1953
március

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére március folyamán
Az angol Francis Crick és az amerikai James Watson felfedezi a dezoxiribonukleinsavat (DNS), az emberi genetikai információ hordozóját.
Az oldal tetejére március

A Bp-i Hadbíróság első fokon ítéletet hirdet az ún. farkasfai összeesküvés ügyében: Bekes Józsefnét, Bicsák Lajost, Sipos Ferencet, Sipos Jánost és Wrangel Pétert kémkedés és államellenes összeesküvés vádjával halálra ítélik. július 8. — A per kapcsán több mint 70 embert tartóztatnak le a Vas megyei községben; közülük tízet kivégeznek, többen belehalnak a vizsgálat során elszenvedett kínzásokba.*

Az oldal tetejére március 1.
Megszüntetik az egygyerekesek családi pótlékát; egyidejűleg emelik a háromnál több gyerekes családok juttatását; a kilenc és ennél több gyerekkel rendelkező családok családi pótléka nem változik.

A Duna-melléki Ref. Egyházkerület Kálvin téri lelkészi szolgálatából is nyugdíjazza Ravasz László v. ref. püspököt. 1956. november 1.

Este 11 óra tájban a Moszkva melletti kuncevói dácsa személyzete felfedezi, hogy Sztálint szélütés érte. március 2. Az őrség parancsnoka értesíti az SZKP legfontosabb vezetőit.

Megkezdi adásait a Szu-ba sugárzó Szabadság Rádió.

Az oldal tetejére március 2.

A hajnali órákban Sztálin kuncevói dácsájába érkezik Lavrentyij Berija és Georgij Malenkov, az SZKP KB Elnökségének tagjai. Berija és Malenkov megtiltja, hogy Sztálinhoz orvost hívjanak; ezután mindketten távoznak a dácsából. — Az orvosokkal és a szűkebb pártvezetés más tagjaival reggel 9 óra tájban érkeznek (vissza) Sztálinhoz. március 4.

Az oldal tetejére március 4.

Reggel [?] a moszkvai rádió jelenti, hogy Sztálin „a március 3-ára [!] virradó éjszakán a Kremlben” agyvérzést kapott. A kommünikét követő határozat felszólítja a szovjet népet, „e vészterhes napokban adja tanúbizonyságát egységének, szolidaritásának, érzelmi és szellemi szilárdságának és éberségének”. Ezt követően a rádió J. S. Bach műveit sugározza. március 5.

Az oldal tetejére március 5.

Moszkvai idő szerint este 9 óra 50 perckor a szovjet fővároshoz közeli Kuncevóban meghal Joszif Visszarionovics Sztálin generalisszimusz, az SZKP KB titkára, a Szu Minisztertanácsának elnöke. március 6.

.Bemutatják Bán Frigyes Első fecskék c. filmjét

Az oldal tetejére március 6.
A Fővárosi Tanács a közterületek nevének megváltoztatásáról határoz; a tanács elsősorban a „klerikális elnevezéseket” akarja megszüntetni és a „jobboldali szociáldemokraták” nevét viselő utcákat kívánja átkeresztelni.

A begyűjtési miniszter a tej- és tojásbeadással jelentősen elmaradt községeket kizárja a szabadpiaci forgalomból.

A moszkvai rádió hajnali 4 órakor közli: „1953. március 5-én, moszkvai idő szerint 21 óra 50 perckor Lenin fegyvertársa, ügye zseniális folytatója, a kommunista párt és a szovjet nép vezére és bölcs tanítója, Joszif Visszarionovics Sztálin szíve megszűnt dobogni.” március 9.

Együttes ülést tart az SZKP KB Elnöksége, a Szu Minisztertanácsa és a Szu LT Elnöksége (március 15.). március 7. Georgij Malenkovot megválasztják a Szu Minisztertanácsa elnökévé (1955. február 8.); első helyettesei: Lavrentyij Berija, az újra egyesített Belügyminisztérium vezetője (június 26.), Vjacseszlav Molotov külügyminiszter, Nyikolaj Bulganyin honvédelmi miniszter, Lazar Kaganovics. Nyikita Hruscsov megválik a moszkvai területi és városi pártbizottság első titkári tisztétől, és a „KB irányításának” feladatát kapja (szeptember 7.). A Sztálin temetésének megszervezésére alakuló bizottságot Hruscsov vezeti. A KB új Elnökséget választ, amely tíz tagból áll. március 14.

Az oldal tetejére március 7.
Az SZKP KB, a szovjet kormány és a Szu LT Elnöksége közös közleményben korlátozott amnesztiát hirdet (március 27.), az életszínvonal javítását és a mezőgazdaság fejlesztését ígéri.
Az oldal tetejére március 8.
A magyar Ogy törvényben örökíti meg „Sztálin halhatatlan emlékét”, és nemzeti gyászt rendel el. március 9.

Néhány tucat [?] rabot szabadon bocsátanak a recski munkatáborból; a táborban a következő hetekben lényegesen javítják az élelmezést.

Az oldal tetejére március 9.

Moszkvában eltemetik Joszif Visszarionovics Sztálint. A gyászünnepségen Georgij Malenkov, Vjacseszlav Molotov és Lavrentyij Berija egyaránt a békés egymás mellett élés szükségességéről beszél. április 11. A magyar küldöttséget Rákosi Mátyás vezeti. — A bp-i Hősök terén rendezett gyász-nagygyűlésen Gerő Ernő mond beszédet.

Az oldal tetejére március 12.

A Katonai Főtörvényszék másodfokon helybenhagyja a Pártőrség-perben született ítéleteket. június 8.

Az oldal tetejére március 13.
A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem halálának 70. évfordulóján felveszi Marx Károly nevét.
Az oldal tetejére március 14.
Bp és Mohács között megindul a rendszeres személyhajó-közlekedés.

Az SZKP KB plénumán új összetételű Titkárságot választanak; a tagok között van Nyikita Hruscsov, Mihail Szuszlov, Pjotr Poszpelov; kimarad a miniszterelnökké választott Georgij Malenkov. szeptember 3.

Meghal Klement Gottwald, Csehszlovákia köztársasági elnöke, a CSKP főtitkára, aki Sztálin temetésére érkezett Moszkvába. március 21.

Az oldal tetejére március 15.
A Szu LT Kliment Jefremovics Vorosilov marsallt választja a Tanács Elnökségének elnökévé.
Az oldal tetejére március 16.

Az 1014/1953. sz. Mt-határozat húsvéthétfőt rendes munkanappá nyilvánítja. november 28.

Az oldal tetejére március 17.
Nagy-Britannia elutasítja Mo javaslatát a Standard-ügyben elítélt Edgar Sanders kicserélésére. augusztus 17.
Az oldal tetejére március 17–18.

Ülésezik az Ogy. Az 1953: II. tc. a választási jogszabály módosításáról: megszűnnek az 1945–49 közötti korlátozások, amelyek pl. a hazai németeket, az 1945 előtti politikai szervezetek tagjait érintették; a választójog gyakorlásának korhatára 18 év; az ogy-i képviselők száma 402-ről 208-ra csökken. 1953: III. tc. a kisdedóvásról. Az 1953: V. tc. új kitüntetéseket alapít, köztük a Munka Vörös Zászló Érdemrendet, a Szocialista Munkáért Érdemérmet és a Szocialista Munka Hőse kitüntető címet.

Az oldal tetejére március 20.

Az SzN „Bűnös orvosok felelősségre vonása” c. cikkében közli, hogy Mo-on is letartóztattak több zsidó származású orvost.

Az oldal tetejére március 21.

Csehszlovákiában a Nemzetgyűlés Antonín Zápotockýt megválasztja köztársasági elnökké. szeptember 4–5. Zápotocký még aznap Viliam Širokýt nevezi ki miniszterelnökké.

A moszkvai Pravdában közlemény jelenik meg az SZKP KB március 14-ei plénumáról.

Az oldal tetejére március 23.

Meghal Flesch Ármin gyermekgyógyász, a mo-i csecsemő- és gyermekvédelem úttörője.

Az oldal tetejére március 25.

Az e napra virradó éjszakán, a MÁV-nál tartott megfélemlítő akció keretében, kb. 240 vasutast hurcol el otthonából az ÁVH. A letartóztatottakat internálják; többségüket néhány hónap után hazaengedik.

Az oldal tetejére március 26.
Lavrentyij Berija szovjet belügyminiszter jelentést készít Georgij Malenkov miniszterelnök számára a Gulag foglyairól. „Jelenleg átnevelő munkatáborokban, börtönökben és kolóniákon 2 526 402 embert tartanak fogva… Ezen belül a Szu Belügyminisztériumának különleges táboraiban őrzött, különösen veszélyes államellenes bűnözők (kémek, diverzánsok, terroristák, trockisták, eszerek, nacionalisták stb.) száma összesen 221 425 fő.” április 4.
Az oldal tetejére március 27.

A Szu-ban széles körű amnesztiát hirdetnek a köztörvényes elítéltek számára. Szabadon engedik a fiatalkorúakat, az 55 év feletti férfiakat és az 50 év feletti nőket; a többiek büntetésének idejét felére csökkentik. június 30.

Az oldal tetejére március 28.

Először ülésezik az 1949-ben megalakított Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa. április 12.

Az oldal tetejére március 29.
Az e napon befejeződött bukaresti asztalitenisz világbajnokságon a magyar sportolók 4 arany-, 2 ezüst- és 4 bronzérmet nyernek.
Az oldal tetejére március 30.
Pekingben aláírják a magyar–kínai árucsere-forgalmi és fizetési megállapodást.
Az oldal tetejére március 31.

Utolsó alkalommal jelenik meg a Romániai Magyar Szó, az MNSZ központi napilapja. április 1. Kolofonja utolsó alkalommal említi a gyakorlatilag már megszűnt Magyar Népi Szövetséget.