1953
november

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére november elején

Az utolsó rabok és az ÁVH-s őrség is elhagyja a recski kényszermunkatábort.*

Az oldal tetejére november 5.
Bevezetik az állami és hivatali vezetők gépkocsijainak megkülönböztető jelzését (kürt és lámpa).
Az oldal tetejére november 7.

Az IrU közli Kuczka Péter „Nyírségi napló” c. versciklusát és Örkény István „Írás közben” c. tanul-mányát. — Az írások nyomán vita indul az irodalom kritikai hivatásáról és az író szerepéről az „új szakasz” viszonyai között. november 17.

Az oldal tetejére november 9.

Kambodzsa elnyeri függetlenségét. Az ország vezetője Norodom Szihanuk király. 1955. március 2.

Az oldal tetejére november 11.
Az MDP PB megtárgyalja a Péter Gábor ügyében folytatott vizsgálatról szóló jelentést.
Az oldal tetejére november 15.
A honvédség létszáma 155 ezer főre csökken.
Az oldal tetejére november 16.

Ötévi börtönre ítélik az 1949 decemberében letartóztatott Gát Zoltán v. ezredest, a HM Hírszerzési Csoportfőnökségének v. vezetőjét.

Az oldal tetejére november 17.

Az LB másodfokon életfogytiglani börtönre ítéli a „szociáldemokrata szervezkedéssel” vádolt Laborcz Istvánt és az első fokon halálra ítélt Zeiner Ferencet; Bechtler Péter, Bp v. alpol-gármestere 8 évet kap.

Ülést tart az Írószövetség költői szakosztálya. Felszólalásában Zelk Zoltán „vénasszony módjára való jajveszékelésnek” nevezi a vidéki helyzetről szóló irodalmi beszámolókat.

Sztálin holttestét a moszkvai Lenin-mauzóleumban helyezik el. 1961. október 31.

Az oldal tetejére november 20.
Lvovból Nyíregyháza-Sóstófürdőre érkezik a Gulag-rabok első, 750 fős csoportja. Néhány napos vizsgálódás után mindenkit hazaengednek; az elbocsátás előtt titoktartásra kötelezik, hadifogoly-igazolvánnyal, ingyen vasúti jeggyel és 30 forinttal látják el őket. november 26.
Az oldal tetejére november 23.

Piros László belügyminiszter-helyettes e napon kelt feljegyzése szerint az amnesztia során a polgári és katonai börtönökből 15 761, a rendőrségi internálótáborokból 478, az ÁVH táboraiból 5075 fő szabadult; a hortobágyi táborokból 7281 főt engedtek szabadon, és feloldották 13 670 kitelepített kényszerlakhelyhez kötését.

Az oldal tetejére november 24.
Az LB ítéletet hirdet a szociáldemokrata „ózdi üzemi háló” ügyében; a 21 vádlott közül Mauks Miklóst 15 évi börtönre ítélik.

Dalibor Soldatićot nevezik ki a bp-i jugoszláv diplomáciai képviselet vezetőjévé.

Az oldal tetejére november 25.
Bukarestben kezd tárgyalásokat a Majláth Jolán vezette magyar kulturális küldöttség.

A magyar labdarúgó-válogatott Londonban „az évszázad mérkőzésén” 6:3-ra győz Anglia csapata ellen. december 3. 1954. május 23.

A Nemzeti Színház bemutatja Urbán Ernő Uborkafa c. darabját.

Az oldal tetejére november 26.
Nyíregyházára érkezik a volt Gulag-rabok második, szintén 750 fős csoportja.
Az oldal tetejére november 28.
Az 1953: 25. tvr. módosítja és kiegészíti a Munka Törvénykönyvét. A tvr. a vállalatigazgató előzetes írásbeli jóváhagyása mellett lehetővé teszi, hogy a munkavállaló foglalkoztatása mellett második állást, mellékfoglalkozást vállaljon, valamint havi 8 órára korlátozza a túlóráztatást.

A Munka Törvénykönyve végrehajtása tárgyában kiadott 53/1953. sz. Mt-rendelet húsvét hétfőjét* és karácsony másodnapját (december 26-át) nem említi a munkaszüneti napok sorában.

Az oldal tetejére november 30.

A katolikus püspöki kar bizalmas körlevélben tájékoztatja az espereseket a Nagy Imre miniszter-elnökkel folytatott tárgyalásoktól.