1953
október

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére október 1.

Felállítják a közvetlenül az Mt alá rendelt állam- (és szak)igazgatási hivatalként működő Országos Vízügyi Főigazgatóságot. 1968. október 30. Ugyanekkor az ország 12 városában megalakulnak a területi vízügyi igazgatóságok. — Az év folyamán, az 1950-ben indított erőltetett öntözési program eredményeként, az öntözött terület nagysága 936 négyzetkilométer.

Az oldal tetejére október 3.

A nagyenyedi börtönben meghal az 1949 áprilisában letartóztatott Bogdánffy Szilárd püspök, a szatmári r. kat. egyházmegye titkos ordináriusa.*

Az oldal tetejére október 4.

Tiszalökön, a Szu-ból hazaengedett v. hadifoglyok táborában összegyűjtött és fogva tartott külföldi állampolgárságú internáltak gyűlésen követelik szabadon bocsátásukat. Az internáltak késő este kitörést kísérelnek meg; az ÁVH-s őrség gépfegyverrel közéjük lő, a sortűznek 5 halott és 17 sebesült áldozata van. október 15.

Megkezdődik az ünnepi könyvhét, központi helyszín nélkül, utcai árusítással. A megjelent művekről nincs adat.
Az oldal tetejére október 7.
Lezárul a negyedik békekölcsön jegyzése; az eredmény 1 008 227 ezer Ft.
Az oldal tetejére október 12.

A Szu képviselője javasolja, hogy az ENSZ BT újból vizsgálja meg néhány jelentkező, köztük Mo felvételi kérelmét.

Az oldal tetejére október 15.
Az ÁVH letartóztatja Finn Ferencet és Huber Ferencet, akiket a tiszalöki kitörés szervezőinek és hangadóinak tartanak. október 17.

A Bp-i Megyei Bíróság izgatás vádjával 9 és fél évi börtönre ítéli a kistarcsai internálótáborban fogva tartott Mócsy Imre jezsuita atyát. 1954. december 22.

Az oldal tetejére október 16.

Az Mt határozatot hoz a személyi igazolvány bevezetéséről; határidőként 1955. június 30-át jelölik meg. 1954. január 9.

Madridban meghal Nyírő József, erdélyi székely-magyar író.
Az oldal tetejére október 17.

A Bp-i Hadbíróság izgatás, fogolyszökésre való felbujtás és hatósági közeg elleni erőszak vádjával Finn Ferencet 6 évi, Huber Ferencet 5 évi börtönre ítéli. október 23.

Az oldal tetejére október 18.

A Bp-i Megyei Bíróság Mécs László premontrei szerzetest, pap-költőt 10 évi szabadságvesztésre ítéli sehol sem publikált, csak barátai között terjesztett demokrácia- és szovjetellenesnek minősített verseiért. 1956. szeptember 30.

Az oldal tetejére október 19.
Az 1945 óta bebörtönzött Demény Pált a Fővárosi Bíróság „szervezkedés vezetésének” bűntette miatt újabb 10 évi, Weisshaus Aladár v. kommunista vezetőt 8 évi börtönre ítéli. 1954. május 3.
Az oldal tetejére október 21.
Meghal Szép Ernő író.
Az oldal tetejére október 23.
A tiszalöki lázadás eredményeként elhagyhatja az országot 97 nyugatnémet és 46 osztrák fogoly.

Az Írószövetség vitát rendez a falujáró írók tapasztalatairól. Örkény István szenvedélyes hangú felszólalásában hitet tesz az új kormánypolitika mellett. — A kommunista írók először szembesülnek a vidék nyomorával, a diktatúra romboló hatásával. november 7.

Az oldal tetejére október 24.
Kivégzik a bajai összeesküvési ügyben halálra ítélt Kosztolányi Józsefet.

Az IrU-ban megjelenik Kónya Lajos „Költői önvizsgálat” c. írása. november 7. Kónya ezt írja: „Hittem a pártban, tollamat ez a hit vezette. Nagyon szerettem népünket, jobb sorsáért dolgoztam. Tudtam, hogy a párt nem önmagáért van, hanem a népért, s ha a pártra hallgatok, és a pártot segítem, … akkor népemet szolgálom.”*

Az oldal tetejére október 27.
Nagy Imre miniszterelnök Czapik Gyula egri érsekkel, Hamvas Endre csanádi és Papp Kálmán győri püspökkel tárgyal. november 30.
Az oldal tetejére október 30.
Párizsban meghal Kálmán Imre operettszerző.
Az oldal tetejére október 31.
1953 júniusát követően első alkalommal ülésezik az MDP KV. A kibővített ülésen a júniusi határozatok következetes végrehajtása mellett foglalnak állást, és 1954 áprilisára összehívják a III. pártkongresszust. Rákosi Mátyás a „baloldali szektaszellem” elleni fellépést sürgeti; mint mondja, „meg kell növelni az egyéni parasztság biztonságérzetét, minden eszközzel segíteni kell termelési kedvét, minden módon a kezére kell járni, hogy megkönnyítsük neki a többtermelést”. Apró Antalt a PB tagjává választják.

Befejeződik az internálótáborok felszámolása. A szabadultak nem kapják vissza emberi jogaikat, a végrehajtási utasítás fenntartja a társadalomból való kirekesztettségüket.november 23.