1953
január

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére január folyamán
Az országos influenzajárványban 350 ezren betegednek meg, a szövődményekbe 144-en halnak bele. A helyzetet gyógyszerhiány súlyosbítja.
Az oldal tetejére január 2.
Házi őrizetbe helyezik Pétery József váci püspököt. április 6.
Az oldal tetejére január 3.

Egy tervezett mo-i „cionista per” előkészítéseként letartóztatások kezdődnek az ÁVH legfelsőbb vezetői körében. december 24. Kémkedés és cionista kapcsolatok vádjával őrizetbe veszik Péter Gábor áv. altábornagyot, az ÁVH vezetőjét és feleségét, valamint Csapó Andor áv. alezredest. január 4.

Az oldal tetejére január 4.

Letartóztatják Bálint István áv. orvos-ezredest. január 6. 

Az oldal tetejére január 5.
Párizsban bemutatják Samuel Beckett Godot-ra várva c. drámáját. 1965. október 9.
Az oldal tetejére január 6.

Letartóztatják Eisenberger Katót, Péter Gábor testvérét, és férjét, Lusztig Gyulát. január 8. — Lusztig a vizsgálat során az ÁVH-n meghal.

Az oldal tetejére január 8.

Letartóztatják Princz Gyula áv. alezredest, Érsek Tibor áv. alezredest és Kovács József áv. őrnagyot. január 12.

Az oldal tetejére január 10.
A 2/1953. sz. Mt-rendelet megszünteti a kereseti és vagyonadót.
Az oldal tetejére január 12.

Letartóztatják Vajda Tibor áv. őrnagyot, az ÁVH VI/1 (Vizsgálati) Osztálya korábbi vezetőjét. január 16.

XII. Pius pápa bíborosi rangra emeli Alojzije Stepinac zágrábi és Stefan Wyszyński gnieznói érseket. szeptember 8.

Az oldal tetejére január 13.

Moszkvában közleményt adnak ki a „kártevő orvosok csoportjának” leleplezéséről és a letartóztatásokról. január 16. január 21.

Az oldal tetejére január 14.
Zsidi Gyula áv. ezredest nevezik ki az ÁVH VI. (Vizsgálati) Főosztálya vezetőjévé, miután elődje, Juhász László áv. ezredes öngyilkosságot követett el.

A katolikus püspöki kar tiltakozik a felekezeti temetők tervezett államosítása ellen.

Jugoszláviában módosítják az alkotmányt, és átszervezik az államigazgatást. A minisztertanács helyett megalakul a Szövetségi Végrehajtó Tanács, amelynek elnöke Josip Broz Tito marad. 1963. június 29. Titót egyúttal megválasztják a szövetségi népköztársaság elnökévé. 1980. május 4.

Az oldal tetejére január 15.

A magyar kormány jegyzékben közli a csehszlovák kormánnyal, hogy egyetért a csehszlovák–magyar vegyes bizottság 66. számú véghatározatában biztosított áttelepülési és visszaköltözési lehetőség megszüntetésére vonatkozó csehszlovák javaslattal; a még rendezetlen állampolgársági problémák megoldása céljából egyúttal állampolgársági egyezmény megkötését kezdeményezi. 1955. július 8.

Letartóztatják Stöckler Lajost, a holokauszt idején a bp-i Zsidó Tanács tagját, majd tényleges vezetőjét, a Pesti Izr. Hitközség, majd a MIOI elnökét. január 16. 1954. március 19.

Az NDK-ban a Nyugat javára folytatott kémkedés vádjával őrizetbe veszik a szovjetbarátságáról ismert Georg Dertinger kereszténydemokrata párti külügyminisztert, és a minisztérium több zsidó származású tisztviselőjét.

Az oldal tetejére január 16.

Letartóztatják Décsi Gyula áv. alezredest, hivatalban lévő igazságügy-minisztert, és Tímár István áv. ezredest. december 24.

Letartóztatják Benedek Lászlót, a Zsidókórház igazgató főorvosát. 1954. március 19.

Az SzN tudósítást közöl a készülő moszkvai orvosperről. február 19. „A vadállatias gyilkosok felbujtói Washingtonban vannak. A gyilkos orvosok külföldi kémszolgálat felbérelt ügynökei voltak. A terrorista csoport résztvevőinek többsége kapcsolatban volt a Joint nemzetközi zsidó burzsoá-nacionalista szervezettel, amelyet az amerikai kémszolgálat létesített.”

Az oldal tetejére január 17.
Végrehajtják a „kesztölci összeesküvők” perében hozott halálos ítéleteket.
Az oldal tetejére január 20.

Szovjet kormányközlemény szerint Mo teljesítette a békeszerződésben előírt jóvátételt.

Közzéteszik a KSH jelentését az 1952. évi terv teljesítéséről.

Az oldal tetejére január 21.
A Szu-ban Lenin-renddel tüntetik ki Ligyija Tyimasuk orvosnőt, aki „leleplezte az orvosok összeesküvését”. április 4.
Az oldal tetejére január 23.
A televíziós műsor sugárzásának technikai előkészítésére a kormány létrehozza a Magyar Televíziós Vállalatot. december 17.

Bemutatják Gertler Viktor Állami áruház c filmjét; a főszerepben Latabár Kálmán és Gábor Miklós.

Az oldal tetejére január 27.

Az Mt elfogadja az anya- és gyermekvédelem továbbfejlesztéséről, a családi pótlékról, a gyermekek és anyák fokozottabb bírói jogvédelméről és gyermektelenek adójáról szóló előterjesztéseket, és a tárgyban határozatot és rendeleteket bocsát ki. február 1. február 8.

John Dulles amerikai külügyminiszter deklarálja, hogy Kelet-Európa „rab nemzetei” számíthatnak az USA segítségére.

Az oldal tetejére január 29.

Az Igazság c. erdélyi lapban Gheorghe Gheorgiu-Dej bejelenti, hogy Romániában megoldották a nemzetiségi kérdést. — A Magyar Népi Szövetség, a többi kisebbségi szövetséggel együtt, föloszlatási rendelet nélkül megszűnik. február 19. március 31.

Az oldal tetejére január 31.

A vasúti szolgálatban kötelezően előírják az „elvtárs” megszólítás használatát.