1953
február

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére február 1.
Bp-en 11 396 fő rendelkezik iparengedéllyel; ők összesen 2621 alkalmazottat foglalkoztatnak. Kispesten 217, Csepelen 80 kisiparos marad.

Anglia és Hollandia partvidékén 1420 óta nem tapasztalt szökőár és vihar pusztít; 1487 személy hal meg, elpusztul 10 ezer szarvasmarha, 200 ezer hektár termőföld kerül víz alá.

Az oldal tetejére február 2.
Kovács Béla v. hadbírót nevezik ki igazságügy-miniszterré.

Prágában aláírják a csehszlovák–magyar kulturális egyezmény 1953. évi munkatervét.

Dwight Eisenhower amerikai elnök kongresszusi üzenetében kijelenti: „Egyetlen mód van arra, hogy elkerüljük a totális háborút: meg kell nyernünk a hidegháborút.” A szovjet hidrogénbomba közeli előállítására hivatkozva kijelenti: a Szu-val a második világháború idején kötött megállapodásokat fel kell mondani, a „vörös” Kína ellenében pedig Tajvant kell támogatni.

Az oldal tetejére február 4.

A bp-i rabkórházban meghal a 90 éves Méhelÿ Lajos zoológus, az 1930-as évektől fajbiológus, fajvédelmi író.

Az oldal tetejére február 5.

A máramarosszigeti börtönben 81 éves korában meghal Iuliu Maniu, a román Parasztpárt 1947-ben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt egykori vezetője.

Az oldal tetejére február 8.
Hatályba lép az Mt rendelete a családi pótlékról (6/1953), a gyermekek és az anyák fokozottabb bírói jogvédelméről (7/1953), valamint a gyermektelenek adójáról (8/1953). A 6. sz. rendelet szerint a családi pótlék összege 2 gyermek után 75, 3 gyermek után 180, 4 gyermek után 260, 5 gyermek után 350 Ft; a dolgozó nő részére az egy gyermek után járó családi pótlék összege havi 30 Ft. A 7. sz. rendelet szabályozza a gyermektartás mértékét és a szülési költségek megtérítését. A 8. sz. rendelet szerint a 20. évüket betöltött, önálló jövedelemmel rendelkező gyermektelen személyek adóalapjuk 4%-át kötelesek adóként befizetni. 1956. november 10.

Közzéteszik az Mt 1004/1953. sz. határozatát „az anya- és gyermekvédelem továbbfejlesztéséről”. A határozat VI. fejezete (Küzdelem a magzatelhajtás ellen) megállapítja, hogy a gyakori (illegális) magzatelhajtás „súlyosan veszélyezteti az egész nép egészségét, rombolóan hat az erkölcsi, a családi életre”. — A végrehajtásról az egészségügyi miniszter utasításokat ad ki. A 8100-1/1953. EüM. utasítás a terhességek kötelező bejelentéséről, a 8100-2/1953 a méhűri beavatkozások és a vetélések bejelentéséről és nyilvántartásáról rendelkezik. A tulajdonképpeni „Ratkó-törvény” (a 8100-9/1953. EüM. utasítás a terhesség megszakítása tárgyában) lényegében enyhíti a korábbi évszázadok elvileg teljes abortusztilalmát; állami egészségügyi intézményben, a mellékletben felsorolt betegségek esetében, lehetővé teszi a terhesség-megszakítást; a terhesség megszakítható a nő életkorára, s rendkívüli méltánylást igénylő személyi és családi körülményekre való tekintettel is. 1956. június 4.

Letartóztatják Szirmai Istvánt, a Magyar Rádió Hivatal elnökét.

Az ET Vas Zoltánt felmenti az OTh éléről, és a komlói szénbányák igazgatójává nevezi ki.

Az oldal tetejére február 10.

Bukarestben kezd tárgyalásokat az Antos István pénzügyminiszter-helyettes vezette magyar gazdasági küldöttség. február 26.

A tel-avivi szovjet nagykövetség elleni merénylet után a Szu megszakítja diplomáciai kapcsolatait Izraellel. június 15.
Az oldal tetejére február 13.
Megszüntetik a Közgazdaságtudományi Intézetet.
Az oldal tetejére február 19.

Ülést tart az MDP PB. Rákosi Mátyás tájékoztatót tart a nemzetközi helyzetről, és sürgeti a cionisták elleni fellépést.

A romániai Magyar Népi Szövetség és az RMP KV néhány tagja (köztük Juhász Lajos elnök, Ottrok Ferenc országos titkár, Sütő András, Robotos Imre, Petre Borilă, Mogyorós Sándor, Szenkovics Sándor és mások) egy bizalmas tanácskozáson határoz az MNSZ önfeloszlatásáról. március 31.

Az oldal tetejére február 21.

Megindul a néphadsereg irodalmi folyóirata, a Szabad Hazánkért; szerkesztő Devecseri Gábor.

Az oldal tetejére február 25.
Az ÁEH elveszi az esztergomi papnevelő intézet épületét, amelyet katonai nevelőintézetként céljára kívánnak használni; a szeminárium a Vízivárosba költözik.
Az oldal tetejére február 26.

Ülést tart az MDP KV. Rákosi Mátyás referátumot tart a politikai helyzetről, a párt feladatairól, gazdasági kérdésekről, valamint a letartóztatott Péter Gábor és társai ügyéről. Kovács Istvánt és Vas Zoltánt visszahívják a PB-ből; helyükre Ács Lajost és Kristóf Istvánt választják.*

Bukarestben befejeződnek az Antos István pénzügyminiszter-helyettes vezette magyar és az Emanoil Vinea vezette román delegáció tárgyalásai. A román fél merev magatartása miatt nem sikerül lezárni az évek óta húzódó magyar–román vagyonjogi vitát. július 7.

Az oldal tetejére február 27.

Bp-en megkezdődik a Magyar Szakszervezetek XVIII. kongresszusa. 1958. február 28. — A főtitkári beszámoló megállapítja: „A[z MDP] PB határozata a szakszervezeti vezetés hibáinak gyökerét a szociáldemokratizmusban jelölte meg. […] Szakszervezeti funkcionáriusainknak állandó forradalmi éberséget kell tanúsítaniok, keressék a hibák mögött az ellenséget, ismerjék meg az ellenség módszereit és neveljék az ellenség felismerésére, állandó éberségre a dolgozó tömegeket.” — A SZOT elnökévé Kristóf Istvánt, titkárrá Cseterki Lajost, Gáspár Sándort, Török Istvánt, Varga Jánost és Zentai Ernőt választják.

Az SzN cikket közöl a Kiskőrösi Járási Tanács apparátusába „befurakodott ellenség leleplezéséről”; az eset nyomán a tanácsok országszerte felülvizsgálják káderpolitikájukat.

Az Mt határozatot hoz Jászai Mari-díj alapításáról. április 4.

Bp-en kétnapos országos képzőművészeti tanácskozás kezdődik.
Az oldal tetejére február 28.
A hónap végére a MÁV fűtőházainak átlagos szénkészlete 2,4 napra csökken; vannak olyan vasúti fűtőházak is, ahol a készlet egy napra vagy csupán pár órára elegendő.