1953
december

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Az oldal tetejére december 1.

A BM-ben megkezdődik az „antidemokratikus elemek nyilvántartójának” felülvizsgálata. 1954. október 20. 1955. március 29.

Az USA Nemzetbiztonsági Tanácsa átértékeli kelet-európai politikáját; az új doktrína szerint az USA a térségben a szovjet uralom felszámolására törekszik, és a cél elérése érdekében fellép az ENSZ fórumain és a Szu-val folytatott tárgyalásokon.

Az oldal tetejére december 3.

Visszatér Mo-ra Karig Sára, aki a „kékcédulás” választási csalás elleni tiltakozása miatt 5 évet raboskodott a Szu-ban, a vorkutai kényszermunka-táborban.*

A jugoszláviai Szabadkán magyar–jugoszláv tárgyalások kezdődnek a határjelek helyreállításáról. 1954. január 30.

Az SzN ismét cikket közöl a magyar labdarúgó-válogatott londoni mérkőzéséről. „A magyar tizenegy győzelmében mi nemcsak a nagy értékű sportsikert látjuk, hanem népi demokratikus rendszerünk, szocializmust építő hazánk erejét, annak a forradalmi változásnak a jelentőségét, amely életünk minden területén, a sportban is, gyors előrehaladást eredményez. A londoni siker azt bizonyítja, hogy sportéletünk fejlődése lépést tart országunk általános fejlődésével.”

Az oldal tetejére december 5.

Józef Swiatlo, a lengyel állambiztonsági minisztérium osztályvezető-helyettese politikai menedék-jogot kér a nyugat-berlini amerikai hatóságoktól.

Az oldal tetejére december 12.

A bp-i Katona József Színház bemutatja Illyés Gyula Fáklyaláng c. drámáját.

Chuck Yeager amerikai berepülőpilóta rakéta-repülőgépével eléri a 2,44 mach sebességet.

Az oldal tetejére december 13.
Kihirdetik az 1953: 27. tvr.-t az állami begyűjtés rendszeréről. A rendelet három évre előre megállapítja és jelentősen csökkenti a beadási kötelezettséget. A csökkentés mértéke téeszek esetében: növényi termények 25%, sertés és marha 30%, baromfi és tojás 50%; tej 30%; bor 50%; egyéni gazdák esetében a csökkentés aránya rendre 10–15, 25–30, 40, 15–20 és 25%; csökken a háztáji utáni beadási kötelezettség is. A rendelet a termelők széles rétegeit érintő egyéb kedvezményeket is biztosít, amelyek a beadási kötelezettséget tovább csökkentik.
Az oldal tetejére december 14.
Bp-en, a Váci úti művelődési ház épületében megnyílik a Déryné Operett Színpad, amely 1955 őszétől József Attila Színházként működik.
Az oldal tetejére december 17.

Megtörténik az első sikeres mo-i televíziós próbaadás a Magyar Posta Gyáli úti kísérleti telepéről 4 km távolságra. 1954. január 20.

Az oldal tetejére december 18.

Moszkvában megkezdődik a Lavrentyij Berija* és társai elleni per. december 23.

Az oldal tetejére december 19.

AZ MDP KV Hegedűs András előterjesztésében elfogadja a magyar mezőgazdaság hároméves fejlesztési programját: a terv három év alatt 12-13 milliárd Ft-ot szán az agrárgazdaság fejlesz-tésére.

Az MTI jelentése szerint e napig a fővárosi és vidéki tanácsok 8673 működési engedélyt adtak ki a kisiparosoknak.

Az oldal tetejére december 20.

Az Mt rendeletet ad ki a védőoltásokról. 1958. augusztus 16. „A gyermekeket születésük után tuberkulózis ellen, tizennegyedik életévük betöltéséig pedig diftéria, szamárköhögés, tetanusz, himlő és hastífusz ellen díjtalanul védőoltásban kell részesíteni.” — A rendelet végrehajtási utasítása összefoglalja a kötelező bejelentés alá eső betegségeket és az állami járványügy feladatait.

Az MDP PB, miután megszüntették a kuláklistákat, felülvizsgálja a politikailag megbízhatatlan sorkötelesek C-kategóriájának feltételeit. A leszerelésekkel a munkaszolgálatos alakulatok létszáma 3 ezer fő alá csökken; ekkor már négy bányamunkás zászlóalj és egy század is dolgozik.

Az oldal tetejére december 21.

Az első fokon 15 évre ítélt Gács László v. illegális kommunista másodfokon három évi börtön-büntetést kap.

Az oldal tetejére december 23.
A Szu Legfelsőbb Bíróságának Ivan Konyev marsall vezette különtanácsa halálra ítéli Lavrentyij Berija v. belügyminisztert és öt társát, az állambiztonsági és a belügyi apparátus egykori vezetőit; az ítéleteket azonnal végrehajtják.
Az oldal tetejére december 24.
A Bp-i Hadbíróság első fokon ítéletet hirdet Péter Gábor, az ÁVH v. vezetője és 17 társa ügyében. 1954. január 15.
Az oldal tetejére december 25.

Az SzN-ben Kiss Károly „A káderek – élő emberek” c. cikke bírálja az osztályszármazás alapján való diszkriminálást, és az éberség embertelen túlhajtását.

Az oldal tetejére december 26.
Párizsban Jean Hamburger elvégzi az első veseátültetést; a páciens három hétig él anyja veséjével. 1954. december 23.
Az oldal tetejére december 31.
Békés megye településeinek 82%-ában már működik művelődési otthon.
E hónapban megnyílik a IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.

Moszkvában a Novij Mir c. folyóirat közli Vlagyimir Pomerancev cikkét „Az őszinteségről az iro-dalomban”. — Az írást a sztálini korszak utáni „olvadás” nyitányaként tartják számon. 1954. május eleje

E hónapban aktívaülést tart az MDP Bp-i Bizottsága. Nonn György hosszan foglalkozik a szórakoztató intézményekben érvényesülő „kozmopolita befolyással”. 1954. január 22.

A Csillag c. folyóirat e havi számában Király István kategorikusan elutasítja a kritikus hangok jelentkezését az irodalomban.

Hugh Hefner kiadásában az USA-ban megjelenik a Playboy c. képes magazin első száma, a címlapon a felöltözött, a belső oldalakon a ruhátlan Marilyn Monroe-val.