban kifejtik, hogy egyetértenek a kapcsolatok normalizálásának szükségességével, de csak a legteljesebb egyenjogúság alapján hajlandók tárgyalni. szeptember 23.
Az oldal tetejére augusztus 13.

Nagy Imre kezdeményezésére értekezletet tartanak tudományos, kulturális és egyházi vezetők részvételével. Megállapodnak, hogy a korábbiaknál szélesebb, nemzeti alapon új népfrontot szerveznek, Hazafias Népfront (HNF) elnevezéssel. október 23. Az előkészítő bizottság tagja Dobi István, Dögei Imre, Erdei Ferenc, Parragi György, Rákosi Mátyás és mások.

Kolozsvárott meghal Gaál Gábor író, publicista, 1945-től a Bolyai Tudományegyetem tanára, az Utunk c. folyóirat főszerkesztője.

Az oldal tetejére augusztus 17.
Münnich Ferencet kinevezik Mo moszkvai nagykövetévé. 1956. október 27.
Az oldal tetejére augusztus 18.

Az MDP PB határozatot hoz a szovjet–magyar vegyes társaságok (köztük a Maszovlet és a Meszhart) megvásárlásáról. november 6.

Az oldal tetejére augusztus 24.

Az USA-ban törvényi úton illegálisnak minősítik a kommunista tevékenységet. A pártot formálisan nem tiltják be, de tagjait nyilvántartásba veszik; nem tölthetnek be egyes, főként állami állásokat.*

Az Mt Benke Valériát nevezi ki a Magyar Rádió Hivatal elnökévé.

Az oldal tetejére augusztus 25.
A Gerő Ernő vezette Gazdaságpolitikai Bizottság csomagtervet terjeszt az MDP PB elé az életszínvonal visszafogásáról, a parasztság terheinek növeléséről. szeptember 15.

Kiszabadul a börtönből Aczél György.

Az oldal tetejére augusztus 29.
Bp-en, a Petőfi téri Nagyboldogasszony-templomban beiktatják tisztségébe Berki Feriz protoierejt, a magyar ortodox egyházközségek új esperes-adminisztrátorát.
Az oldal tetejére augusztus 30.
Az Interparlamentáris Unió bécsi ülésén Nonn György, a magyar küldöttség vezetője módosítást terjeszt elő az ülés által megvitatott, az ENSZ tevékenységével foglalkozó határozati javaslathoz. A módosítás felhívja a világ parlamentjeit, támogassák az ENSZ-be felvételüket kérő országokat ebbeli törekvésükben.

Kiszabadul a börtönből Tardi István v. r. ezredes. szeptember 18.

A francia nemzetgyűlés leszavazza a közös európai haderő felállításának tervezetét; ezzel végleges vereséget szenvednek a föderális Európa gyors megteremtését célzó elképzelések. szeptember 28. 1955. június 1–2.